Вівторок, 27.02.2024, 18:46

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Додаток до рішення чергової ХХVІ сесії 7 скликання № 9 від 27.10.2017 року
22.11.2017, 13:19

Додаток

до рішення Березанської селищної

ради Миколаївської області

27.10. 2017 року №9

 

Комплексна програма

профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту

конституційних прав і свобод громадян на території Березанської селищної ради

Миколаївської області на 2017-2021 роки

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Комплексну програму профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян на території Березанської селищної ради Миколаївської області на 2017-2021 роки розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про боротьбу з тероризмом», «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», «Про пробацію», Указів Президента України:від16.06.1999 № 650/99 „Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності органів внутрішніх справ та громадських формувань з охорони громадського порядку”; від 12 січня 2004 року №27/2004 “Про додаткові заходи щодо поліпшення діяльності служби дільничних інспекторів міліції», від 6 лютого 2003 року № 84 “Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 18 лютого 2002 року №143/2002 “Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян», від 11.02.2016 № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», від 19 липня 2005 року №1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності», від 28.03.2008 № 276/2008 «Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю», від 25.04.2013 № 230/2013 «Про Концепцію боротьби з тероризмом». Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2012 № 767 «Про затвердження плану заходів з виконання Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 1066-р «Деякі питання реформування системи функціонування установ виконання покарань та слідчих ізоляторів».

Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.

У зв’язку із загостренням останніми роками суспільно-політичної ситуації в країні, складним соціально – економічним становищем населення регіону, зросла, у порівнянні з 2015 роком, кількість скоєних в районі злочинів корисливо-насильницької спрямованості, а саме пограбувань (на 150 відсотків,), крадіжок (на 14 відсотків), шахрайств (у 2,5 рази). Більше скоєно правопорушень на вулицях району (на 150 відсотків).

Зросла кількість злочинів вчинених на побутовому ґрунті, в стані алкогольного сп’яніння, вчинення злочинів раніше судимими особами.

На сьогодні одним з основних важелів підвищення ефективності охорони громадського порядку, захисту прав і свобод громадян, зміцнення правопорядку є взаємодія державних органів влади та місцевого самоврядування, участь у цій справі широких верств

 

Продовження додатку

громадськості, залучення громадян до забезпечення правопорядку в населених пунктах і шляхом створення з їх числа громадських формувань з охорони громадського порядку.

Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, які зумовили вчинення протиправних дій, що є важливою складовою процесу забезпечення громадського порядку та боротьби зі злочинністю на території Березанської селищної ради.

 

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є:

 

поліпшення оперативної обстановки, подальше посилення боротьби зі злочинністю, підвищення рівня правоохоронної діяльності при взаємодії громадських формувань з поліцією та активній підтримці зі сторони територіальної громади Березанської селищної ради;

забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень та злочинності шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у цій сфері;

удосконалення методів роботи з їх профілактики, забезпечення захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступове нарощування зусиль у цій справі правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади та громадськості.

Заходи щодо запобігання вчиненню правопорушень можуть здійснюватися відповідними органами виконавчої влади у межах повноважень, визначених чинним законодавством. Однак такий підхід не забезпечує комплексного розв'язання проблеми. Необхідна ефективна підтримка місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та населення в діяльності органів внутрішніх справ, яка спрямована на охорону громадського порядку і профілактику злочинності.

Оптимальним варіантом є затвердження і виконання Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян на території Березанської селищної ради Миколаївської області на 2017- 2021роки та об'єднання зусиль правоохоронних органів, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для здійснення визначених нею заходів.

Основними завданнями Програми є:

- активізацію діяльності громадських формувань щодо забезпечення охорони громадського порядку, виявлення та документування правопорушень;

- посилення контролю за станом забезпечення безпеки дорожнього руху шляхом залучення членів громадських формувань до спільних заходів;

- покращення координації та повсякденної (оперативної) діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку та поліції;

- стимулювання громадян та підняття у них мотивації щодо створення громадських формувань з охорони громадського порядку, участі у заходах із протидії злочинності;

 

Продовження додатку

- удосконалення взаємодії населення з дільничними інспекторами поліції, які найбільше наближені до населення;

- покращення стану матеріально-технічного забезпечення громадських формувань з охорони громадського порядку;

- спільно з підрозділами Національної поліції брати участь у боротьбі зі злочинністю, а також пияцтвом, наркоманією і самогоноварінням, забезпеченням безпеки руху транспорту, порушенням правил торгівлі та благоустрою населених пунктів Березанської селищної ради;

- сприяння Національній поліції в їх діяльності по забезпеченню громадського порядку в боротьбі з правопорушеннями;

- взаємодіяти з органами внутрішніх справ та іншими службами, що беруть участь у заходах, спрямованих на ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами схильними до вчинення адміністративних порушень і злочинів;

- координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, правоохоронних, контролюючих та інших установ з профілактики правопорушень, забезпечення активної наступальної протидії злочинності та проявам корупції із залученням до цього процесу широкого кола громадськості;

- комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних з протидією злочинним проявам проти особи, у першу чергу насильницького характеру, забезпечення належного стану правового та соціального захисту громадян;

- запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм з питань профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню, підвищення рівня правової освіти населення та правового виховання молоді;

- організація ефективної діяльності закладів соціальної реабілітації та захисту населення;

- інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне та кадрове забезпечення профілактичної діяльності;

- виявлення та усунення причин і умов, які породжують тероризм, визначення правових та організаційних основ боротьби із цим небезпечним явищем.

 

Завдання і заходи щодо виконання Програми наведено у додатку 1.

 

РОЗДІЛ 3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання Програми дасть змогу:

удосконалити систему профілактики правопорушень, спрямовану на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

активізувати діяльність органів виконавчої влади, пов’язану з профілактикою правопорушень, удосконалити механізм координації роботи із залучення до цього процесу широкого кола громадськості;

підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм;

підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією у громадських місцях,

Продовження додатку

створення відповідних систем накопичення та обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади;

стабілізувати криміногенну ситуацію в районі шляхом запобігання криміналізації населення;

посилити захист життя і прав осіб, які наражаються на небезпеку внаслідок терористичної діяльності;

скоротити кількість злочинів проти життя та здоров’я особи;

забезпечити на високому рівні громадський порядок та безпеку;

підвищити ефективність та оперативність роботи органів внутрішніх справ з реагування на заяви і повідомлення громадян про вчинені кримінальні правопорушення чи інші події, розшуку і затримання злочинців у найкоротший термін;

покращити профілактику правопорушень в середовищі неповнолітніх та молоді;

зменшити кримінальний тиск на економічні відносини;

обмежити незаконний обіг зброї та наркотиків;

забезпечити збереження майна фізичних і юридичних осіб, муніципального, відомчого та іншого житлового фонду;

залучити громадян до активної діяльності з охорони правопорядку на території селищної ради.

 

РОЗДІЛ 4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету у межах можливостей їх дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Орієнтовані обсяги та визначення джерел фінансування Програми наведено у додатку 2.

 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координацію виконання програми здійснює виконавчий комітет селищної ради.

Загальний контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна комісія селищної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності, захисту прав громадян.

На пленарних засіданнях сесії селищної ради періодично заслуховуються інформації місцевого прокурора та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території населених пунктів Березанської селищної ради.

Виконавці, визначені в Програмі, щороку до 10 січня подають до селищної ради інформацію про стан виконання заходів Програми.

 

 

 

Селищний голова                                                   В.А.Хоміцький

 

Додаток 1

до Програми

 

Перелік завдань і заходів

щодо реалізації Комплексної програми профілактики

злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних

прав і свобод громадян на території Березанської селищної ради Миколаївської області на 2017-2021 роки

 

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ З ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ГРОМАДЯН

1.1. Проводити системний аналіз стану криміногенної обстановки в населених пунктах селищної ради, у тому числі поширеності скоєння окремих видів злочинів проти життя, здоров’я, честі та гідності особи, її власності, причини і умови, які сприяють їх вчиненню. За результатами розробляти заходи з поліпшення роботи з протидії злочинності, забезпечення публічного порядку та безпеки громадян.

 

Виконавчий комітет селищної ради

Щороку.

 

 

1.2. Вносити на розгляд сесії Березанської селищної ради, засідання профільної постійної комісії селищної ради, питання про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку.

 

 

Березанське ВП ОВП в Миколаївській області (за узгодженням).

 

Раз на півріччя.

 

1.3.Надавати райдержадміністрації щороку до 5 січня та до 5 липня інформацію про хід виконання Комплексної програми профілактики злочинності та вдосконалення системи захисту конституційних прав і свобод громадян на території Березанської селищної ради Миколаївської області на 2017-2021 роки.

 

Виконавчий комітет селищної ради

2017-2021 роки.

 

1.4. Щороку до 10 січня та до 1 серпня інформувати постійну комісію селищної ради з питань депутатської діяльності, етики, законності, захисту прав громадян про виконання заходів Програми (за пунктами).

 

Виконавчий комітет селищної ради

                                                             2017-2021 роки.

 

Продовження додатку 1 до Програми

 

РОЗДІЛ 2. ЗАХИСТ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ, ЇЇ МАЙНА ВІД ЗЛОЧИННИХ ПОСЯГАНЬ

 

2.1. Здійснювати заходи щодо обстеження родин та житла, де проживають особи похилого віку, самотні особи, визнані недієздатними, психічно хворі та інші особи, які потребують опіки, хворі на алкоголізм та наркоманію з метою попередження випадків знущання над ними та фактів незаконного відчуження їх майна.

 

Виконавчий комітет селищної ради

                                                             2017-2021 роки.

 

 

РОЗДІЛ 3. ПРОТИДІЯ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

 

3.1. Забезпечити проведення для молоді профілактичних і просвітницьких заходів щодо протидії наркоманії, пропаганди здорового способу життя.

 

Виконавчий комітет селищної ради

                                                             2017-2021 роки.

 

РОЗДІЛ 4. ПРОТИДІЯ РЕЦИДИВНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ

4.1. Вживати заходів щодо сприяння у працевлаштуванні особам, звільненим з місць позбавлення волі, направляти на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації з метою підвищення їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. Сприяти їх адаптації та розв’язанню соціально-побутових проблем.

 

Виконавчий комітет селищної ради

                                                             2017-2021 роки.

 

4.2. Розглянути питання щодо можливості створення будинків тимчасового перебування осіб (у тому числі раніше судимих), які не мають житла, забезпечення функціонування будинків-інтернатів для осіб похилого віку, інвалідів та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, які втратили зв’язки із сім’ями і не мають постійного місця проживання.

Виконавчий комітет селищної ради

                                                             2017-2021 роки.

4.3. Сприяти вирішенню питань тимчасової зайнятості осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, шляхом залучення їх до участі в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Виконавчий комітет селищної ради

                                                             2017-2021 роки.

 

Продовження додатку 1 до Програми

 

 

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

 

5.1. Вжити заходів щодо впровадження системи візуального моніторингу, засобів екстреного зв’язку «громадянин-поліції» та інших технічних засобів з метою контролю за станом охорони громадського порядку на вулицях та в інших громадських місцях, у тому числі під час проведення масових заходів.

 

Виконавчий комітет селищної ради

                                                              2017-2021 роки.

 

5.2. Забезпечити в межах можливості перекриття камерами зовнішнього відеоспостереження автодоріг на в'їзді в районний центр, населенні пункти з розвиненою інфраструктурою та підвищеним суспільним інтересом, інші місця масового розміщення транспортних засобів, а також на транспортних розв'язках.

 

Виконавчий комітет селищної ради

                                                            2017-2021 роки.

 

5.3. Продовжити роботу з підтримки ініціативи громадян (об’єднань громадян) у створенні та відновленні діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку на підприємствах, в установах, організаціях та закладах освіти.

 

Виконавчий комітет селищної ради

                                                             2017-2021 роки.

 

РОЗДІЛ 6. ПРОТИДІЯ ТЕРОРИСТИЧНИМ ПРОЯВАМ

6.1. Спільно з Очаківським міжрайонним відділом управління служби безпеки України в Миколаївській області визначити об’єкти критичної інфраструктури на території селищної ради. Здійснювати розробку паспортів антитерористичної захищеності відповідних об’єктів, з метою підвищення ефективності системи керування в надзвичайних ситуаціях, розробки адекватних заходів попередження й запобігання терористичних актів у будь-якій формі.

 

Виконавчий комітет селищної ради

                                                            2017-2021 роки.

 

РОЗДІЛ 7 МАТЕРІАЛЬНЕ, ТЕХНІЧНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ

7.1. Вивчати питання щодо виділення коштів на поліпшення матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ та Березанського РС з ПП Південного міжрегіонального управління з ПВКП та пробації МЮУ з метою виконання ними заходів, передбачених цією та місцевими комплексними програмами під час розгляду питання щодо затвердження місцевого бюджету, внесення до нього відповідних змін. При цьому

 

Продовження додатку 1 до Програми

 

врахувати стан економічної сфери регіону та вимоги бюджетного законодавства. Залучати на ці цілі кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

Виконавчий комітет селищної ради

                                                             2017-2021 роки.

 

7.2. В установленому чинним законодавством порядку вжити заходів щодо:

7.2.1. Передбачення у місцевому бюджеті на 2017 та наступні роки коштів на забезпечення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону відповідно до Указу Президента України від 19 липня 2005 року № 1119/2005 «Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності».

Виконавчий комітет селищної ради

                                                             2017-2021 роки.

7.3. Сприяти виділенню земельних ділянок під будівництво житла (або придатних будівель комунальної власності, які не використовуються за призначенням, але які можливо реконструювати під житло) для особового складу дільничних офіцерів поліції та співробітників відділення поліції, співробітників Березанського РС з ПП Південного міжрегіонального управління з ПВКП та пробації МЮУ.

 

 

Виконавчий комітет селищної ради

                                                             2017-2021 роки.

 

РОЗДІЛ 8. ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИННОСТІ

8.3. Сприяти розміщенню у засобах масової інформації соціальної реклами з питань профілактики правопорушень та боротьби з організованою злочинністю.

 

Виконавчий комітет селищної ради

2017-2021 роки.

 

 

Селищний голова                                                             В.А.Хоміцький

 

 

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 266 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content