Вівторок, 05.12.2023, 01:11

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Додатки до рішення чергової ХVІІ сесії 7 скликання від 24.01.2017 р. № 6
31.01.2017, 09:25

                                                                           Додаток 1.1.

                                                          До Тимчасового порядку визначення та

 відшкодування Березанській селищній раді втрат,

                                          заподіяних внаслідок використання

                                                    земельних ділянок під об΄єктами нерухомості

                                               без правовстановлюючих документів на землю,

                                                  до моменту укладання та реєстрації договору

                     оренди землі на території

                                   Березанської селищної ради

 

   Селищному голові________________________

________________________________________

________________________________________

(ПІБ власника об΄єкту нерухомості)

________________________________________

________________________________________

(адреса проживання)

________________________________________

Тел.____________________________________

 

ЗАЯВА

   Прошу Вас укласти договір про відшкодування втрат, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок під об΄єктами нерухомості без правовстановлюючих документів на землю, до моменту укладання та реєстрації договору оренди землі на території Березанської селищної ради, орієнтовною  площею ______ га, що знаходиться за адресою:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До заяви додаються:

-​ 

 «___»______________20__р. ___________________________

                                                          (підпис )

 

Селищний голова                        В.А. Хоміцький                                                          

 

 

                                                                           Додаток 1.2.

                                                           До Тимчасового порядку визначення та

                                            відшкодування Березанській селищній раді втрат,

                                                    заподіяних внаслідок використання

                                               земельних ділянок під об΄єктами нерухомості

                                              без правовстановлюючих документів на землю,

                                                 до моменту укладання та реєстрації договору

                                                  оренди землі на території

                                                    Березанської селищної ради

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                           Рішенням Березанської селищної ради

                                                          Миколаївської області

                                                           __________2017 року №

 

АКТ

визначення розрахунку суми втрат селищного бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування

смт Березанка «_____» ___________20___р. №___

Комісія в складі:

Голова комісії _______________________ _________________

(П.І.П) посада

Секретар комісії _______________________ _________________

(П.І.П) посада

Члени комісії _______________________ ________________

(П.І.П) посада

_______________________ ________________

(П.І.П) посада

_______________________ _________________

(П.І.П) посада

розглянувши поданий  землевпорядником Березанської селищної ради _________________________________ РОЗРАХУНОК суми втрат селищного бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування  для _____________________________________________________________________________

(назва землекористувача, ідентифікаційний код (номер)

________________________________________________________________________________________________

(конкретний вид використання земельної ділянки)

на землях _______________________________________________________________________

(категорія земель за цільовим призначенням, адреса земельної ділянки)

вирішила:

Визначити втрати селищного бюджету від недоотримання коштів за фактичне землекористування для ____________________________________________________________________

(назва землекористувача, ідентифікаційний код (номер)

________________________________________________________________________________________________

(конкретний вид використання земельної ділянки)

на землях _______________________________________________________________________

(категорія земель за цільовим призначенням, адреса земельної ділянки)

Встановити щомісячну плату по відшкодуванню втрат до моменту оформлення та реєстрації правовстановлюючих документів у сумі _______________________________________________________________грн. (прописом).

Підписи:

Голова комісії _______________________ _________________

Секретар комісії _______________________ _________________

Члени комісії _______________________ ________________

_______________________ ________________

_______________________ _________________

 

 

Селищний голова                                                               В.А.Хоміцький

 

 

                                                                          Додаток 1.3.

                                                           До Тимчасового порядку визначення та

                                           відшкодування Березанській селищній раді втрат,

                                                             заподіяних внаслідок використання

                                              земельних ділянок під об΄єктами нерухомості

                                              без правовстановлюючих документів на землю,

                                               до моменту укладання та реєстрації договору

                       оренди землі на території

                               Березанської селищної ради

 

                                                                             Назва юридичної особи,

її юридична або фактична адреса.

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи,

її адреса за місцем реєстрації

або фактичного проживання

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

  На підставі Тимчасового порядку визначення та відшкодування Березанській селищній раді втрат, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок під об΄єктами нерухомості без правовстановлюючих документів на землю, до моменту укладання та реєстрації договору оренди землі на території Березанської селищної ради, затвердженого рішенням Березанської селищної ради від "___" ______________ № ______ (далі – Порядку) комісією з питань визначення збитків на засіданні, яке відбулося _______________, розглянуті матеріали про розрахунок збитків, які завдані _________________________________________________________

(назва юридичної або фізичної особи)

Березанській селищній раді та підлягають відшкодуванню внаслідок неоформлення (невчасного оформлення) правовстановлюючих документів на землю та неодержання (недоодержання) плати за оренду земельної ділянки ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________(площа, адреса, цільове призначення земельної ділянки, рішення Березанської селищної ради)

Акт про визначення збитків власнику землі від "___" ______________, затверджений рішенням сесії Березанської селищної ради від
" ___" ______________.

Пропонуємо у 10-денний строк із дня надходження цього повідомлення розглянути його разом з актом про визначення збитків власнику землі від "___" ______________, затвердженим рішенням сесії Березанської селищної ради від "___" ______________. Про результати розгляду інформувати письмово Березанську селищну раду.

У разі визнання вимог добровільне відшкодування збитків здійснюється в досудовому порядку шляхом укладання договору про відшкодування втрат, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок під об΄єктами нерухомості без правовстановлюючих документів на землю, до моменту укладання та реєстрації договору оренди землі на території Березанської селищної ради.

У разі відмови добровільно відшкодувати завдані збитки до суду будуть передані відповідні матеріали про примусове відшкодування збитків та вжиття інших заходів, спрямованих на поновлення порушених прав Березанської селищної ради у сфері земельних відносин.

 

Додатки:

- копія акта про визначення збитків власнику землі від "__" __________;

- копія рішення Березанської селищної ради від  "__" ______________  № ____.

 

Селищний голова                                                               В.А.Хоміцький

 

 

                           

                    Додаток 2

                                                          до рішення  Березанської селищної ради

                                         Миколаївської області   

                                                  ________________2017  №

                                                                                

Договір

про відшкодування втрат, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок під об΄єктами нерухомості без правовстановлюючих документів на землю, до моменту укладання та реєстрації договору оренди землі

смт Березанка                                                                   "___" ____________ 20__  р.

 

Березанська селищна рада в особі селищного голови  Хоміцького В.А.,що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі-Землевласник)з одного боку  та ___________________________________________________________________, який діє на підставі                            (далі- Землекористувач), з другого боку, в подальшому-Сторони, відповідно до рішення Березанської селищної ради №    від                  20     року, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Відшкодування збитків, заподіяних Землекористувачем Землевласникові внаслідок неоформлення (невчасного оформлення) правовстановлюючих документів на землю та неодержання (недоодержання) плати за оренду земельної ділянки загальною площею ____, яка розташована за адресою _______________________, за період з ____________ по ____________, використовується для ______________________________________________________________________

та надана в оренду на строк ______________ рішенням Березанської селищної ради від "___" ______________ № ______.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Землекористувач згідно розрахунку суми втрат селищного бюджету від недоотримання коштів за фактичне користування земельною ділянкою (додаток 1), який є невід΄ємною частиною цього договору, зобов’язується в строк до ___________________ сплатити  Землевласнику збитки в сумі _______________________________  грн.

на розрахунковий рахунок №                                                 ГУДКСУ в Миколаївській області, МФО 826013, ЄДРПОУ               , одержувач: Березанська селищна рада, код платежу __________________.

 

2.2. Збитки сплачуються щомісячно у грошовій формі рівними сумами до 20-го числа місяця наступного за звітним.

2.3. Землекористувач має право дострокового погашення суми збитків у повному обсязі.

2.4. Відшкодування збитків не звільняє Землекористувача від обов’язку щодо оформлення права на оренду земельної ділянки в установленому порядку.

2.5.При наявності сплати земельного податку за вищевказаний період по цій земельній ділянці (що підтверджується відповідною довідкою ДПІ у Березанському районі), сума плати, передбачена в п.2, зменшується на суму сплати земельного податку.

 

 

Продовження додатка 2

3. Відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору

3.1. У разі невиконання умов Договору в зазначений термін Землевласник має право подати до суду позовну заяву про примусове стягнення збитків, які не відшкодовано Землекористувачем.

 

            4. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору

 

4.1. Договір діє з дати укладання та дія договору розповсюджується на відносини, що виникли до його укладання з 01.01.201   р. , до дати видачі та державної реєстрації правовстановлюючих документів на зазначену вище ділянку.

4.2.  При збільшенні коефіцієнтів індексації грошової оцінки землі, у разі затвердження сесією Березанської селищної ради нової нормативно - грошової оцінки землі, розмір щомісячної плати змінюватиметься . Зміни та доповнення складаються в письмовій формі та оформлюються додатковим договором про внесення змін до договору, який є невід’ємною частиною цього Договору. У разі несвоєчасного внесення плати за землю сплачується пеня у розмірі 120 відсотків ставки НБУ суми заборгованості за кожний день. 4.3. Договір укладено в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Землевласника, другий – у Землекористувача.

 4.4. Невід’ємними частинами договору є:

- розрахунок суми збитків від "__" _____________ № ______;

- акт комісії про визначення збитків власнику землі від "__" __________ № ____;

5. Реквізити Сторін

Землевласник

Березанська селищна рада

57401, Миколаївська область,

смт Березанка, вул.Центральна,86

 код ЄДРПОУ 34847334

р/р ____________________

ГУДКСУ в Миколаївській області

МФО 826013

Селищний голова       В.А.Хоміцький

Землекористувач

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 

          

     Цей Договір зареєстровано у виконавчому комітету Березанської селищної ради в книзі реєстрації договорів про відшкодування Березанській селищній раді збитків, заподіяних внаслідок неоформлення правовстановлюючих документів на землю та неодержання плати за оренду земельної ділянки "___" _____________ за № ______.

Землевпорядник селищної ради

_____________________ (прізвище,підпис)

 

Селищний голова                   В.А. Хоміцький                                                          

 

                                                                     Додаток 2.1.

                                              До Договору про відшкодування втрат,

                                         заподіяних внаслідок використання земельних

                                            ділянок під об΄єктами нерухомості без

                                                      правовстановлюючих документів на землю,

    до моменту укладання та реєстрації договору оренди

                                           землі на території Березанської селищної ради

 

РОЗРАХУНОК

суми втрат до місцевого бюджету Березанської селищної ради від недоотримання коштів

за фактичне землекористування

 (додаток до Договору №_________ від ____________________)

 Землекористувач: __________________________________________________________

назва ( ПІБ), ідентифікаційний код (номер)

Адреса земельної ділянки: ________________________________________________________

Конкретний вид використання земельної ділянки _____________________________________

Категорія земель за цільовим призначенням _________________________________________

Категорія земель за функціональним призначенням ___________________________________

  

№ п/п

 

ПОКАЗНИКИ

За фактичне використання

 

 

ПІДСТАВА

ЗНАЧЕННЯ

РІК

РІК

 

 

1

2

3

4

5

За фактичне використання  у минулих роках

1

Площа земельної ділянки у межах землекористувань (кв.м)

Довідка(витяг) про грошову оцінку (спеціаліст-землевпорядник селищної ради)

 

 

2

Ставка орендної плати ( %)

 Відповідно до рішення Березанської селищної ради

 

 

3

Сума орендної плати грн. у рік

Довідка(витяг) про грошову оцінку (спеціаліст-землевпорядник селищної ради)

 

 

4

Сума орендної плати грн. в місяць

 

 

 

5

Період використання (днів)

по факту з________________

по _______________

 по факту з __________________

по _______________

 

 

 

6

Нараховано за фактичне використання в період

Колонка 4 (5) ряд. 4 х колонку 4 (5) ряд. 5

 

 

7.

Нараховано за фактичне використання у минулих роках

колонка 4 ряд. 6 + колонка 5 ряд. 6

 

 

За фактичне використання з 01.01.2017 року

 

8

Площа земельної ділянки у межах землекористувань (кв.м)

Довідка(витяг) про грошову оцінку (спеціаліст-землевпорядник селищної ради)

 

9

Ставка орендної плати ( %)

Податковий кодекс України, рішення Березанської селищної ради

 

 

10

Сума плати за землю

грн.у рік

Довідка(витяг) про грошову оцінку (спеціаліст-землевпорядник селищної ради)

 

11

Сума плати за землю

грн.в місяць

 

 

12

Період використання у цьому році (днів)

по факту з__________

по _______________

 

 

13

Нараховано за фактичне використання в період

ряд.11 х ряд 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 Загальна сума заборгованості за фактичне використання (ряд. 7 + ряд. 13)__________ грн., прописом _______________________________________________ грн. коп.

Фактично сплачено за відповідний період  згідно з довідкою ДПІ (квитанції про сплату):

_________________________________ грн., прописом_______________________________

Заборгованість на дату укладання договору:

______________________________ грн., прописом __________________________________

 

Щомісячна плата у _________ році до оформлення правовстановлюючих  документів складає: ______________грн., прописом _______________________________ 

Відповідальна посадова особа ____________________________ (прізвище, підпис)

 

 

Селищний голова               В.А. Хоміцький                                                              

 

 

                                                                                   Додаток 3

                                                      до рішення  Березанської селищної ради

                                                                                   Миколаївської області   

                                                                       ________________2017   №

 

Склад

комісії  по визначенню та відшкодуванню Березанській селищній раді втрат, заподіяних внаслідок використання земельних ділянок під об΄єктами нерухомості без правовстановлюючих документів на землю, до моменту укладання та реєстрації договору оренди землі на території Березанської селищної ради:

  1. Голова комісії-
  2. Заступник голови комісії-
  3. Секретар комісії-
  4. Члени комісії -

 

 

Селищний голова                     В.А. Хоміцький                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 260 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content