Понеділок, 02.10.2023, 06:27

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Проект рішення сесії Березанської селищної ради
04.01.2018, 16:31

Проект

 

 

БЕРЕЗАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 86, смт. Березанка, 57400, тел. (05153) 2-13-10, факс 2-13-43

E-mail: radabrz2017@ukr.net Код ЄДРПОУ 04376624

_____________________________________________________________________________

 

Рішення

 

Про затвердження Регламенту роботи

Березанської селищної ради

 

Відповідно пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Березанська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Регламент роботи Березанської селищної ради (додається).

 

 1. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

 

 

Селищний голова                                                   В.А.Хоміцький

 

 

Додаток

до рішення Березанської селищної ради

.01.2018 №

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Правові засади діяльності Березанської селищної ради

1.1. Березанська селищна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ в межах повноважень визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

1.2. Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Регламент Березанської селищної ради (далі – Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання Березанського селищного голови, секретаря Березанської селищної ради, скликання чергової та позачергової сесії Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляд питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.5. До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.6. У випадку прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.7. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

- народовладдя;

- законність;

- гласність;

- колегіальність;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної і матеріально - фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

- державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування;

- підзвітність та відповідальність органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

 

 

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

3.1. Засідання ради, постійних та інших комісій є відкритими і гласними.

3.2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються інформації з обмеженим доступом, для роботи з якою передбачений спеціальний режим захисту.

3.3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації, воно оприлюднюється в установленому регламентом порядку.

3.4. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

2) можливістю трансляції її засідань засобами Інтернету, телебачення і радіомовлення;

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради в Інтернеті та пресі;

4) можливістю громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради;

5) розміщенням (за наявності організаційної та/або технічної можливості) актів ради та її посадових осіб на офіційних веб-ресурсах ради (сторінках у мережі Інтернет).

3.5. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії повноважень ради поточного скликання, поданням відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі «закритого засідання».

3.6. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

3.7. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівни­ків), які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів.

 

 

Стаття 4. Планування роботи Ради

 

4.1. Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2. План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3. Проект плану роботи Ради розробляється під керівництвом голови Ради на підставі пропозицій постійних комісій, депутатів, Миколаївської обласної державної адміністрації.

 

Стаття 5. Присутні на пленарних засіданнях Ради

5.1. На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради або за запрошенням голови Ради можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів об’єднання громадян, трудових колективів. Для них у залі відводяться спеціальні місця.

5.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошенням. Цим особам за рішенням Ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

5.3. За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Ради за адресою: вулиця Центральна, будинок 86 смт Березанка, Березанського району, Миколаївської області. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників.

У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням голови Ради.

 

Стаття 6. Закриті пленарні засідання Ради

6.1. За рішенням Ради у разі необхідності можуть проводитися закриті пленарні засідання Ради.

6.2. На закритому пленарному засіданні Ради, крім голови та депутатів Ради, мають право бути присутні працівники Виконавчого комітету, що здійснюють організаційно – технічне забезпечення роботи цього засідання, інші особи за списком, визначеним головою Ради, за погодженням з постійними комісіями Ради.

6.3. Особам, які беруть участь у закритому пленарному засіданні Ради, забороняється використовувати фото - , кіно -, відеотехніку, засоби зв’язку і звукозапису та обробки інформації.

6.4. Протоколювання закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на ньому питань.

6.5. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку Ради.

 

 

 

Розділ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

 

Глава 1. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ РАДИ ТА ЇЇ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

Стаття 7. Планування роботи Ради.

 

7.1. Діяльність Ради проводиться відповідно до планів роботи Ради.

План роботи Ради визначає головні напрями діяльності Ради та її органів, форми вирішення поставлених перед Радою завдань, перелік основних організаційно-масових заходів та виконавців.

7.2. До плану Ради обов’язково включаються питання щодо контролю за виконанням Програми соціально економічного розвитку селища, сіл, бюджету, інших програм, доручень виборців, депутатських запитів, звернень та запитань, рішень Ради, а також звіти посадових осіб місцевого самоврядування, виконавчого комітету та інших підзвітних і підконтрольних Раді органів та їх посадових осіб.

7.3. Узагальнений виконавчим комітетом ради план роботи Ради затверджується на пленарному засіданні Ради на початку півріччя і в десятиденний строк надається кожному депутату Ради, надсилається до підзвітних чи підконтрольних органів Ради, підприємств, установ і організацій селища згідно з переліком розсилки.

7.4. Контроль за формуванням і виконанням плану роботи Ради покладається на секретаря Ради.

7.5. Якщо окремі пункти плану роботи Ради не виконано, Рада приймає відповідне рішення про перенесення терміну його виконання або утворення тимчасової контрольної комісії Ради по розгляду причин невиконання плану роботи Ради. Питання, які втратили актуальність або розгляд яких визнано недоцільним, за рішенням Ради вилучаються із плану роботи Ради.

7.6. Пропозиції щодо уточнення або зміни плану роботи Ради розглядаються Радою на її пленарних засіданнях Ради.

7.7. По закінченні півріччя на черговій сесії Ради секретар Ради інформує депутатів Ради про виконання плану роботи Ради.

 

Стаття 8. Планування роботи постійних та інших депутатських комісій Ради.

 

8.1. Плани роботи постійних та інших депутатських комісій Ради складаються на півроку і затверджуються на засіданнях відповідних комісій. Плани роботи постійних та інших депутатських комісій Ради можуть коригуватися у випадку включення до них позапланових питань за дорученням Ради, селищного голови, за пропозицією членів постійних комісій Ради, інших депутатів Ради.

Питання до плану роботи постійної комісії Ради включаються після обговорення на засіданні постійної комісії Ради з визначенням терміну підготовки питання та відповідального за його підготовку.

8.2. Контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних та інших депутатських комісій Ради покладається на секретаря Ради, який один раз на квартал інформує Раду про виконання постійними та іншими депутатськими комісіями Ради планів роботи, оцінює ефективність їх роботи, вносить відповідні пропозиції.

 

Глава 2. СЕСІЇ РАДИ.

 

Стаття 9 . Сесія Ради.

 

  1. Сесії Ради, окрім першої, скликаються Березанським селищним головою.
  2. Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.
  3. У разі немотивованої відмови Березанського селищного голови або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем Ради.
  4. У цих випадках сесія Ради скликається:

1) якщо сесія не скликається Березанським селищним головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо Березанський селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч. 7 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

  1. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.
  2. У разі якщо Березанський селищний голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у ч. 5 цієї статті Регламенту або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради. У такому випадку головуючий на засіданні обирається рішенням Ради.
  3. Рішення про скликання чергової сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради.
  4. Інформація про скликання сесії Ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Ради за адресою http: berezanselrada.at.ua.
  5. Матеріали сесії видаються депутатам при їх реєстрації.

9.10.Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

 

Стаття 10. Порядок скликання та проведення першої сесії новообраної Ради.

 

10.1. Перша сесія новообраної Ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше ніж через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради відповідно до закону.

10.2. Секретар ради забезпечує реєстрацію депутатів Ради, які прибули на першу сесію новообраної Ради та організовує її роботу.

10.3. Першу сесію новообраної Ради відкриває і веде голова відповідної територіальної виборчої комісії. Він оголошує інформацію про підсумки виборів селищного голови, депутатів Ради і визнання їх повноважень, яка приймається Радою до відома. Після цього набирають чинності повноваження новообраних депутатів Ради.

10.4. Новообраний селищний голова складає присягу.

10.5. Подальше ведення пленарного засідання Ради здійснює селищний голова .

10.6. Для проведення першої сесії депутати обирають:

- лічильну комісії першої сесії Ради.

10.7. Лічильна комісія першої сесії новообраної Ради формується за пропозицією селищного голови.

10.8. Підрахунок голосів при обранні Лічильної комісії першої сесії новообраної Ради здійснюється селищним головою.

 

 

Стаття 11. Суб’єкти подання (ініціатори внесення) питань на розгляд Ради.

 

11.1. Суб'єктами подання (ініціаторами внесення) питань на розгляд Ради виступають, селищний голова, секретар селищної Ради, постійні, тимчасові контрольні та інші депутатські комісії Ради, депутати Ради, виконавчі органи Ради, органи самоорганізації населення територіальної громади на підставі рішення загальних зборів або в порядку місцевої ініціативи.

11.2. Процедура розгляду питань у Раді передбачає:

1) внесення пропозиції (ініціювання) щодо розгляду питання у Раду;

2) вивчення питання і підготовку проекту рішення Ради;

3) попередній розгляд проекту рішення Ради на засіданні профільної постійної комісії;

4) розгляд питання на пленарному засіданні Ради з прийняттям відповідного рішення Ради.

11.3. Підставою для розгляду питань у Раді, залежно від того хто із суб’єктів зазначених у частині першій цієї статті є ініціатором, можуть бути:

 1. розпорядження селищного голови,
 2. письмове звернення постійної, тимчасової контрольної або іншої депутатської комісії до селищного голови, голови Ради з наданням витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято відповідне рішення;
 3. письмове звернення депутата або депутатів до селищного голови;
 4. рішення виконавчого комітету Ради;
 5. протокол загальних зборів членів відповідної територіальної громади;
 6. протокол громадських слухань;
 7. інше.

 

11.4. Суб’єкт подання (ініціатор внесення) питання на розгляд Ради має чітко сформулювати його зміст, увійти з пропозицією до селищного голови про внесення змін в план роботи Ради чи розглянути його на черговій сесії Ради позапланово, вказати розробника проекту рішення Ради і доповідача з цього питання на пленарному засіданні Ради.

 

Стаття 12. Внесення питань на розгляд Ради, підтриманих загальними зборами членів територіальної громади

 

12.1. Загальні збори як форма безпосередньої участі членів відповідної територіальної громади у вирішенні питань місцевого самоврядування проводяться за місцем проживання громадян.

12.2. Рішення загальних зборів членів відповідної територіальної громади, прийняте більшістю присутніх учасників відкритим голосуванням. підписуються усіма їх учасниками, які підтримали відповідне рішення для розгляду на сесії Ради.

Це рішення подається для розгляду і прийняття рішення селищному голові.

 

Стаття 13. Внесення питань на розгляд Ради в порядку місцевої ініціативи.

 

13.1. Члени відповідної територіальної громади мають право ініціювати розгляд у Раді в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

13.2. Місцева ініціатива оформлюється у вигляді письмово викладеної пропозиції про розгляд відповідного питання чи прийняття певного рішення Радою.

13.3. Письмові пропозиції, передані на розгляд Ради, повинні бути підписані не менше 3-х членів ініціативної групи та містити такі відомості:

1) стисла умовна назва ініційованого питання;

2) перелік документально підтверджених недоліків, що мають місце на відповідній вулиці чи в окремому підприємстві , і запропонованих даною ініціативою до усунення;

3) інформація щодо джерел та обсягів фінансування вирішення ініційованого питання;

4) інформація щодо ініціаторів внесення питання (прізвища, ім’я, по-батькові, адреси, телефони).

13.4. Місцева ініціатива, внесена у встановленому порядку на розгляд Ради, підлягає реєстрації секретарем селищної Ради та обов’язковому розгляду Радою на відкритому пленарному засіданні Ради за обов’язковою участю членів ініціативної групи.

 

Стаття 14. Реєстрація проектів рішень Ради.

 

14.1. Проект рішення Ради, підготовлений для розгляду на сесії з дотриманням вимог цього Регламент, реєструється секретарем Ради у відповідному журналі та направляється селищному голові.

14.2. Якщо Проект рішення підготовлений з порушенням вимог цього Регламенту чи поданий пізніше встановленого терміну секретар Ради може відмовити у реєстрації та повернути його для подальшого доопрацювання.

14.3. Якщо суб’єкт подання (ініціатор внесення) проекту рішення Ради відмовляється усунути висловлені зауваження та наполягає на реєстрації документа секретар Ради реєструє внесений проект рішення Ради та одночасно готує доповідну записку на ім’я селищного голови, в якій викладає свої зауваження до проекту рішення Ради та відповідні пропозиції щодо його доопрацювання.

Ця доповідна разом з супроводжувальним листом за підписом селищного голови в дводенний термін направляється суб’єкту подання (ініціатору внесення) проекту рішення Ради для їх врахування суб’єктом подання (ініціатором внесення) для подальшого доопрацювання документа.

 

 

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 250 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content