Вівторок, 05.12.2023, 00:19

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Додатки до рішення чергової ХVІІ сесії 7 скликання від 24.01.2017 р. № 5
31.01.2017, 13:32

Додаток 1

                                                  до рішення Березанської селищної ради      

                                                    Миколаївської області  

                         ___________________2017 №                                                                                                                          

Порядок  визначення  обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об΄єктів благоустрою на території Березанської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1.Цей порядок визначає обсяг пайової участі(внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території Березанської селищної ради.

1.2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються у наступному значенні:

- пайова участь (внесок) - грошовий внесок на фінансування заходів з благоустрою на території Березанської селищної ради (ремонт та будівництва об’єктів благоустрою), який сплачується до бюджету селищної ради у грошовому виразі (гривнях) на підставі укладеного договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

- об’єкт благоустрою:

1) території загального користування:

а) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

 До об'єктів  благоустрою можуть належати також інші території в межах території Березанської селищної ради.

- договір щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою – договір, укладений між Березанською селищною радою та особою, яка виявила бажання взяти пайову участь в утримані об’єкта благоустрою на території Березанської селищної ради;

- тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально – культурного чи іншого (комерційного та некомерційного) призначення (далі - ТС) -  одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово без улаштування фундаменту;

- платники пайової участі – фізичні особи, фізичні особи – підприємці або юридичні особи, які уклали договір щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою;

- обсяг пайової участі – розмір грошової компенсації, визначений на підставі рішення комісії з питань визначення обсягу пайової участі (внеску в утримання об’єкта благоустрою), який підлягає сплаті платником пайової участі на підставі договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою.

1.3.Залучені кошти спрямовуються виключно на фінансування заходів з благоустрою селищної ради (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

1.4.Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою залучається з метою:

Продовження додатка 1

 

- відшкодування витрат бюджету селищної ради на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

- фінансування заходів з благоустрою селищної ради (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

1.5. Цей порядок застосовується для визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення, що встановлюються (розміщуються) на території Березанської селищної ради, в утриманні об’єктів благоустрою, незалежно від їх форми власності та місця розташування.

 

                                  2. Принципи визначення обсягів пайової участі

                                          та фактори, що впливають на її розмір

 2.1.Обсяг пайової участі визначається за принципами:

     - компенсації витрат місцевого бюджету на розширене відтворення об’єктів благоустрою;

     - сприяння залученню коштів на фінансування заходів з благоустрою території  Березанської селищної ради

2.2.Обсяг пайової участі визначається з урахуванням таких факторів:

     - функціонального призначення та розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення.

       

3. Порядок залучення і розрахунок коштів пайової участі

в утриманні об’єктів благоустрою та укладення договору

 3.1. Залучення коштів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та розрахунки її розмірів (у разі якщо власник тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення не здійснює утримання об’єкта благоустрою самостійно) здійснюються суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачем об’єкта благоустрою на підставі цього порядку та договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

3.2. Пайова участь в утриманні об’єктів благоустрою сплачується суб’єктами господарювання згідно з договором щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою між суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачем об’єкта благоустрою та власником тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення.

3.3. Для укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою власник тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення подає суб’єкту господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачу об’єкта благоустрою заяву встановленого зразка, згідно з додатком 2 .

3.4. Виконавчий комітет Березанської селищної ради після отримання відповідної заяви, матеріалів до неї та паспорта прив’язки (за винятком осіб, які мають намір на проведення гастрольних, розважальних, рекламних заходів та інших(на термін до 10 діб) з використанням ТС. Зазначені особи паспорт прив’язки не виготовляють)  передає їх на розгляд комісії з питань визначення обсягу пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою (далі - комісія). Після розгляду поданих документів  комісія  приймає рішення про можливість укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

  Про результати розгляду заяви виконавчий комітет Березанської селищної ради  повідомляє особу, яка подала документи  в письмовій формі.

3.5. На підставі прийнятого комісією рішення розробляється і підписується договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою.

 

Продовження додатка 1

 

3.6. Договір щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою укладається між заявником та суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачем об’єкта протягом трьох робочих днів відповідно до типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

3.7. Для укладення договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою суб’єкт господарювання, який виявив бажання брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою, із заявою, додає такі документи:

      - реквізити замовника (найменування, П.І.Б., адреса, контактна інформація);

      - копія реєстраційного документа, що містить відомості про юридичну особу або її відокремлені підрозділи, або фізичну особу – підприємця;

      - копія паспорта прив’язки тимчасової споруди, отриманого власником тимчасової споруди (за наявності).

3.8. Підставами для розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою до закінчення строку його дії є:

      - звернення суб’єкта господарювання із заявою щодо розірвання договору;

      -  припинення суб’єкта господарювання;

      - недотримання суб’єктом господарювання умов договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою;

      - рішення суду.

 3.9.Методика розрахунку розміру пайової участі включає:

      а) визначення розміру пайової участі за 1 квадратний метр площі;            

      б) визначення площі об’єкта;

      в) визначення коефіцієнту функціонального використання, який залежить від впливу на об’єкти благоустрою населених пунктів. У випадку змішаного функціонального використання об’єкта - наявність декількох коефіцієнтів функціональних використань, для розрахунку розміру пайової участі використовується більший з коефіцієнтів;

      г) визначення терміну, на який встановлюється (розміщується) об’єкт.

 3.10. Розрахунок розміру пайової участі:

 3.10.1. Розмір пайової участі при встановленні (розміщенні) тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення (за винятком тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних, рекламних  та інших заходів на термін до 10 діб) (В), розраховується за наступною формулою:

  В = П х Сбв х Кф , де

  В - Розмір пайової участі при встановленні (розміщенні) тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення (за винятком тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних, рекламних  та інших заходів на термін до 10 діб) в місяць;

  П - загальна площа об’єкта, кв.м;

  Сбв - базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки, грн.;

   Кф - коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою, визначений згідно з додатком  до цього положення;

 3.10.2. Розмір пайової участі при встановленні тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних, рекламних та інших заходів на термін до 10 діб встановлюється в розрахунку за добу та в залежності від займаної площі об’єкта благоустрою, на якій проводиться захід:

      - для проведення розважальних заходів (цирк, пересувні зоопарки, тощо)– 3 грн.за 1 кв. м;

для проведення рекламних та інших заходів – 4 грн.за 1 кв. м;

Продовження додатка 1

 

для проведення політичної агітації – 10 грн. за 1 кв. м.

  Загальна сума пайової участі визначається з урахуванням фактичного терміну проведення відповідного заходу (без урахування часу на проведення підготовчих робіт, який не може перевищувати 2 (двох) діб).

 3.11.Розмір пайової участі при встановленні тимчасових споруд на час проведення  святкових заходів та під час здійснення торгівлі на Автостанції в четвер на території Березанської селищної ради визначається в залежності від їх займаної площі і сплачується єдиним внеском.

 3.11.1.для здійснення торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами з лотків та прилавків, для надання розважальних послуг: 10 грн. за 1 кв.м.

 3.11.2. Для здійснення торгівлі через засоби пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі на території Автостанції:

- площею до 6 кв. м – 60 грн. в місяць;

- площею від 6 до 12 кв. м – 120 грн. в місяць ;

- площею понад 12 кв. м – 180 грн. в місяць.

 3.12. При проведенні розважальних, спортивних та інших заходів за ініціативою селищної ради, її виконавчого комітету та селищного голови пайова участь не сплачується.

 3.13. При здійсненні фінансування заходів з благоустрою на добровільних засадах розмір пайової участі визначається платником самостійно.

 3.14. Контроль за своєчасною сплатою пайової участі та виконанням умов діючих договорів про пайову участь здійснюється суб’єктом господарювання, який здійснює діяльність щодо утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, або балансоутримувачем.

  Моніторинг сплати пайової участі здійснюється виконавчим комітетом селищної ради шляхом перевірки фактичного розміщення та функціонального призначення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення.

 

 

Селищний голова                                                             В.А.Хоміцький

 

 

       

 

                                                                                                

                                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 2

                                                     до рішення Березанської селищної ради      

                                                    Миколаївської області  

                                                                         ___________________2017 р. №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ЗАЯВА

на укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою Березанської селищної ради

       Відповідно до рішення сесії Березанської селищної ради Миколаївської області від ___.___. 2017 № _____ Про затвердження Порядку  визначення  обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового,соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об΄єктів благоустрою на території Березанської селищної ради  , прошу укласти договір про пайову участь  в утриманні об’єктів благоустрою на будівлю /тимчасову споруду торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення, літній торговельний майданчик (необхідне підкреслити),  яка належить

______________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи/ім’я, по батькові та прізвище фізичної  особи-підприємця)

_____________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної особи-підприємця/уповноваженої особи)

_____________________________________________________________________________

(місце знаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи - підприємця)

_____________________________________________________________________________

(контактний телефон)

ТС та/чи літній торговельний майданчик, розміщена за адресою на території Березанської селищної ради:_____________________________________________________________

Характеристики :

  1. Тип _____________________________________________________________

____________________________________________________________________;

  1. Площа __________________________________________(квадратних метрів);
  2. Режим роботи _____________________________________________________;
  3. _________________________________________________________________.

 

 

Функціональне призначення ТС та/чи літнього торговельного майданчика

(необхідне підкреслити):

Торгівля:

Продаж хлібобулочних виробів;

Продаж тютюнових виробів;

Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв;;

Продаж пива;

Продаж інших продовольчих товарів;

 

Продовження додатка 2

Продаж зоологічних товарів;

Магазин з продажу шкіри та хутра, ювелірних прикрас;

Продаж квітів та садово-городнього інвентарю;

Продаж іграшок та товарів для дітей;

Продаж книг, поліграфічної продукції та канцелярії;

Продаж інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів;

Послуги:

Для надання населенню побутових послуг;

Громадські вбиральні;

Інше функціональне призначення.

_______________________________________________________________________

 

 

«___» ___________ 20___ р.                                                                _______________

                                                                                                           (підпис заявника)

 

Документи, що додаються до заяви (із зазначенням кількості сторінок кожного документа):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

 

 

Заповнюється особою, що здійснює прийом заяви:

«___» ________________  201__ р.

       (дата надходження заяви)

 

Реєстраційний номер _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

                                                                       (підпис)

_______________________________________________________________________

(ініціали та прізвище особи, що здійснює прийом заяви)

 

                                                                                                                                       

 

             Селищний голова        В.А. Хоміцький                                                  

                        

                                                                                        Додаток 2.1

 

Коефіцієнти відповідно до функціонального використання

об’єкта благоустрою (Кф)

 

Функціональне призначення тимчасової споруди

Розмір коефіцієнта

Продаж хлібобулочних виробів, іграшок та товарів для дітей, книг, поліграфічної продукції та канцелярії, інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів, надання населенню побутових послуг, громадські вбиральні, об’єкти сезонної торгівлі, відкриті майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства

0,5

Продаж інших продовольчих товарів, зоологічних товарів, квітів та садово-огородницького інвентарю, бари, кафе, кафетерії (без продажу тютюнових виробів, пива, алкогольних напоїв чи слабоалкогольних напоїв), заклади швидкого харчування, інше функціональне призначення

1,5

Продаж тютюнових виробів, пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних прикрас, бари, кафе, кафетерії ( з продажем тютюнових виробів, пива, алкогольних напоїв чи слабоалкогольних напоїв)

2,0

 

 

 

               Селищний голова                                                   В.А.Хоміцький

 

 

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

                                                                                       Додаток 3

                                           до рішення Березанської селищної ради      

                                                                                       Миколаївської області  

                                                                                        _____________________2017 №                                                                                                                

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань визначення обсягу пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою

 

1. Комісія з питань визначення обсягу пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою (далі - Комісія), а також вирішення спорів, пов’язаних з цим, створюється згідно з рішенням виконавчого комітету, яким затверджується її персональний склад.

2. До складу Комісії входять відповідальні представники:

-   бухгалтер селищної ради;

-   спеціалісти виконавчого комітету;

     -   депутати селищної ради (за згодою)

3. Комісія є постійно діючим дорадчим органом при виконавчому  комітеті Березанської селищної ради Миколаївської  області.

4. У своїй діяльності Комісія керується актами чинного законодавства України та цим Положенням.

5. Основними завданнями комісії є:

- перевірка розрахунків та затвердження остаточного розміру пайових коштів, які підлягають перерахуванню;

- визначення строків сплати пайової участі;

- розгляд та вирішення питань, що виникають під час надання Замовнику договірних умов.

6. На засідання Комісії можуть запрошуватися представники інших підприємств, установ, організацій та служб залежно від призначення будівлі чи споруди (за згодою).

7. Підставою для винесення на розгляд Комісії спірного питання щодо участі Замовника в розвитку благоустрою селищної ради є письмове звернення Замовника до голови Комісії або його заступника з обґрунтованим висновком щодо необхідності розгляду питання.

8. Засідання Комісії проводиться при  наявності звернень та необхідних документів, але не рідше одного разу на місяць.

9. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутнього складу Комісії, оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем та усіма членами, присутніми на засіданні комісії, і є обов’язковим для виконання.

10. Засідання комісії вважається правомочним, якщо присутні дві третини членів від її затвердженого складу.

 

 

Селищний голова                                                           В.А.Хоміцький

 

 

 

 

 

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 321 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content