Четвер, 30.03.2023, 09:30

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2016

Рішення №4 від 14.01.2016 року
[ Викачати з сервера (151.0 Kb) ] 10.02.2016, 14:09

БЕРЕЗАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Леніна, 86, смт. Березанка, 57400, тел. (05153) 2-13-10, факс 2-13-43

E-mail: rada_brz@ukrpost.ua   Код ЄДРПОУ  04376624

Позачергова VI сесія 7 скликання

Рішення

14.01.2016 року                                                                                          №4

 

Про затвердження Положення про порядок

призначення на посаду на умовах

контракту та звільнення з посади

керівників підприємств, установ, закладів, що

є у спільній власності територіальної громади

Березанської селищної ради Миколаївської області

         Відповідно до статті 24, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  та врахувавши  пропозиції  постійних комісій  селищної  ради, Березанська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.​ Затвердити Положення про порядок призначення на посаду на умовах контракту та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, , що є у спільній власності територіальної  громади Березанської селищної ради Миколаївської області (Додається).

2.​ Фахівцю із організації інформаційної безпеки селищної ради Соловйовій Н.Ю. здійснити оприлюднення Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальної  громади Березанської селищної ради Миколаївської області

3.​ Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з питань  агропромислового комплексу, земельних питань,  соціального розвитку села та екології, житлово-комунального господарства, приватизації, власності, промисловості, транспорту та зв’язку(Ходан І.В.)

Селищний голова                                                 В.А.Хоміцький


 Додаток №1

до рішення №4

від 14.01.2016 року

 

Положення

про порядок призначення на посаду

на умовах контракту та звільнення з посади керівників підприємств, організацій, установ, закладів,

що є у спільній власності територіальної  громади Березанської селищної ради Миколаївської області

 Положення про порядок призначення на посаду на умовах контракту та звільнення з посади керівників підприємств, організацій установ, закладів, що є у спільній власності територіальної  громади Березанської селищної ради Миколаївської області (далі – Положення) розроблене відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанов Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 року № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», від 19.03.1994 року № 170 «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору», від 02.08.1995 року № 597 «Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності».

 Дія цього Положення поширюється на керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів, що є у спільній власності територіальної  громади Березанської селищної ради Миколаївської області

У цьому Положенні визначається порядок призначення на посаду на умовах контракту, подовження терміну дії контракту, звільнення з займаної посади керівників підприємств, організацій, установ, закладів (окрім закладів освіти та культури) , що є у спільній власності територіальної  громади Березанської селищної ради Миколаївської області , та внесення змін до умов контракту.

1. Порядок призначення на посаду на умовах контракту, подовження терміну дії контракту, звільнення з займаної посади керівників комунальних підприємств, організацій, установ, закладів (окрім закладів освіти та культури), що є у спільній власності територіальної  громади Березанської селищної ради Миколаївської області, та внесення змін до умов контракту.

1.1. Загальні положення

1.1.1. Відповідно до статті 65 Господарського кодексу України Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів.

У разі найму керівника підприємства з ним укладається договір (контракт), в якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

1.1.2. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін ( в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

1.2. Призначення на посаду на умовах контракту

1.2.1. Керівники комунальних підприємств, організацій, установ, закладів (окрім закладів освіти та культури), що є у спільній власності територіальної  громади Березанської селищної ради Миколаївської області (далі – Керівник Підприємства) призначаються на посаду на умовах контракту (Додаток №1 до Положення про порядок призначення на посаду на умовах контракту та звільнення з посади керівників підприємств, організацій, установ, закладів, що є у спільній власності територіальної  громади Березанської селищної ради Миколаївської області) за рішенням селищної ради.

1.2.2. Ініціатива щодо призначення на посаду Керівника Підприємства на умовах контракту може виходити від трудового колективу Підприємства, голови Березанської селищної  ради, профільної постійної комісії  селищної ради  (далі – Ініціатор).

1.2.3. Для підготовки рішення селищної ради про призначення на посаду Керівника Підприємства подається оголошення в газету про намір призначити на посаду Керівника підприємства та перелік документів, які необхідно надати до селищної ради кандидату на посаду Керівника комунального підприємства. Такими документами є:

- заява кандидата про прийом його на відповідну посаду посаду, в якій  зазначається прізвище, ім’я та по батькові, рік та місце  народження  Претендента;

  • автобіографія Претендента;
  • бізнес-план розвитку підприємства;

 - особова картка форми П-2;

 - копію диплома про вищу освіту або інші документи, що підтверджують освіту

 Претендента;

 - копію трудової книжки Претендента;

 - копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера Претендента;

 - 2 фотокартки розміром 4х5см;

Термін подання документів становить 15 днів з дати публікації оголошення

 1.2.4. Голова селищної ради направляє наданий пакет документів до виконавчого апарату селищної ради та до профільної постійної комісії селищної ради.

1.2.5. Профільна постійна комісія селищної ради на своєму засідання розглядає зазначені матеріали та надає пропозиції селищній раді щодо призначення Претендента на посаду на умовах контракту, або відмову у призначенні ( із зазначенням обґрунтованих підстав).

1.2.6. У разі надходження до селищної ради декількох пакетів документів на призначення Претендента одного і того ж Підприємства, профільна постійна комісія розглядає окремо надані матеріали відповідно до п.1.2.3. цього Положення відносно правильності і повноти наданих документів і розглядає питання про надання пропозицій сесії селищної ради про призначення одного із Претендентів. Претендент в обовязковому порядку запрошується на засідання профільної комісії.

1.2.7. Виконавчий апарат селищної ради на підставі рекомендацій профільної комісії готує проект рішення селищної ради щодо призначення даної Претендента на посаду Керівника Підприємства на умовах контракту.

1.2.8. Призначення на посаду відбувається на пленарному засіданні сесії селищної ради шляхом відкритого голосування. Призначеним на посаду вважається Претендент, який набрав більшість голосів від загального складу селищної ради.

Якщо на пленарне засідання було винесено розгляд питання призначення Керівника Підприємства за поданням більше, ніж двох суб’єктів згідно п.1.2.2 цього Положення, голосування проводиться окремо по кожній кандидатурі Претендента. Депутат селищної ради голосує лише за одного Претендента. Якщо жоден із Претендентів не набрав необхідної кількості голосів для призначення відповідно до цього пункту Положення, проводиться повторне голосування.

Для повторного голосування вносяться кандидатури двох Претендентів, які у підсумку попереднього голосування одержали найбільшу кількість голосів.

Якщо під час повторного голосування жоден із Претендентів не набрав більшості голосів від загального складу селищної ради, проводиться повторне подання до селищної ради протягом 15 днів документів на призначення згідно п.1.2.3. цього Положення і розгляд питання про призначення Керівника Підприємства розглядається на наступному пленарному засіданні сесії селищної ради. Про це повідомляється як Ініціатору призначення, так і Претенденту.

1.2.9. Контракт з Керівником Підприємства укладається на підставі відповідного рішення селищної ради щодо призначення його на посаду і набуває чинності з дати, визначеної сторонами у контракті, але не раніше дати прийняття рішення сесією селищної ради.

Контракт готується виконавчим апаратом селищної ради і підписується головою Березанської селищної ради

1.2.10. При укладенні контракту з Керівником Підприємства може бути обумовлений строк випробування з метою перевірки відповідності його займаній посаді. Строк випробування повинен також бути визначений в рішенні селищної ради про призначення Претендента на посаду Керівника Підприємства.

1.3. Зміст контракту

1.3.1. У контракті передбачаються строки його дії, вимоги до збереження майна спільної власності територіальної громади, права, обов’язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання прийнятих на себе Керівником Підприємства зобов’язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану Підприємства.

1.3.2. У контракті з Керівником Підприємства, окрім загальних вимог, визначених у п. 1.3.1. ураховуються показники ефективності використання майна, розвитку Підприємства і прибутку, а також показники майнового стану Підприємства. Відповідно до особливостей виробництва, у контракті з Керівником Підприємства можуть бути передбачені й інші умови.

1.3.3. Обов’язковими умовами, які закріплюються у контракті, є умови щодо:

– виконання Підприємством зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів, своєчасності виплати заробітної плати працівникам чи дотримання погодженого графіка погашення відповідної заборгованості;

– обов’язкового погодження з головою селищної ради  ( далі – Орган Управління) штатного розкладу підприємства, відряджень керівника та термінів його відпустки;

– обов’язкового надання Органу Управління у кінці року графіку відпустки Керівника Підприємства;

– обов’язкового звітування про діяльність Підприємства на сесії селищної ради згідно щорічного плану роботи селищної ради.

1.3.4. Умови оплати праці Керівників Підприємств визначаються у контракті й повинні встановлюватися у прямій залежності від результатів фінансово-господарської діяльності Підприємства. Окрім цього, Керівникам Підприємств може виплачуватися матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним майном.

1.3.5. У контракті можуть бути визначені умови встановлення надбавок, премій, винагород за підсумками роботи.

1.3.6. Тривалість відпустки Керівника Підприємства не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством України.

1.3.7. При укладенні контракту сторони можуть передбачати додаткові виплати, не встановлені чинним законодавством України, за рахунок власних коштів Підприємства (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки тощо). При умові припинення контракту в зв’язку з виходом Керівника Підприємства на пенсію або одержання ним трудового каліцтва можуть передбачатися компенсаційні виплати, окрім встановлених пенсій та виплат, пов’язаних з відшкодуванням заподіяної йому шкоди.

1.3.8. Звіт про виконання умов, внесених до контрактів з Керівниками Підприємств, розглядається на пленарному засіданні сесії селищної ради щорічно.

1.3.9. Погодження дати відпустки та її тривалість Керівник Підприємства здійснює шляхом надання письмової заяви на ім’я керівника Органу Управління.

1.4. Строк дії контракту, порядок його переукладання і розірвання, звільнення Керівника Підприємства.

1.4.1. Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України, інших законодавчих актів, контракт з Керівником Підприємства укладається у письмовій формі на термін, визначений сесією селищної ради, який може бути від одного до п’яти років.

1.4.2. Контракт з Керівником Підприємства без згоди селищної ради укладається терміном на 1 (один) рік у випадку, якщо він (Керівник) раніше був прийнятий на умовах безстрокового трудового договору.

1.4.3. Дія контракту для Керівника Підприємства починається з дати, визначеної у контракті сторонами, з урахуванням випробувального терміну, але не раніше дати прийняття селищною радою рішення про призначення особи на посаду Керівника Підприємства.

1.4.4. Випробувальний строк починається з дати укладення контракту і не повинен становити більше 3 місяців.

Якщо керівник у період випробування був відсутній на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування продовжується на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

За наслідками випробувального періоду Органом Управління встановлюється відповідність Керівника Підприємства займаній посаді, на яку він прийнятий. В разі невідповідності контракт розривається з дати закінчення випробувального строку.

1.4.5 Звільнення з посади Керівника Підприємства здійснюється за рішенням селищної ради з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, а також з підстав, передбачених контрактом та іншими законодавчими актами і у терміни, визначені трудовим законодавством.

Під час розгляду питання щодо звільнення Керівника Підприємства із займаної посади та підготовки відповідного рішення селищної ради застосовується порядок, аналогічний підготовці рішення про призначення на посаду, визначений у пунктах 1.2.4.– 1.2.6. цього Положення.

1.4.6. Проект рішення селищної ради про звільнення Керівника Підприємства готується виконавчим апаратом селищної ради та розглядається на засідання профільної постійної комісії селищної ради. Одночасно з підготовкою проекту рішення про звільнення з посади Керівника Підприємства може готуватися проект рішення селищної ради про призначення іншого Керівника Підприємства.

1.4.7. Для підготовки рішення про звільнення з посади Керівника Підприємства за ініціативою Ініціатора до проекту рішення додається подання про звільнення з займаної посади чи розірвання контракту з Керівником Підприємства з відповідним обґрунтуванням та підтвердженням необхідними матеріалами.

1.4.8.​ ​ Рішення селищної ради про звільнення з посади Керівника Підприємства приймається на пленарному засідання сесії селищної ради шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загального складу селищної ради.

1.4.9. Після прийняття рішення про звільнення Керівника Підприємства пакет документів разом з копією відповідного рішення селищної ради передається до Органу Управління для обліку і зберігання.

1.4.10. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту за наслідками щорічного звіту Керівника Підприємства на сесії селищної ради контракт може бути продовжений після прийняття відповідного позитивного рішення сесії селищної ради. В даному випадку з Керівником Підприємства подовжуються трудові відносини шляхом укладення додаткової угоди до контракту, або контракт переукладається.

1.4.11. У випадку звільнення із займаної посади Керівника Підприємства у міжсесійний час, селищна рада делегує Органу Управління повноваження щодо звільнення Керівника Підприємства на підставі рішення (розпорядження), яке підлягає обов’язковому затвердженню на черговому пленарному засіданні сесії селищної ради. У даному випадку, до призначення Керівника Підприємства в установленому чинним законодавством та даним Положенням порядку, селищна рада делегує повноваження Органу Управління щодо призначення на посаду виконуючого обов’язки Керівника Підприємства.

1.4.13. Додаткова угода до контракту з керівником укладається у випадках:

– пропозицій Керівника Підприємства або голови селищної ради щодо додаткових умов до контракту, за угодою сторін;

– необхідності внесення відповідних змін до контракту згідно законодавства України.

1.4.14. Контракт з керівником може бути розірваний за ініціативою однієї із сторін на підставах, встановлених чинним законодавством України, а також передбачених у контракті.

1.4.15. При розірванні контракту на підставах, визначених у контракті, але не передбачених чинним законодавством України, звільнення проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

1.4.16. На Керівника Підприємства, який уклав контракт відповідно до цього Положення, у разі звільнення, повністю поширюються пільги та надаються компенсації, встановлені чинним законодавством України.

1.4.17. Спори між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством.

1.5. Притягнення до дисциплінарної відповідальності Керівника Підприємства .

1.5.1. Керівник Підприємства за порушення трудової дисципліни притягується до дисциплінарної відповідальності Органом Управління.

2. Прикінцеві положення

Контракт та додаткові угоди до нього складаються у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і зберігаються у кожної із сторін, які підписали контракт. Один екземпляр залишається у Керівника, інший, разом з особовою справою, зберігається у органі управління Підприємством.

Спори між сторонами по контракту розглядаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

При вирішенні питань, невизначених цим Положенням та умовами контракту, застосовуються норми чинного законодавства України.

При внесенні змін до трудового законодавства України та локальних нормативних актів, контракти з Керівниками приводяться у відповідність з даними змінами у порядку, встановленому цим Положенням.

Ведення трудових книжок Керівників Підприємств регулюється Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України 29.07.93 року № 58.


Додаток №1

 до Положення

Типова форма контракту з керівником комунального підприємства, організації, установи, закладу, що є об’єктом спільної власності територіальної громади Березанської селищної ради Миколаївської області

смт. Березанка «____»_______ 201___ р.

____________________________________________________________________________ (далі – Рада) в ________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові), який діє на підставі ________________________________________________________________________________ «Положення про порядок призначення на посаду на умовах контракту та звільнення посади керівників підприємств, організацій, установ, закладів, що є об’єктами спільної власності територіальної громади Березанської селищної ради Миколаївської області», затвердженого рішенням _______ сесії Березанської селищної ради___ скликання від ____________________ року №_____         «Про призначення _______» з одного боку, та громадянин(ка) (прізвище, ім’я, по батькові) з другого боку, уклали цей контракт про те, що громадянин(ка) (прізвище, ім’я, по батькові) приймається на роботу до (найменування підприємства) на посаду (повна назва посади) (надалі – Керівник) зі строком випробування ___ місяців ( в разі прийняття рішення селищної ради про прийняття на посаду Керівника без строку випробування - про це робиться відповідний запис).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник у своїй роботі підпорядкований  та підзвітний Березанській селищній раді (надалі – Рада) в частині виконання повноважень згідно Статуту комунального підприємства «Березань», цього контракту та чинного законодавства України.

1.2. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо та через сформований штатний апарат Підприємства забезпечити його діяльність, ефективне використання і зберігання майна, закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління, здійснювати оперативне керівництво Підприємством, а Рада зобов’язується створювати необхідні умови для матеріального забезпечення та організації праці Керівника, не втручаючись безпосередньо в його професійну діяльність.

1.3. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору, який поширюється на трудові взаємовідносини між Керівником та Радою, що є сторонами за цим контрактом..

1.4. Керівник є повноважним представником Підприємства. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин обов’язки Керівника виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує його функції та обов’язки, користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не встановлено іншого.

1.5. При виконанні покладених на Керівника обов’язків він керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого міністерства, рішеннями селищної ради, розпорядженнями голови селищної ради, прийнятими та виданими в межах встановлених повноважень, іншими нормативно-правовими актами та Статутом Підприємства.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Обов’язки Ради:

2.1.1. Гарантувати додержання прав і законних інтересів Підприємства, захищати і відстоювати його інтереси в органах державного управління;

2.1.2. Надавати інформацію на запит Керівника;

2.1.3. Через головного розпорядника коштів Підприємства вести контроль за ефективністю використання Підприємством коштів.

2.1.4. Здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна спільної власності територіальної громади Березанської селищної ради;

2.2. Права Ради:

2.2.1. Вимагати від Керівника необхідну інформацію та звіти про результати роботи;

2.2.2. Надавати пропозиції до селищної ради про звільнення Керівника у разі закінчення строку дії контракту або на підставах, передбачених чинним законодавством України та контрактом (подання про дострокове звільнення Керівника надається у випадках порушення ним законодавства України та умов укладеного контракту);

2.2.3. Контролювати використання коштів та Статутного фонду Підприємства;

2.2.4. Проводити планові і позапланові перевірки ефективності використання коштів, майна Підприємства та виконання Керівником умов контракту.

2.2.5. Укладати додаткові угоди до контракту.

2.3. Керівник здійснює оперативне керівництво комунальним підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом Підприємства та цим контрактом.

2.4. Обов’язки керівника:

2.4.1. Виконувати такі постійні функції і обов’язки з організації і забезпечення діяльності Підприємства як:

- організація виконання предмету діяльності Підприємства, визначеного Статутом цього Підприємства;

– організація виконання державних, виробничих програм, договірних та інших зобов’язань, що взяті Підприємством;

– сприяння та організація матеріально-технічне забезпечення діяльності Підприємства;

– організація юридичного, економічного, бухгалтерського, інформаційного та професійного забезпечення діяльності Підприємства;

– забезпечення Підприємства кваліфікованими кадрами;

– забезпечення продуктивної зайнятості працівників;

– впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, виробничого процесу, створення організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці на Підприємстві;

– створення та підтримання безпечних, сприятливих та комфортних умов для роботи колективу;

– забезпечення цільового використання бюджетних коштів, наданих Підприємству згідно з кошторисом, затвердженими державними та місцевими програмами, інших коштів;

– виконання Підприємством зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасної виплати заробітної плати працівникам;

– виконання інших функцій з організації і забезпечення діяльності Підприємства згідно з чинним законодавством України, Статутом Підприємства та цим контрактом.

2.4.2. Ініціювати укладення колективного договору та його виконання.

2.4.3. Забезпечувати ефективне використання та збереження майна спільної власності територіальної громади, що знаходиться на балансі Підприємства і закріплене на праві оперативного (господарського)управління.

2.4.4. Забезпечувати виконання показників фінансово–господарської діяльності Підприємства.

Створювати на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечення додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.4.5. Звітувати щорічно про діяльність Підприємства на сесії селищної ради.

2.4.6. У кінці кожного року в установленому порядку складати та погоджувати з Радою  штатний розклад Підприємства та графік своєї відпустки.

2.4.7. Надавати план роботи Підприємства на рік Раді для подальшого його затвердження.

2.4.8. Забезпечувати підвищення кваліфікації працівників Підприємства.

2.4.9. Контролювати виконання правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій працівниками Підприємства.

2.4.10. Забезпечувати в межах кошторису Підприємства своєчасну виплату заробітної плати.

2.5. Права Керівника:

2.5.1. Діяти від імені Підприємства, представляти його у процесі будь-яких відносин з підприємствами, установами та організаціями;

2.5.2. Укладати господарські та інші угоди;

2.5.3. Надавати доручення;

2.5.4. Відкривати рахунки в банках;

2.5.5. Наймати на роботу і звільняти з роботи працівників на умовах, передбачених чинним законодавством України, здійснювати ротацію кадрів;

2.5.6. Накладати на працівників Підприємства дисциплінарні стягнення;

2.5.7. У межах своєї компетенції одноособово приймати рішення, давати вказівки та видавати накази, обов’язкові для виконання усіма підпорядкованими йому працівниками;

2.5.8. Вживати заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі Підприємства;

2.5.9. Вирішувати інші питання, віднесені до компетенції Керівника чинним законодавством України, Статутом Підприємства і цим контрактом.

2.5.10. Укладати додаткові угоди до контракту.

3. РОБОЧИЙ ТА ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС

3.1. Керівник виконує Правила внутрішнього розпорядку, встановлені на Підприємстві.

3.2. Особливості режиму робочого часу Керівника та часу відпочинку встановлюються відповідно до чинного законодавства та умов Колективного договору.

3.3 Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю ___ календарних днів та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором та чинним законодавством.

3.4. Дату відпустки та її строки Керівник погоджує з головою селищної ради.

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата виходячи з установлених Керівнику розмірів сум:

а) посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом Підприємства, відповідно до чинного законодавства України;

б) нарахувань до посадового окладу за вислугу років у розмірах, передбачених чинним законодавством України та Колективним договором;

в) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі _____% від посадового окладу (індексація, категорія) за погодженням з Радою

г) премії за високі досягнення згідно з Колективним договором Підприємства, за погодженням з Радою.

д) премії до професійних свят в межах кошторису за погодженням з Радою;

є) грошової допомоги у разі виходу на пенсію згідно чинного законодавства..

4.2. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

4.3. Питання відрядження Керівник погоджує з  головою селищної ради.

4.4. Керівнику виплачується матеріальна допомога у розмірі місячного окладу на оздоровлення одночасно з наданням щорічної відпустки.

4.5. Інші умови:

- Керівнику Підприємства може виплачуватися матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним майном за рішенням Власника Підприємства.

– індексація заробітної плати проводиться згідно з чинним законодавством України;

– при отриманні відповідної кваліфікаційної категорії доплата за категорію здійснюється згідно з чинним законодавством України.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.

5.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод.

6.2. Цей контракт припиняється:

– при встановленні протягом строку випробування невідповідності Керівника роботі, на яку його прийнято за висновками Ради.:

– після закінчення строку дії контракту (п.2 ст. 36 КЗпП України);

– за згодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);

– в разі розірвання контракту з ініціативи Власника або уповноваженого ним органу (Ради) у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України;

– з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтею 39 КЗпП України;

– з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Додаткові підстави для припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством України:

а) у випадку невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

б) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства і обов’язків, передбачених контрактом, у результаті чого виникли значні негативні наслідки для Підприємства (понесені значні збитки, сплачені фінансові санкції);

в) у разі невиконання обов’язків щодо відрахувань до бюджету, затверджених в кошторисі Підприємства, а також порушення термінів здійснення обов’язкових платежів, у тому числі зборів, податків до Пенсійного фонду України та інших установ, невиконання Підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати, що призвело до здійснення виконавчих проваджень;

г) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців;

д) за поданням посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

е) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

ж) у разі допущення зростання дебіторської заборгованості та невжиття заходів щодо її стягнення;

з) у разі неодноразового звернення трудового колективу або профспілкового комітету та відповідного акта перевірки;

і) на підставі результатів здійснених перевірок та обґрунтованих висновків та подання постійних комісій селищної ради.

к) за поданням посадових осіб державної пожежної охорони та санітарно-епідеміологічної служби за порушення вимог пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм, крім випадків відсутності бюджетного фінансування на усунення цих порушень;

л) за поданням голови селищної державної адміністрації.

 При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством України, звільнення проводиться відповідно до пункту 8 статті 36 КЗпП України.

6.4. У разі дострокового припинення контракту з причин, незалежних від Керівника, йому виплачується вихідна допомога згідно з чинним законодавством України або іншими нормативно – правовими актами.

6.5. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених цим контрактом, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторонни за два місяці.

6.6. За два місяці до закінчення строку дії контракту за наслідками щорічного звіту Керівника на пленарному засіданні сесії селищної ради контракт може бути продовжений або укладений на новий строк.

7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей контракт діє протягом __ років з «__»_________ 20__ року до «__» ________ 20__ року.

7.2. Особливі умови:

– сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності умов цього контракту, окрім випадків, коли сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;

– про умови контракту інформуються працівники Підприємства у зв’язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення бухгалтера, що займається визначенням розміру винагороди Керівника тощо);

– конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України;

- обов’язок щодо забезпечення конфіденційності умов цього контракту покладаються на Сторони.

7.3. Цей контракт укладений українською мовою, на __ сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

7.4. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі, про що складається додаткова угода у двох примірниках, які стають невід’ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8.1. ______________________________________________________________________ в особі ______________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові).

Юридична адреса: _______________________________________________

код ОКПО __________.

8.2. Відомості про Керівника:

Прізвище, ім’я та по батькові____________________________________

Домашня адреса: ______________________________________________

Домашній телефон:____________________________________________

Службовий телефон: ___________________________________________

Паспорт: серія ______________ №_______________________________

(вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг _________________

8.3 Керівник ____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові) _______________________________ (підпис)

м.п.

8.4. Громадянин:______________________________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: 2016 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 1018 | Завантажень: 5 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content