Понеділок, 02.10.2023, 06:50

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Проект рішення сесії Березанської селищної ради
04.01.2018, 16:28

ПРОЕКТ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Березанської

селищної ради №

від 10.01.2018 року

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
 

про постійні комісії Березанської селищної ради 7 скликання

 

Стаття 1. Постійні комісії є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконання рішень ради в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад».

 

Стаття 2. Положення про постійні комісії селищної ради – це нормативно – правовий документ, розроблений відповідний до ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 9 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», який регулює функціональну спрямованість, порядок роботи комісій, проведення їх засідань, повноважень голів, заступників, секретарів, членів постійних комісій, а також діяльність постійних комісій, яка випливає з їх повноважень, встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», Регламент роботи селищної ради та цим Положенням.

 

Стаття 3. Селищна рада може утворювати такі постійні комісії:

 • мандатна комісія, з питань депутатської діяльності, етики, законності, захисту прав людини, антикорупційної діяльності, громадської згуртованості, регуляторної діяльності ;
 • планування бюджету, фінансів , соціально-економічного розвитку та інвестицій ;
 • земельних ресурсів, соціального розвитку та екології, благоустрою, житлово – комунального господарства, приватизації, власності, промисловості, транспорту та зв'язку, просторового планування;
 • соціального захисту, культури, освіти, медицини та спорту, засобів масової інформації , побутового обслуговування населення, молодіжної політики та духовності;

 

Стаття 4. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Кожна постійна комісія обирає з числа своїх членів заступника голови і секретаря комісії.

Протягом строку своїх повноважень селищна рада може обирати нові постійні комісії і вносити до їх складу.

До складу постійних комісій не може бути входити селищний голова та секретар відповідної ради.

 

Стаття 5. Постійні комісії будують свою роботу на основі колективного, вільного, ділового обговорення і вирішення питань, гласності, законності і широкої ініціативи членів постійних комісій.

Постійні комісії діють у співробітництві з державними і громадськими органами, організаціями, вивчають громадську думку.

 

 

 • ІІ. ФУНКЦІЇ ТА ПИТАННЯ ВІДАННЯ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 7. Основними функціями постійних комісій є:

 • попередній розгляд проектів програм соціально – економічного і культурного розвитку місцевого бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;
 • вивчення і підготовка питань про стан та розвиток відповідних галузей господарства і соціально – культурного будівництва, інших питань, які вносять на розгляд ради, підготовка проектів рішень з цих питань;
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради;

 

Стаття 8.

Постійна комісія з питань планування бюджету, фінансів , соціально-економічного розвитку та інвестицій

 • попередньо розглядає внесені на затвердження ради поточні та перспективні плани економічного і соціального розвитку селищної ради;
 • попередньо розглядає внесені на затвердження ради бюджет селищної ради, звіти про виконання бюджету;
 • готує спільно з іншими комісіями висновки по планах економічного і соціального розвитку, бюджету селищної ради, звітах про виконання бюджету і подає ці висновки раді;
 • розробляє за дорученням ради, селищного голови або з власної ініціативи проекти рішення ради і пропозиції з питань планування економічного і соціального розвитку селища, бюджетно – фінансових питань, розвитку економічної реформи і подає висновки. перед винесенням їх розгляд ради погоджує проекти рішень ради з питань бюджету та фінансів, планування соціальноекономічного розвитку, залучення інвестицій, міжнародного співробітництва;
 • попередньо розглядає інвестиційні проекти та програми, у тому числі ті, що можуть реалізовуватись за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, міжнародних програм, проектів міжнародної технічної допомоги

Стаття 9.

Мандатна комісія, з питань депутатської діяльності, етики, законності, захисту прав людини, антикорупційної діяльності, громадської згуртованості, регуляторної діяльності

 • готує висновки з питань гарантії депутатської діяльності, дає офіційне тлумачення правил депутатської етики;
 • заслуховує депутата селищної ради, який порушує Регламент, принизив честь, гідність інших депутатів, оприлюднив дані стосовно таємниць особистого життя депутата, що оберігаються законом, без поважних причин не бере участі у роботі сесій селищної ради, постійної комісії, до складу якої він входить;
 • бере участь у розробці та здійсненні заходів по забезпеченню законності та захисту прав громадян;
 • розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням
 • перевіряє стан справ щодо розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян та займається організацією їх прийому, бере участь у роботі по роз'ясненню населенню чинного законодавства.

 

Стаття 10.

Постійна комісія з земельних ресурсів, соціального розвитку та екології, благоустрою, житлово – комунального господарства, приватизації, власності, промисловості, транспорту та зв'язку, просторового планування

 • готує і вносить на розгляд ради проекти рішень та інші пропозиції з питань земельних ресурсів та соціального розвитку селища;
 • бере участь у підготовці проектів рішень селищної ради щодо розгляду питань з екології, благоустрою, житлово – комунального господарства, приватизації, власності, промисловості, транспорту та зв'язку, просторового планування, раціонального використання природних ресурсів;
 • здійснює контроль та перевірку виконання рішень ради щодо використання природних ресурсів, інших питань, що стосуються функціональної спрямованості комісії;
 • веде контрольну діяльність за додержанням підприємствами, установами і організаціями розташованими на території селищної ради, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у довкілля та лімітів розміщення відходів і готує з цього приводу висновки і рекомендації;
 • готує висновки та рекомендації з питань земельних відноси, планування

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою;

 

Стаття 11.

Постійна комісія з питань соціального захисту, культури, освіти, медицини та спорту, засобів масової інформації , побутового обслуговування населення, молодіжної політики та духовності:

 

 • проводить роботу по контролю за здійсненням передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально – побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, реабілітованих жертв політичних репресій, військовослужбовців, сімей які втратили годувальника, громадян похилого віку, дітей що залишилися без піклування батьків, на підставі чого готує висновки і рекомендації ;
 • бере участь у підготовці питань соціального захисту населення, культури, освіти,медицина та спорту побутового обслуговування населення, молодіжної політики та духовності;
 • бере участь у розробці селищних соціальних програм зайнятості, соціальної захищеності різних груп населення від безробіття і готує з цього приводу висновки і рекомендації;

 

 •  

Стаття 12. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням селищного голови, розглядатись постійними комісіями спільно. Спільні засідання ведуть голови цих постійних комісій за погодженням між собою.

 

Стаття 13. Комісії не розглядають питання, які відносяться до компетенції виборчих комісій, суду чи прокуратури, а також анонімні листи і звернення. У випадках отримання комісією листів та звернень, розгляд, яких не входить до компетенції комісії, комісія передає їх на розгляд відповідних органів.

 

 

 

 • ІІІ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

Стаття 14. Постійним комісіям належить право вносити на розгляд селищної ради та її виконавчого комітету питання, що відносяться до відання комісії.

 

Стаття 15. Постійні комісії селищної ради можуть виступати на пленарних засіданнях селищної ради з доповідями і співдоповідями з питань, що належать до їх відання.

 

Стаття 16. Постійні комісії селищної ради з питань, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи. Державні, громадські органи та службові особи зобов'язані подавати постійним комісіям такі матеріали та документи.

 

Стаття 17. Рекомендації постійних комісій селищної ради надсилаються відповідним державним і громадським органам і підлягають обов'язковому розгляду останніми. Про результати розгляду або вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені в строки, встановлені законом.

 

Стаття 18. Постійні комісії селищної ради мають право залучати до участі у своїй роботі депутатів селищної ради, які не входять до складу комісії, представників державних і громадських органів та організацій.

 

Стаття 19. Члени постійних комісій селищної ради зобов'язані брати участь у діяльності комісій, сприяти втіленню їх рішень, виконувати доручення. Члени постійної комісії, пропозиції яких не дістали підтримки, можуть внести їх у письмовій або усній формі при обговорення даного питання у сільській раді.

 

Стаття 20. Члени постійних комісій селищної ради за дорученням комісії та зі своєї ініціативи вивчають на місцях питання, що належать до відання комісії, узагальнюють пропозиції державних, громадських органів і організацій, а також громадян, передають свої висновки і пропозиції в комісію.

 

Стаття 21. Члени постійних комісій селищної ради на час засідань, а також для виконання доручень комісії звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю.

 

 

 • ІV. ПОРЯДОК РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 22. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання комісій скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісії. Засідання комісії проводяться відповідно до плану роботи селищної ради. Порядок денний засідання комісії розробляється головою.

 

Стаття 23. За результатами вивчення і розгляду питань на засіданнях комісій більшістю голосів від загального складу комісій шляхом відкритого або поіменного голосування приймаються:

 • рішення – з питань, що стосуються організації роботи постійних комісій;
 • рекомендації – відносно розгляду комісіями питань, внесених на їх розгляд, а також відносно контрольної діяльності постійних комісій;
 • висновки – про проекти рішень селищної ради, внесені на її розгялд, а також відносно кандидатур, які пропонуються для обрання селищною радою.

 

Стаття 24. Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого плану роботу або за дорученням селищної ради, селищного голови, чи за власною ініціативою скликає голова постійної комісії.

 

Стаття 25. Голова постійної комісії зобов'язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менше однієї третини членів комісії. У випадку, якщо голова постійної комісії за вимогою її членів, не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і при наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.

 

Стаття 26. У разі неможливості прибуття на засідання, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії.

 

Стаття 27. При проведенні спільних засідань кількох постійних комісій, рішення приймається простою більшістю голосів від загального складу ради.

 

Стаття 28. У засіданнях комісії селищної ради можуть братии участь з правом дорадчого голосу депутати селищної ради, які не входячть до складу даної комісії.

 

Стаття 29. На засідання постійних комісій селищної ради можуть запрошуватись працівники виконавчого папрату селищної ради, інші посадові особи, які беруть участь у роботі комісії з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 30. Постійні комісії селищної ради для підготовки питань, які ними розглядатимуться, можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи зі свого складу із залученням представників громадськості, вчених та фахівців.

 

Стаття 31. Організація роботи постійної комісії селищної ради покладається на голову комісії.

Голова комісії:

- скликає і веде засідання постійної комісій;

- дає доручення членам комісії;

- представляє комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами,

організаціями, а також громадянами.

Про роботу комісії голова не рідше одного разу на рік звітує перед радою та два рази на рік подає письмову інформацію селищному голові про підсумки роботи комісії.

 

Стаття 32. Заступник голови постійної комісії:

 

- виконує обов'язки голови постійної комісії в разі його відсутності;

- виконує доручення голови постійної комісії, окремі його функції,а також завдання

з організації роботи постійної комісії;

- підписує протоколи засідань постійної комісії, висновки і рекомендації в разі

відсутності голови постійної комісії.

 

Стаття 33. Секретар постійної комісії:

 

- забезпечує ведення діловодства постійної комісії;

- веде облік засідань постійної комісії, присутніх на її засіданнях;

- контролює виконання рішень постійної комісії та забезпечує її членів необхідними

матеріалами та документами;

- підписує протоколи засідань постійної комісії.

 

 

 

 

 • V. ДІЛОВОДСТВО ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

Стаття 34. При веденні діловодства постійної комісії селищної ради дотримуються Примірної інструкції з діловодства, затвердженої Постановою Кабінетів Міністрів України № 1153 від 17 жовтня 1997 року.

Ведення діловодства постійної комісії забезпечує її секретар.

 

Стаття 35. Документи і матеріали постійної комісії групуються за такими напрямками:

 

 • список членів постійної комісії в розгорнутій формі, табель обліку роботи членів комісії;
 • протоколи засідань комісії, висновки та рекомендації комісії;
 • план роботи селищної ради, план роботи постійної комісії;
 • довідки, акти, інформації та інші матеріали, листування постійних комісій;
 • рішення селищної ради, що стосується комісії.

 

Стаття 36. На кожному засіданні комісії ведеться протокол.

У протоколі зазначається:

 

 • дата та місце проведення засідання;
 • прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;
 • назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії;
 • результати голосування з питань порядку денного;
 • прийняті рішення, рекомендації, висновки.

 

 

Стаття 37. Висновки і рекомендації постійної комісії підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи постійної комісії підписуються головою і секретарем комісії.

 

Стаття 38. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних комісій.

 

Стаття 39. План роботи комісії готується головою комісії на квартал і затверджується на засіданні комісії.

 

 

 

 • VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНЕ, ТЕХНІЧНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

 

Стаття 40. Організаційно – методичне, інформаційне та матеріальне забезпечення діяльності постійних комісій здійснюється виконавчим апаратом селищної ради.

 

Стаття 41. Порядок взаємодії постійних комісій селищної ради з працівниками апарату виконавчої влади визначається згідно з Положенням про виконавчий апарат селищної ради та відповідно до Положення про посадові інструкції працівників виконавчого апарату селищної ради.

 

Стаття 42. Робота постійної комісії висвітлюється на дошці оголошень селищної ради.

 

 

 

 • VІІ. ПРИЙНЯТТЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ

 

Стаття 43. Дане Положення приймається, доповнюється та змінюється на сесії селищної ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 44. Будь – яка зміна Положення стає постійною нормою і вноситься до основного тексту.

 

Стаття 45. Всі порушення Положення із зазначенням осіб, які допустили ці порушення, оголошується на засіданні постійної комісії з питань депутатської діяльності та етики.

За результатами розслідування таких порушень дана комісія приймає висновки і рекомендації.

 

Стаття 46. Неодноразові порушення депутатом Положення є підставою для звернення до селищної ради про застосування до нього заходів у встановленому законом порядку.

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 281 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content