Вівторок, 05.12.2023, 01:27

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Ріішення чергової ХVІІ сесії 7 скликання від 24.01.2017 р. № 4
31.01.2017, 09:47

 

 

БЕРЕЗАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 86, смт. Березанка, 57400, тел. (05153) 2-13-10, факс 2-13-43

E-mail: radabrz2016@.yandex.ua   Код ЄДРПОУ  04376624

_____________________________________________________________________________

 

                                      Чергова XVII сесія 7 скликання       

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

 24.01.2017 р.                                                       № 4                                      

 

 

Про проект рішення «Про прийняття Правил благоустрою території  Березанської селищної ради» 

 

 

 

   Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою  покращення санітарного стану, належного утримання  і використання територій та комплексного благоустрою селища Березанка, сіл Андріївка, Попільне, Малахове, Марківка, Березанська селищна рада

В И Р І Ш И Л А

1.Затвердити проект рішення «Про прийняття Правил благоустрою території  Березанської селищної ради » (додаток проект рішення про благоустрій).

2. Опублікувати повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення Березанської селищної ради «Про прийняття Правил благоустрою території  Березанської селищної ради» в районній газеті «Березань» та проект рішення «Про прийняття Правил благоустрою території  Березанської селищної ради»  на веб-сайті Березанської селищної ради. (Додаток Правила благоустрою).

3. Секретарю селищної ради приймати від громадян, консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики протягом місяця пропозиції та зауваження до проекту рішення «Про прийняття Правил благоустрою території  Березанської селищної ради».  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з предмета відання питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності (Заблоцька В.В.).

 

             

Селищний   голова                                                              В.А.Хоміцький

 

 

 

 

БЕРЕЗАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 86, смт. Березанка, 57400, тел. (05153) 2-13-10, факс 2-13-43

E-mail: radabrz2016@.yandex.ua   Код ЄДРПОУ  04376624

_____________________________________________________________________________

Проект Рішення

 

                                                                                                       № 

Про прийняття Правил благоустрою території  Березанської селищної ради 

 

 

 

   Відповідно до пункту 44 частини 1 статті 26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою  покращення санітарного стану, належного утримання  і використання територій та комплексного благоустрою селища Березанка, сіл Андріївка, Попільне, Малахове, Марківка, Березанська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визнати таким, що втратило чинність рішення VIII сесії V скликання № 4 від 20.04.2007 року «Про відміну рішення №3 від 07.06.2002 року про затвердження положення про розміри штрафів за збитки, завдані природному середовищу, і порушення правил благоустроюна території селищної ради та прийняття Правил по благоустрою та утриманню території Березанської селищної ради» та всі зміни та доповнення до нього.

2. Прийняти Правила благоустрою території  Березанської селищної ради, що додаються.

3. Оприлюднити Правила на офіційному веб-сайті Березанської селищної ради Березанського району Миколаївської області.

4. Виконавчому комітету Березанської селищної ради забезпечити реалізацію та контроль за виконанням відповідних положень Правил.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  з питань планування бюджету, фінансів та економічної реформи та АПК, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, житлово – комунального господарства, приватизації, власності, промисловості, транспорту та зв'язку (Ходан І.В.).

      

 

           Селищний   голова                                                В.А.Хоміцький

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проект рішення Березанської селищної ради Миколаївської області " Про прийняття Правил благоустрою території  Березанської селищної ради "

      Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання та з дотримання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. та методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 11 березня 2004 р. № 308, визначає правові, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів та спрямований на створення належних умов для життєдіяльності людей, забезпечення безпеки життя та здоров’я людей, укріплення моральності та гуманності суспільства.

 

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акту:

- оголошення в районній газеті «Березань»;

- сайт Березанської селищної ради Миколаївської області.

 

Зауваження та пропозиції надсилаються на адресу:

смт Березанка, вул. Центральна, 86 Березанського району Миколаївської області

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань, приймаються у

письмовій формі протягом місяця з дня оприлюднення зазначеного проекту регуляторного акту.

  1. Опис проблеми

   Стан благоустрою території селища Березанка та сіл Андріївка, Попільне, Малахове, Марківка не відповідає в повному обсязі вимогам Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері благоустрою території.

  Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення, чистота територій населених пунктів являється оцінкою як місцевої влади, так і громадського впливу на вирішення цих проблем.

  Регулювання викликане необхідністю розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів селищної ради у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об΄єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об΄єктів; організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об΄єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою селищної ради.

  Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і обов'язків суб΄єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб΄єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування, немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна б апелювати з тим, щоб захистити свої права і відстояти власні інтереси.

  Неможливість розв'язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади,

пов΄язана із тим, що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв΄язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема стаття 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту - це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об΄єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення до затверджених Правил.

2.   Мета регулювання

Метою даного регулювання є:

- створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- збереження і охорона навколишнього природного середовища;

- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.


3.  Альтернативними способами досягнення мети регуляторного акта є:

1. Здійснення контролю за санітарним станом населених пунктів Березанської селищної ради, зеленими насадженнями, іншими об'єктами та елементами благоустрою на підставі санітарних норм та інших правил по утриманню міст і населених пунктів та Кодексу про адміністративні правопорушення України.

  Цей спосіб не повною мірою враховує вимоги щодо утримання тротуарів, доріг, вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень у належному санітарно-технічному стані, чинні норми певним чином застарілі та не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб'єктам господарювання,  селищній раді та окремим мешканцям громади.

2. Залучення юридичних і фізичних осіб до добровільного вчинення дій, направлених на утримання населених пунктів у належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

  Залучення до вказаних дій на добровільних засадах не є методом, що забезпечує постійне докладання зусиль до збереження благоустрою території селищної ради, оскільки такі дії можуть вчинюватися виключно на добровільних засадах. Застосування такого способу є неефективним.

3. Постійне приведення території населених пунктів у належний санітарний стан, вчинення дій по відновленню об'єктів та елементів благоустрою, освітлення території селищної ради за рахунок місцевого бюджету.

  Вказаний спосіб не може бути прийнятним, оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення мешканців та суб'єктів господарювання до питань благоустрою. Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення всіх об'єктів та елементів благоустрою міста власними силами і за власний рахунок.

  Таким чином, спосіб досягнення цілей - закріплення норм та правил поведінки у сфері благоустрою у Правилах благоустрою території Березанської селищної ради - є переважним перед іншими альтернативними способами досягнення мети регуляторного акта.

  Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей - затвердження проекту рішення - є формування прозорих вимог щодо проведення  єдиної політики з підтримки

благоустрою, формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використання ресурсів територіальної громади селища та сіл, захисту довкілля.

  1. Механізм, який пропонується застосувати для розв΄язання проблем і відповідні заходи

  Для розв'язання викладених у цьому аналізі проблем пропонується застосувати наступний механізм та реалізувати наступні заходи.

  За загальним правилом, встановленим Законом України "Про благоустрій населених пунктів", утримання у належному стані та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або шляхом залучення на конкурсних засадах інших підприємств, установ, організацій здійснює балансоутримувач.

  Власники будівель і споруд торгівельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, розташованих на території об'єкта благоустрою, зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою.

 Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов'язана утримувати у належному стані територію, право користування якою надано їй законом або правочином (договором). Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

 На суб'єктів господарювання покладається обов'язок по прибиранню тротуарів, територій, прилеглих до об'єктів стаціонарної та виносної торгівлі та громадського харчування.

 Регуляторним актом встановлюються заборони щодо вчинення дій, які негативно впливають на благоустрій. Зокрема, забороняється самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски; засмічувати водні об'єкти та забруднювати водні ресурси; виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку; вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд; вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг; влаштовувати звалища; захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд; інші заборони.

 За порушення правил благоустрою винні особи притягатимуться до відповідальності, встановленої Кодексом України про адміністративні правопорушення, з них стягуватимуться збитки й суми заподіяної шкоди у порядку та в розмірі, які визначаються згідно із Законом України "Про благоустрій населених пунктів".

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей

  Досягнення мети, зазначеної у пункті 2 цього Аналізу, є можливим завдяки затвердження рішенням сесії Березанської селищної ради Миколаївської області Правил благоустрою території Березанської селищної ради.

Розробка рішення Березанської  селищної ради Миколаївської області здійснюється за принципами:

- законності;

- гласності (відкритості та загальнодоступності);

- колегіальності.
 

6. Визначення показників результативності рішенн

До очікуваних позитивних факторів прийняття регуляторного акта відносяться:

Сфера впливу

В и г о д и

В и т р а т и

Інтереси громадян

визначення чітких правил і норм у відносинах між суб’єктами у сфері благоустрою; більш ефективна робота комунального підприємства селищної ради

немає

Інтереси суб’єктів господарювання

створення умов для будівництва нових об’єктів та реалізації проектів благоустрою при введенні в експлуатацію об’єктів підприємництва;

немає

Інтереси  громади

покращення санітарного та екологічного стану, благоустрою  в цілому; вигодами від прийняття акта буде користуватись вся територіальна громада Березанської селищної ради;

немає

Інтереси держави

дотримання вимог чинного законодавства з охорони навколишнього природного середовища, запобігання забрудненню земель побутовими відходами, покращення мікроклімату.

немає

 

  До очікуваних негативних факторів прийняття регуляторного акта можна віднести необхідність витрачання громадянами та суб'єктами господарювання коштів:

-витрати на оплату вивезення твердих побутових та рідких відходів, сміття;

-витрати на утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок і прилеглих до них територій, зелених насаджень, будівель тощо;

-витрати на встановлення урн та підтримання у належному санітарному стані територій, прилеглих до об'єктів виносної вуличної торгівлі, інших тимчасових споруд для підприємницької діяльності, які належать суб'єктам господарювання.

  Негативним фактором також є необхідність органу місцевого самоврядування здійснювати витрати на оплату послуг суб'єктам господарювання, які обслуговують об'єкти загального користування, що є у комунальній власності. При порівнянні позитивних і негативних факторів виявляється, що очікувані результати прийняття регуляторного акта базуються на позитивних факторах.

  У проекті регуляторного акта визначені вимоги, виконання яких не потребує ускладнень. Вимоги будуть обов'язковими для громадян та суб'єктів господарювання.

Суб'єкти господарювання, громадяни в межах чинного законодавства будуть самостійно обирати шляхи утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих до них територій, зелених насаджень, об'єктів благоустрою з найменшими фінансовими витратами.

7. Обгрунтування терміну дії рішення

 Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників даного регуляторного акта відсутній, оскільки його впровадження відповідає чинному законодавству.

8. Визначення заходів відстеження результативності рішення

 Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом одного та трьох років після набрання чинності актом і базуються на:

-кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст.152 КУпАП;

-розмірах витрачених на утримання об'єктів благоустрою коштів: комунальними службами та підприємствами за рахунок місцевого бюджету; комунальними службами та підприємствами за власний рахунок;

-розмірах витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі господарської діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій, інших дій.

  Суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані належних їм територій, територій, прилеглих до їх будівель та споруд, об'єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір випадкового сміття, витрати на оплату послуг по вивезенню сміття, збір власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за видалення снігу, криги, здійснення протиожеледних заходів.

  Передбачається високий рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

9.Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі:

- статистичних даних щодо:

-кількості складених адміністративних протоколів та постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення у сфері благоустрою;

-кількості укладених договорів на вивезення сміття, відходів;

-кількості поданих до суду позовів про стягнення коштів унаслідок порушення правил благоустрою;

-коштів, направлених на відновлення або інше утримання об'єктів благоустрою;

-кількості вимог (приписів) про відновлення порушеного благоустрою;

-кількості приписів про припинення або усунення наслідків порушення правил благоустрою.

Періодичність відстеження результативності:

-Базове відстеження буде здійснюватися протягом 6-и місяців з дня публікації проекту рішення.

-Повторне відстеження результативності акта здійснюватиметься не раніше ніж через рік і не пізніше ніж через 2 роки з моменту набуття чинності актом.

-Періодичне відстеження результативності проводиться кожні 3 роки після проведення повторного відстеження результативності.

 

         Селищний голова                                                    В.А. Хоміцький

 

 

 

 

 

 

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 258 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content