Вівторок, 05.12.2023, 00:59

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Рішення чергової ХVІІ сесії 7 скликання від 24.01.2017 р. № 5
31.01.2017, 13:29

БЕРЕЗАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 86, смт. Березанка, 57400, тел. (05153) 2-13-10, факс 2-13-43

E-mail: radabrz2016@.yandex.ua   Код ЄДРПОУ  04376624

_____________________________________________________________________________

 

Чергова XVII сесія 7 скликання        

 

                                                      Р І Ш Е Н Н Я

 

24.01.2017 р.                                                                                                                            № 5 

Про проект рішення

 «Про затвердження Порядку  визначення  обсягів пайової участі (внеску)власників тимчасових споруд торговельного, побутового,соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні

об΄єктів благоустрою на території Березанської селищної ради»

 

 

 

 

 

   Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою належного утримання об’єктів благоустрою, Березанська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект рішення «Про затвердження Порядку  визначення  обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об΄єктів благоустрою на території Березанської селищної ради » (додаток проект рішення про визначення обсягів пайової участі).

2. Опублікувати повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення Березанської селищної ради «Про затвердження Порядку  визначення  обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об΄єктів благоустрою на території Березанської селищної ради» в районній газеті «Березань» та  проект рішення «Про затвердження Порядку  визначення  обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об΄єктів благоустрою на території Березанської селищної ради » на веб-сайті Березанської селищної ради.(Додаток Порядок  визначення  обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об΄єктів благоустрою на території Березанської селищної ради).

3. Секретарю селищної ради приймати від громадян, консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики протягом місяця пропозиції та зауваження до проекту рішення «Про затвердження Порядку  визначення  обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об΄єктів благоустрою на території Березанської селищної ради».  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з предмета відання питання регуляторної політики у сфері господарської діяльності (Заблоцька В.В.) .

 

      Селищний   голова                                                В.А.Хоміцький

 

 

 

БЕРЕЗАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 86, смт. Березанка, 57400, тел. (05153) 2-13-10, факс 2-13-43

E-mail: radabrz2016@.yandex.ua   Код ЄДРПОУ  04376624

_____________________________________________________________________________

Проект Рішення

                                                                                                                      

Про затвердження Порядку  визначення  обсягів пайової участі (внеску)

власників тимчасових споруд торговельного, побутового,

соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні

об΄єктів благоустрою на території Березанської селищної ради

 

  Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 листопада 2013 року №537 «Про затвердження Типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою», з метою належного утримання об’єктів благоустрою, Березанська селищна рада

ВИРІШИЛА :

  1.Затвердити Порядок  визначення  обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об΄єктів благоустрою на території Березанської селищної ради.(Додаток 1).

 2. На підставі заяв на укладання договорів про пайову участь (внеску)  в утриманні об’єктів благоустрою на території Березанської селищної ради (додаток 2) укладати договори  про пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою Березанської селищної ради згідно типового договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, затвердженого  наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.11.2013 № 537.

 3. Затвердити Положення про комісію з питань визначення обсягу пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою (додаток 3).

 4. Це рішення набирає чинності з дня його опублікування.

 5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань АПК, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, житлово – комунального господарства, приватизації, власності, промисловості, транспорту та зв'язку ( Ходан І.В.) .

 

Селищний голова                                                          В.А.Хоміцький

 

 

 

АНАЛІЗ

регуляторного впливу проекту рішення Березанської селищної ради Миколаївської області «Про затвердження Порядку  визначення  обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об΄єктів благоустрою на території Березанської селищної ради»

 

 Регуляторний орган : Березанська селищна рада Миколаївської області

1.Визначення проблеми

  Відповідно до статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що до повноважень виконавчого комітету селищної ради належить визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

  На сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт, який би врегульовував порядок та механізм сплати пайової участі, порядок укладання договору про сплату пайової участі та перелік суб’єктів сплати пайової участі, методику розрахунки відповідної сплати.

  Відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачено, що власник тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, розташованої на території об'єкта благоустрою державної та комунальної власності, зобов'язаний забезпечити належне утримання прилеглої до тимчасової споруди території або може брати пайову участь в утриманні цього об'єкта благоустрою на умовах договору, укладеного із підприємством або балансоутримувачем.

  Закон чітко визначив відповідні зобов’язання суб’єктів господарювання здійснювати заходи із утримання об’єктів благоустрою або можливість брати пайову участь в утриманні об’єктів благоустрою.

Стаття 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» передбачає, що фінансування заходів з благоустрою населених пунктів, утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлені повноваження виконавчих органів місцевих рад щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

  Оскільки законодавчими актами не встановлений чіткий порядок визначення залучення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою виникла необхідність розробки та прийняття порядку визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення  в утриманні об’єктів благоустрою на території Березанської селищної ради.

2.Цілі регулювання

  Цілями прийняття даного регуляторного акта є визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території Березанської селищної ради Миколаївської області та затвердження відповідного порядку залучення та розрахунку обсягу пайової участі, залучення додаткових коштів на утримання об’єктів благоустрою, створення сприятливих умов для життєдіяльності, як громадян так і суб’єктів господарювання, покращення санітарного стану та мікроклімату населених пунктів Березанської селищної ради, врегулювання правовідносин між суб’єктами на яких розповсюджується дія регуляторного акта та органом місцевого самоврядування.

  Також, цілями цього регуляторного акта є:

2.1. Підвищення прозорості дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із визначенням розміру та порядку сплати пайової участі власниками тимчасових споруд, соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об'єктів благоустрою.

2.2. Визначення чіткого механізму для розрахунку розміру пайової участі в  утриманні об'єктів благоустрою.

2.3. Визначення порядку укладання договорів щодо сплати пайової участі.

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

  В якості альтернативи до запропонованого регулювання розглянемо можливі альтернативні способи:

  Перший – відмовитись від прийняття цього регуляторного акта і вирішувати питання щодо залучення юридичних та фізичних осіб – підприємців до добровільного вчинення дій, направлених на участь в утриманні об’єктів благоустрою на території Березанської селищної ради.

Дія такого способу є неефективною, оскільки зазначені суб’єкти господарювання намагаються уникнути витрат на утримання об’єктів благоустрою міста.

  Другий спосіб - утримання об’єктів благоустрою за рахунок селищного бюджету.

Зазначений спосіб не може бути прийнятим, оскільки він не забезпечує відповідальне ставлення суб’єктів господарювання до питань належного утримання благоустрою селищної ради.  Бюджет селищної ради не може в повному обсязі забезпечити постійне утримання та забезпечення періодичного відновлення об’єктів благоустрою.

  Третій спосіб - досягнення визначених цілей за допомогою ринкових механізмів не є можливим. Оскільки регулювання питання щодо визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території Березанської селищної ради  належить до повноважень виконавчих органів селищної ради.

  Четвертий спосіб - прийняття рішення Березанською селищною радою Миколаївської області порядку з визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території Березанської селищної ради.

  Рішення селищної ради відповідає чинному законодавству України та створює сприятливі умови для життєдіяльності, як громадян так і суб’єктів господарювання, сприятиме покращенню санітарного стану та мікроклімату населених пунктів селищної ради.

  Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку досягти мети можливо в коротший термін, з урахуванням особливостей ситуації, яка склалася.

4.Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення щодо визначення обсягів пайової участі власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території Березанської селищної ради.

Проектом цього регуляторного акта передбачено визначити:

- принципи визначення розміру пайової участі;

- фактори, що впливають на розмір пайової участі;

- порядок залучення і використання пайових коштів власників об’єктів тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою селищної ради;

- порядок укладання договору про пайову участь.

  Цей регуляторний акт забезпечить додаткове надходження коштів для поліпшення зовнішнього благоустрою, санітарного стану, забезпечення чистоти та порядку, підвищення контролю за виконанням правил благоустрою на території селищної ради.

  Реалізація норм цього регуляторного акта сприятиме дотриманню принципів державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, прозорості, передбачуваності, врахування громадської думки при вирішенні питань, пов’язаних з благоустроєм, чистотою на території Березанської селищної ради.

5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі  прийняття запропонованого регуляторного акта

  У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей передбачених є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури сплати пайової участі.

  Цей регуляторний акт мотивує юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконувати встановлені вимоги щодо благоустрою, забезпечувати чистоту, порядок на території селищної ради при розміщенні належних їм об’єктів.

  Реалізація запроваджень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з селищного бюджету.

  Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

 

6.Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

Вигоди

Витрати

 

 

Сфера інтересів місцевої влади

 

Забезпечення надходження додаткових надходжень для фінансування заходів із благоустрою.

Покращення рівня благоустрою, естетичного вигляду та санітарного стану на території селищної ради.

Процедура розробки регуляторного акта

(витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою регуляторного акта)

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Забезпечення єдиного порядку та прозорості процедури щодо сплати пайової участі власників тимчасових споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення в утриманні об’єктів благоустрою на території селищної ради.

Упорядкування правовідносин між суб’єктами господарювання та виконавчим комітетом селищної ради.

Сплата пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою на території Березанської селищної ради

 

Сфера інтересів громадян

Користування суспільними благами за рахунок покращення санітарного та технічного стану доріг, вулиць, скверів, інших об’єктів та елементів благоустрою загального користування.

 

Додаткові витрати відсутні

 

7.Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою у відповідності до змін законодавства України.

8.Показники результативності регуляторного акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

1.Розмір надходжень пайової участі.

2.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Динаміка кількості укладених договорів на пайову участь (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою на території селищної ради.

4.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

9.Заходи відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності цього проекту рішення сесії Березанської селищної ради здійснюватиметься шляхом аналізу статистичної інформації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності чинного регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності, буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.   

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються письмово за адресою: 57401, Миколаївська обл., Березанський р-н, смт Березанка, вул. Центральна 86,  виконавчий комітет Березанської селищної ради, тел.з 8.00 до 17.00 год. з  30.01. 2017 року.

 

Селищний голова                                                                 В.А.Хоміцький

 

 

 

 

 

 

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 294 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content