Вівторок, 27.02.2024, 18:27

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Рішення чергової ХІХ сесії 7 скликання № 15 від 23.03.2017 р.
29.03.2017, 09:48

БЕРЕЗАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 86, смт. Березанка, 57401, тел. (05153) 2-13-10, факс 2-13-43

E-mail: radabrz2016@yandex.ua Код ЄДРПОУ 04376624

_____________________________________________________________________

Чергова ХІХ сесія VІІ скликання

 

Рішення

 23.03.2017.                                                              № 15

 

«Про створення конкурсної комісії

Березанської селищної ради з відбору

суб’єктів оціночної діяльності для

проведення експертної грошової

оцінки земельних ділянок

несільськогосподарського призначення,

на яких розташовані об’єкти нерухомого майна” .

Керуючись статтями 12,122,127,128,134 Земельного кодексу України, Законами України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», пункту 2 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 №381 «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності» з метою визначення вартості земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна,

Березанська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (Додаток 1).
  2. Створити конкурсну комісію Березанської селищної ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна та затвердити її склад (Додаток 2). .
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію питань АПК, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, житлово – комунального господарства, приватиації, власності, промисловості, транспорту та в'язку (Ходан І.В.).

Селищний голова                В.А.Хоміцький

 

                Додаток 1

до рішення Березанської селищної ради

                                Миколаївської області

                          23.03.2017. № 15

 

Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна

 Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення
експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (далі – ) розроблено відповідно до Земельного кодексу України, законів України «Про оцінку земель», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні».
.
 Положення розроблено з метою забезпечення конкурсних засад та неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, та які підлягають продажу громадянам, фізичним особам – підприємцям та юридичним особам. .
  Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єкті, на яких
розташовані об’єкти нерухомого майна (далі – конкурс), та які підлягають продажу громадянам, фізичним особам – підприємцям та юридичним особам.
.

 

1. Визначення термінів
 

1. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:


об’єкт експертної грошової оцінки – земельні ділянки чи їх частини або сукупність
земельних ділянок, які розташовані на території Березанської селищної ради, з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо них
правами;
суб’єкт оціночної діяльності (учасник конкурсу) -
зареєстровані в установленному законодавством порядку фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичні особи незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які здійснюють господарську діяльність, у складі яких працює хоча б один оцінювач, та які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які отримали повноваження на здійснення оціночної діяльності в процесі виконання функцій з управління та розпорядження державним майном та (або) майном, що є у комунальній власності, та у складі яких працюють оцінювачі.

оцінювач громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які склали кваліфікаційний іспит та одержали кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок відповідно до вимог Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки – договір,
укладений між Березанською селищною радою та суб’єктом оціночної діяльності,
визначений на конкурсних засадах відповідно до цього Положення;
експертна грошова оцінка земельної ділянки – результат визначення вартості
земельної ділянки та пов’язаних з нею прав суб’єктом оціночної діяльності у сфері оцінки
земель із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що

 

Продовження додатку 1

забезпечує збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки;
конкурсна документація - конкурсна пропозиція та документи, що підтверджують право претендента на проведення експертної оцінки;
;
конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки. .

 

2. Загальні положення
 

2.1. Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється конкурсною комісією з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна (далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням
Березанської селищної ради у кількості не менше 5 осіб.
2.2. Очолює комісію голова комісії, у разі відсутності голови – заступник голови комісії.
2.3. Засідання Комісії є правомочним у разі присутності на ньому не менше 2/3 її кількісного складу.
2.4. Рішення Комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні та оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами Комісії.
У разі рівної кількості голосів, голос голови комісії є вирішальним.

2.5. Конкурс проводиться за наявності не менш як двох учасників.

До повноважень Комісії належать:

 • підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу;
 • підготовка пропозицій щодо переліку претендентів, яких пропонується визнати учасниками конкурсу, а також стосовно претендентів, які не можуть бути допущені до участі у конкурсі;
 • розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з'ясування їх повноти і відповідності до Положення; повідомлення претендента про недопущення його до участі у конкурсі у зв'язку з порушеннями вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації.

3. Підготовка до проведення конкурсу
 

3.1.Після внесення авансового внеску, Комісія призначає час та дату проведення конкурсу на відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на яких розташовані об’єкти нерухомого майна.
3.2. Інформація про проведення конкурсу підлягає оприлюдненню в районній газеті «Березань» розповсюдження не пізніше як за 30 днів до оголошеної дати проведення конкурсу.
.
3.3. Інформація про умови проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності повинна містити наступне:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про об'єкт оцінки;

- кінцевий термін подання документів, який має становити не менше 10 робочих днів до дня проведення конкурсу;

-термін виконання робіт в календарних днях (у разі потреби);

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

Продовження додатку 1

- місцезнаходження комісії, контактні телефони.

Відомостями про земельну ділянку – об’єкт оцінки є: :
- мета проведення оцінки; ;
- місце розташування земельної ділянки ;
- особливості та характер забудови ділянки ;
- правовий режим ділянки ;
- розмір земельної ділянки ;
- цільове призначення земельної ділянки. .
3.4. Суб’єкти оціночної діяльності, які бажають взяти участь в оголошеному конкурсі, подають до селищної ради заяву на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1 до Положення), на кожний об’єкт окремо. .
До заяви додаються:

 • копії установчих документів претендента;
 • копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
 • копію паспорту (для фізичних осіб);

- нотаріально посвідчену копію ліцензії та сертифікату на право здійснення оціночної діяльності;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

- конкурсні пропозиції щодо вартості виконання робіт відповідно до калькуляції витрат, пов’язаних із виконанням робіт, а також строк виконання робіт з експертної оцінки земельної ділянки (подаються у запечатаному конверті).

У разі невідповідності документів вимогам чинного законодавства, цього Положення, а також у разі подання неповного пакета документів, заява на участь у конкурсі не розглядається.
3.5. Суб’єкт оціночної діяльності несе відповідальність за достовірність поданої ним інформації та документів.
.

 

4. Порядок проведення конкурсу
 

4.1. Конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності проводиться за наявності не менше трьох учасників конкурсу. .
4.2. Конверти учасників конкурсу з пропозиціями щодо розміру плати, а також строку виконання робіт з оцінки земельної ділянки відкриваються на засіданні комісії. Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу "за" чи "проти". Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

4.3. На підставі рішення комісії переможцем конкурсу визначається учасник, пропозиції якого найбільш повно відповідають таким критеріям:

- мінімальна вартість послуг суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання експертної грошової оцінки земельних ділянок по відношенню до інших учасників конкурсу;

- мінімальний строк виконання робіт з оцінки земельної ділянки.
4.4. Протокол комісії є підставою для оголошення переможця конкурсу та укладення договору про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (додаток 2 до Положення).

4.5. У випадках, коли на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або за рішенням Комісії переможця конкурсу не визначено, приймається рішення щодо проведення повторного конкурсу та призначається дата його проведення.

4.6. Інформація про результати конкурсу оприлюднюється в засобах масової інформації.

Продовження додатку 1

4.7.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки подається на розгляд Березанській селищній раді. .
 

 

Селищний голова                                 Хоміцький В.А.

 

 

 

                                                     Продовження додатку 1

Додаток 1

                             до Положення про конкурсний відбір

                       суб’єктів оціночної діяльності для
                               проведення експертної грошової оцінки
                                        земельних ділянок несільськогосподарського

                     призначення, на яких розташовані
        об’єкти нерухомого майна

 

 

Голові Березанської селищної ради

______________________________________
______________________________________

(повна назва юридичної особи,
ПІБ фізичної особи-підприємця)
_______________________________________
(юридична адреса) _______________________________________
(місцезнаходження – адреса офісу) _______________________________________
(номери контактних телефонів, факсів)

 

 

З А Я В А
на участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності
на право проведення експертної грошової оцінки

 

Прошу дозволити взяти участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної
діяльності на право проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею____________ га, яка знаходиться за адресою: ____________________________________________________________

 

Заявник _______________________________________________________
(                                                (назва заявника) )
Керівник______________________________________________________________
(                                       (прізвище,ім'я та по батькові;посада) )

 

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер (для фізичної особи)________________________________________________________
 

Місцезнаходження____________________________________________________
 

"__" __________ 201__ р.                            __________________
(дата заповнення заяви)                             (підпис керівника)
 

М.П

 

Селищний голова                            В.А.Хоміцький

 

 

Продовження додатку 1

                                                      Додаток 2

                        до Положення про конкурсний відбір

                    суб’єктів оціночної діяльності для
                           проведення експертної грошової оцінки
                                    земельних ділянок несільськогосподарського

                  призначення, на яких розташовані
   об’єкти нерухомого майна

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення,на якій розташовані об'єкти нерухомого майна


 

смт Березанка                                                 «___»_____________20_ року
 

Березанська селищна рада в особі ______________________________________

(далі - "Замовник") з одного боку та __________________________________ в особі___________________________________________________________, який діє на підставі ліцензії від______ №____, (далі -"Суб’єкт оціночної діяльності"), з іншого боку уклали між собою цей Договір про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. "Замовник" доручає, а "Суб’єкт оціночної діяльності" приймає на себе обов'язки щодо виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею _________________ га, яка розташована за адресою:______________________________________________________________________________________________________________ .

1.2. Термін виконання робіт за цим Договором _____________________календарних днів.
 

2 . ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

2.1. Вартість робіт, зазначених у п. 1.1. цього Договору, визначається у розмірі ____________________________________________________ гривень.

                           (сума цифрами та прописом)

2.2. Розрахунок за виконану роботу здійснюється не пізніше десятого дня з часу підписання.
Замовником акта приймання - передачі робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки.

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Оцінювач зобов'язаний на вимогу Замовника давати пояснення щодо поданого звіту та об'єкту оцінки.

3.2. Оцінювач не несе відповідальності за наслідки, що виникли внаслідок використання результатів оцінки з метою, що не була предметом Договору.

 

Продовження додатку 1

3.3. Замовник сприяє наданню всієї необхідної інформації про об'єкт оцінки, яка відповідно до чинного законодавства має знаходитись у власника нерухомого майна і необхідна для виконання Оцінювачем робіт, передбачених п.1.1. Договору.

3.4. Якщо в процесі оцінки виникла потреба в залученні спеціалістів вузьких галузей, Оцінювач має право вимагати залучення таких, при цьому оплата їхніх послуг проводиться за рахунок загальної вартості робіт з виконання експертної грошової оцінки. Термін дії Договору при цьому продовжується на період виконання таких робіт.


4. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ – ПЕРЕДАЧІ РОБІТ

4.1. Після завершення робіт "Суб’єкт оціночної діяльності" передає "Замовнику" звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, оформлений у встановленому порядку.

4.2. Приймання виконаних робіт за цим Договором оформляється актом приймання - передачі робіт (далі-акт).

4.3. Замовник зобов'язаний підписати акт протягом 3-х робочих днів з дня одержання експертного висновку. У разі відмови від підписання акта Замовник складає протягом 5 днів з моменту отримання акта експертного висновку мотивований протокол розбіжностей. Якщо протягом місяця з моменту отримання Замовником виконаної роботи акт прийому - передачі робіт по експертній грошовій оцінці не буде повернуто Суб’єкту оціночної діяльності, робота вважається прийнятою без зауважень.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання експертної грошової оцінки земельної ділянки у термін, передбачений цим Договором, з "Суб’єкта оціночної діяльності" стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка від вартості робіт за цим Договором за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
 

6. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
 

Цей договір може бути розірваним за взаємною згодою сторін або з ініціативи будь-якої із сторін у порядку, визначеному чинним законодавством України. .
 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов'язань, але в будь-якому випадку до «___»__________року.

7.2. Умови цього Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням додаткової угоди.

Продовження додатку 1

7.3. Усі спори, що пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

7.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

7.5. Даний Договір укладений у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

7.6. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосується цього Договору втрачають юридичну силу.

7.7. Додатками до даного договору є Акти виконаних робіт.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК                                       СУБ’ ЄКТ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

__________________________           ___________________________ __________________________           ___________________________ __________________________           ___________________________ __________________________           ___________________________ __________________________           ___________________________ __________________________           ___________________________

М. П.                                                   М. П.

 

Селищний голова                           В.А.Хоміцький

 

 

             Додаток 2

до рішення Березанської селищної ради

                              Миколаївської області

                        23.03.2017 № 15

 

С К Л А Д

конкурсної комісії Березанської селищної ради з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна

 

Ходан І.В. – голова комісії, депутат селищної ради;

Чапчай І.А. - заступник голови комісії, депутат селищної ради;

Чудний А.О.– секретар комісії, депутат селищної ради;

 

Члени комісії:

 

Мацуєва Ірина Леонідівна – землевпорядник селищної ради;

Заблоцька В.В. – депутат селищної ради;

Компанієнко І.В. - юрисконсульт селищної ради.

 

 

Селищний голова                               В.А.Хоміцький

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 206 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content