Вівторок, 05.12.2023, 01:12

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Додатки до рішення чергової ХVІІ сесії 7 скликання від 24.01.2017 р. № 6
31.01.2017, 09:23

                                                                                     Додаток 1

                                                                                     до рішення  Березанської селищної ради

                                                                                     Миколаївської області

                                                                                     ________ 2017  №

       

                                                                                           

Тимчасовий порядок визначення та відшкодування Березанській селищній раді втрат, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок під об΄єктами нерухомості без правовстановлюючих документів на землю, до моменту укладання та реєстрації договору оренди землі на території Березанської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Тимчасовий порядок визначення та відшкодування Березанській селищній раді втрат, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок під об΄єктами нерухомості без правовстановлюючих документів на землю, до моменту укладання та реєстрації договору оренди землі на території Березанської селищної ради (далі – Порядок) визначає порядок визначення та відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне використання земельних ділянок землекористувачами (фізичними особами-підприємцями та юридичними особами) під об΄єктами нерухомості, які перебувають у власності цих суб΄єктів без правовстановлюючих документів на право землекористування.

1.2. Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України,  Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про землеустрій», Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року «Про порядок визначення та відшкодування збитків власника землі та землекористувачам» № 284, та спрямовано на створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування втрат Березанській селищній раді.

1.3. Відповідно до статті 206 Земельного кодексу використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається, така плата повинна вноситися з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

1.4. Підставою для нарахування відшкодування втрат від недоотримання коштів за фактичне використання земельних ділянок землекористувачами під об΄єктами нерухомості, які перебувають у власності землекористувачів, є встановлені факти використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів.

1.5. Згоду на укладання Договору про відшкодування втрат надає Березанська селищна рада.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

  У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

власник земельної ділянки, орендодавець – Березанська селищна рада;

земельна ділянка – частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

землі Березанської селищної ради – земельні ділянки в межах населеного пункту, які за основним цільовим призначенням поділяються на категорії;

документи, що посвідчують право на земельну ділянку – право оренди земельної ділянки посвідчується договором оренди земельної ділянки, документом, що посвідчує право постійного користування;

оренда – засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою;

Продовження додатка 1

 

будівля – вид споруди, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів;

нежитлове приміщення – приміщення в структурі житлового будинку, що не належить до житлового фонду, є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин;

збитки – витрати, понесені власником земельної ділянки (стороною), втрата або пошкодження його майна, а також не одержані ним доходи, які власник земельної ділянки (сторона) одержав би в разі належного виконання зобов’язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною; доходи, які Березанська селищна рада могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода);

неодержаний дохід – це дохід, який міг би одержати власник землі – Березанська селищна рада – від земельної ділянки і який він не одержав внаслідок неоформлення землекористувачами прав на землю та невідповідності розміру орендної плати вимогам чинного законодавства та неодержання плати за оренду земельних ділянок;

нормативна грошова оцінка земельних ділянок – капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами;

орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою;

суб’єкт – юридичні особи (підприємства, установи, організації усіх форм власності, включаючи підприємства з іноземним капіталом) та фізичні особи (громадяни, суб’єкти підприємницької діяльності, особи без громадянства, іноземці), якими допущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких селищній раді спричинені збитки;

ставка земельного податку – законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподатковуваної земельної ділянки.

 

3. Сфера дії порядку

   Порядок встановлює єдину процедуру відшкодування збитків, заподіяних Березанській селищній раді внаслідок порушення вимог земельного законодавства.

  Фізичні та юридичні особи в разі використання ними земель громади з порушеннями вимог статей 125, 126, 206 Земельного кодексу України повинні відшкодувати Березанській селищній раді збитки, спричинені їхніми діями або бездіяльністю.

  Збитки відшкодовуються внаслідок використання земельної ділянки без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону.

 

4.Порядок оформлення договору

 

4.1. Землекористувач, який фактично використовує земельну ділянку під об΄єктами нерухомості, які перебувають у його власності, без правовстановлюючих документів подає у Березанську селищну раду:

  • заяву встановленого зразка на укладання договору(додаток 1.1);
  • правоустановчі документи юридичної особи ( копії завірені);
  • паспорт, код фізичної особи (копії);
  • виписка з ЄДР (копія);
  • посвідчення права власності на будівлі та споруди (копія), або іншу документацію, що підтверджує право на користування будівлями чи спорудами;
  • графічні матеріали, на яких зображене місце розташування земельної ділянки, з орієнтованими розмірами земельної ділянки.

Продовження додатка 1

 

4.2. Сесія Березанської селищної ради приймає рішення щодо укладання договору про відшкодування втрат, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок під об΄єктами нерухомості без правовстановлюючих документів на землю, до моменту укладання та реєстрації договору оренди землі на території Березанської селищної ради. Землевпорядник Березанської селищної ради у  п’ятиденний строк надсилає суб’єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків  та договір про добровільне відшкодування збитків .

4.3. Відповідно до рішення Березанської селищної ради землекористувачі, не пізніше 15 днів з моменту прийняття рішення, укладають Договір про відшкодування втрат, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок під об΄єктами нерухомості без правовстановлюючих документів на землю, до моменту укладання та реєстрації договору оренди землі на території Березанської селищної ради( далі-Договір).

 

5. Порядок розрахунків та проведення платежів за використання

земельної ділянки

 

5.1. Землекористувач здійснює відшкодування втрат з моменту укладання Договору і до моменту державної реєстрації права власності (права користування) земельною ділянкою.

5.2. Відшкодування втрат фактичним землекористувачем проводиться щомісяця до 20 числа наступного за звітним місяцем на рахунок Березанської селищної ради.

5.3. Відшкодування втрат за фактичне використання земельної ділянки здійснюється відповідно до нормативно-грошової оцінки землі та рішення сесії Березанської селищної ради в розмірі орендної плати.

 

6. Порядок підготовки та оформлення матеріалів

на комісію по визначенню збитків.

 

 6.1. Підготовку матеріалів на засідання комісії по визначенню збитків здійснює землевпорядник Березанської селищної ради.

 6.2. На засідання комісії по визначенню збитків для розгляду готуються наступні матеріали:

 - копія рішення Березанської селищної ради про надання в оренду або поновлення права     оренди земельної ділянки (при наявності);

 - кадастрова справа на земельну ділянку (при наявності);

 - документ, що посвідчує право користування земельною ділянкою (при наявності);

 - акт обстеження та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки з планово-картографічними матеріалами з нанесенням меж земельної ділянки та фотоматеріалами;

 - довідка державного податкового органу щодо справляння плати за землю;

 - розрахунок суми збитків;

 - письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими нанесені збитки, про час та дату засідання комісії з документальним підтвердженням його отримання. У разі відмови від отримання повідомлення складається відповідний акт. Повідомлення повинно бути одержане не пізніше, ніж за 3 дні до дати засідання комісії (згідно з додатком 1.3 до цього Порядку)

 - копії матеріалів листування Березанської селищної ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими нанесені збитки (при наявності);

 - інші документи, що підтверджують використання або невикористання суб'єктами земельної ділянки з порушенням вимог земельного законодавства.

 

 

 

Продовження додатка 1

 

7. Склад комісії по визначенню збитків, її повноваження

та порядок розгляду матеріалів

7.1. Визначення сум збитків покладається на комісію по визначенню та відшкодуванню Березанській селищній раді втрат, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок під об΄єктами нерухомості без правовстановлюючих документів на землю, до моменту укладання та реєстрації договору оренди землі на території Березанської селищної ради (далі-Комісія).

7.2. Формою роботи Комісії є засідання.

7.3. Засідання комісії по визначенню збитків скликається головою комісії та є правомочним за наявністю більше половини від її загального складу.

7.4. Рішення приймається більшістю голосів шляхом відкритого голосування.

7.5. Результати роботи Комісії оформлюються відповідними актами (Додаток 1.2.), в яких встановлюються розміри втрат по кожному суб΄єкту окремо.

7.6. Під час засідання секретарем комісії ведеться протокол. Члени комісії мають право на висловлювання окремої думки щодо розгляду матеріалів, яка фіксується у протоколі засідання комісії.

7.7. Матеріали по збиткам розглядаються по кожному суб'єкту та об΄єкту окремо.

7.8. На засідання комісії по відшкодуванню збитків запрошуються представники підприємств, установ, організацій та громадяни, якими припущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді спричинені збитки. Повноваження усіх запрошених на засідання комісії осіб повинні бути належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт та інше).

7.9. Засідання ведеться головою комісії або його заступником.

7.10. Головуючий доповідає матеріали по збиткам, та пропонує суб'єктам надати відповідні пояснення.

7.11. Акти підписуються всіма членами комісії, які присутні на засіданні та особою (її представником), яка має відшкодувати збитки. У разі відмови від підпису про це робиться посилання у самому акті.

7.12. Комісія проводить засідання по мірі необхідності.

 

 8. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

1. Після затвердження акта про визначення збитків рішенням Березанської селищної ради землевпорядник Березанської селищної ради у п’ятиденний строк надсилає суб’єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків  та договір про добровільне відшкодування збитків .

2. У повідомленні зазначаються:

- результати розгляду матеріалів комісією з питань визначення збитків, розрахунок суми збитків, рішення Березанської селищної ради про затвердження акта про визначення збитків з пропозицією щодо добровільного відшкодування збитків;

- попередження про необхідність інформування в письмовій формі у
15-денний строк із дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору в досудовому порядку.

3. Повідомлення підписується селищним головою  та надсилається юридичним та фізичним особам рекомендованим листом із зворотнім повідомленням про отримання або вручається особисто під підпис.

4. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні, та надання згоди на  добровільне відшкодування збитків укладається договір про добровільне відшкодування збитків.

5. Добровільне відшкодування збитків здійснюється шляхом укладання договору про відшкодування збитків.

6. Невід’ємними частинами договору є:

Продовження додатка 1

 

- розрахунок суми збитків;

- акт комісії про визначення збитків власнику землі;

- рішення Березанської селищної ради про затвердження акта про визначення збитків власнику землі.

7. Договір про відшкодування збитків підписується селищним головою та особою, яка має відшкодувати збитки (чи її представником).

8. У разі недосягнення сторонами згоди або неотримання результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу за матеріалами щодо відшкодування збитків готується позов про примусове відшкодування збитків у судовому порядку.

9. Матеріалами для підготовки позову в інтересах Березанської селищної ради про відшкодування збитків є:

- копія рішення Березанської селищної ради про надання в оренду або поновлення права оренди земельної ділянки (за наявності);

- акт обстеження та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки з планово-картографічними матеріалами з нанесенням меж земельної ділянки;

- довідка органу Державної податкової служби України;

- інформація щодо власника нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, наданій в оренду (за наявності);

- розрахунок суми збитків, затверджений комісією з питань визначення збитків;

- письмове повідомлення суб’єктам, якими завдані збитки, про час та дату засідання комісії з питань визначення збитків і докази про його надсилання;

- інші документи, що підтверджують використання земельної ділянки  з порушенням вимог земельного законодавства суб’єктами, які будуть відшкодовувати збитки;

- акт про визначення збитків власнику землі;

- рішення Березанської селищної ради про затвердження відповідного акта;

- повідомлення про необхідність відшкодування збитків та докази про його надсилання;

- договір про добровільне відшкодування збитків (за наявності);

- копії матеріалів листування Березанської селищної ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими завдані збитки (за наявності);

- інші необхідні документи за вимогою.

 

9. Термін дії договору

 

 Договір діє з дати укладання до дати реєстрації правоустановчих документів на право власності на земельну ділянку (право землекористування), договору оренди земельної ділянки.

 

10.Упорядкування старих боргів.

 

 До суб΄єктів господарської діяльності, які самостійно вжили заходи щодо врегулювання старих боргів за використання землі по платі за землю та оплатили визначену суму заборгованості, не застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну сплату боргу по платі за землю.

 

 

 

 

Продовження додатка 1

 

11. Прикінцеві положення

 

  Цей порядок підлягає затвердженню на сесії Березанської селищної ради та є підставою для укладання Договору про відшкодування втрат, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок під об΄єктами нерухомості без правовстановлюючих документів на землю, до моменту укладання та реєстрації договору оренди землі на території Березанської селищної ради.

Селищний голова                                                   В.А.Хоміцький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 297 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content