Вівторок, 27.02.2024, 19:05

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2017

Рішення чергової ХXV сесії VІІ скликання № 6 від 22.09.2017 р
26.09.2017, 15:00

 

 

 

БЕРЕЗАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 86, смт. Березанка, 57401, тел. (05153) 2-13-10, факс 2-13-43

E-mail: radabrz2017@ukr.net Код ЄДРПОУ 04376624

_____________________________________________________________________________

 

Чергова ХXV сесія VІІ скликання

Рішення

 

22.09.2017                                                                                                                                                              № 6

«Про пайову участь замовників будівництва (реконструкції) у розвитку інфраструктури на території Березанської селищної ради»

 

 

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою створення умов для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Березанської селищної ради, Березанська селищна рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення «Про пайову участь замовників будівництва (реконструкції) у розвитку інфраструктури на території Березанської селищної ради» , що додається.

3. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Березанської селищної ради Березанського району Миколаївської області.

4. Виконавчому комітету Березанської селищної ради забезпечити реалізацію та контроль за виконанням Положення «Про пайову участь замовників будівництва (реконструкції) у розвитку інфраструктури на території Березанської селищної ради».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та економічної реформи та АПК, земельних ресурсів, соціального розвитку села та екології, житлово – комунального господарства, приватизації, власності, промисловості, транспорту та зв'язку (Ходан І.В.).

 

 

Селищний голова                                                                                                               В.А.Хоміцький

Додаток

до рішення сесії Березанської селищної ради

Миколаївської області

22.09.2017 № 6

 

ПОЛОЖЕННЯ
про пайову участь замовників будівництва (реконструкції) у розвитку
інфраструктури на території Березанської селищної ради
 

1. Загальні положення
 

1.1. Положення про пайову участь замовників будівництва (реконструкції) у розвитку інфраструктури на території Березанської селищної ради (далі- Положення) розроблено відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, та
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і визначає порядок і умови залучення коштів для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Березанської селищної ради з урахуванням функціонального призначення об’єктів будівництва; регулює організаційно-правові відносини, пов’язані з оформленням договорів про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради.
1.2. Замовники будівництва залучаються до пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Березанської селищної ради виключно на підставі укладених з Березанською селищною радою договорів про пайову участь.
1.3. Замовник зобов’язаний повідомляти виконавчий комітет Березанської селищної ради про будь-які вчинені ним дії щодо забудови земельної ділянки, відповідно до діючого законодавства та звернутися з заявою про укладання Договору пайової участі замовників будівництва (реконструкції) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Березанської селищної ради( далі- Договір).
1.4. В разі, якщо замовник не звернувся з заявою про укладання Договору та не підписав у встановлені терміни Договір, Березанська селищна рада вправі подати позовну заяву про укладання Договору в судовому порядку.

1.5. У цьому Положенні терміни застосовуються у такому значенні:
будівництво (забудова територій) – розміщення та здійснення будівництва нових об’єктів, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, впорядкування існуючих об’єктів містобудування, розширення та технічне переоснащення підприємств;
об'єкт будівництва – окрема будівля чи споруда (з належними до неї устаткуванням, меблями, інструментами, галереями, естакадами, підсобними та допоміжними подвірними будівлями, внутрішніми інженерними мережами), будівництво якої здійснюється за окремим проектом та кошторисом, або сукупність будівель чи (та) споруд, будівництво яких здійснюється на одному будівельному майданчику за єдиною проектно-
кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва або зі зведенням витрат; ;
замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови
території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому
законодавством порядку відповідну заяву; ;
інфраструктура Березанської селищної ради – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального та культурного обслуговування
населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населених пунктів селищної ради; ;
комплексна забудова території є засобом її упорядкування шляхом
забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє
проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно
транспортних мереж, об'єктів соціальної сфери, житлових будинків, інших
об'єктів будівництва.

пайова участь (внесок) замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Березанської селищної ради - кошти, що підлягають перерахуванню замовником до бюджету розвитку населених пунктів Березанської селищної ради для забезпечення створення і розвитку інфраструктури населених пунктів до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію (надалі - пайовий внесок); ;
 

1.5.1. Інші терміни вживаються в розумінні, визначеними нормативними актами України.
 

1.6.Пайову участь (внесок) зобов’язані прийняти замовники (крім випадків, передбачених пунктом 1.9 цього Положення), які мають намір здійснити будівництво об’єкта в населеному пункті Березанської селищної ради. .
 

 1. 7. Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Березанської селищної ради полягає у перерахуванні ним до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію коштів до бюджету Березанської селищної ради. .
  1.8. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно

від їх форми власності (за винятком випадків, зазначених у пункті 1.9 цього
Положення).
1.9. До пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Березанської селищної ради не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:
1.9.1. Об'єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.
1.9.2. Будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла.
1.9.3. Об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами конкурсів або аукціонів. .
1.9.4. Об'єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. .
1.9.5. Будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення. .
1.9.6. Індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках. .
1.9.7. Об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу).

1.9.8. Об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури.

1.9.9. Об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

2. Визначення розміру пайової участі
 

2.1. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до місцевого бюджету Березанської селищної ради коштів для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради.

.2.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та порядок її сплати визначається в залежності від категорії об’єктів будівництва та відповідно до типового договору укладеного з Березанською селищною радою (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури) та на основі вартості будівництва (реконструкції) об'єкта.

Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту становить: . :

 1. 6 відсотків вартості будівництва (реконструкції) об'єкта – для нежитлових будівель та споруд;
  4 відсотки вартості будівництва (реконструкції) об'єкта - для житлових будинків.
  Загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта, при її наявності повинна мати висновок Державної інвестиційної експертизи. .
   
 2. У разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла, при нежитловому будівництві враховується загальна площа будівлі; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об’єкта, що добудовується. .
   
 3. У випадку будівництва об’єкта забудови з житловими та нежитловими приміщеннями, розмір та величина пайової участі має визначатись пропорційно з урахуванням вартості таких приміщень з врахуванням пункту 2.2 Положення. .
  2.5. Для фізичних осіб, які потребують покращення житлових умов згідно вимог Житлового Кодексу України та здійснюють добудову, надбудову або залучення додаткової житлової площі до власного житла, що в результаті приведе до покращення житлових умов, застосовувати 2% від загальної кошторисної вартості, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами залученої площі.

2.6. Величина пайової участі (внеску) замовника визначається у договорі, укладеному між замовником та Березанською селищною радою (відповідно до цього Положення і встановленого уповноваженим органом розміру пайової участі) з урахуванням загальної
кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.
 

2.6.1. Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на підставі незалежної оцінки вартості будівництва або виходячи із показників опосередкованої вартості спорудження об'єктів житла для Миколаївської області, затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України станом на момент проведення розрахунку, але не пізніше дати здачі об’єкта будівництва в експлуатацію.
 

 1. 7. У випадку встановлення законодавством меншого граничного розміру пайової участі (внеску) у розвитку інфраструктури населених пунктів, пайовий внесок для усіх об’єктів встановлюється на рівні граничного розміру, встановленого Законом з моменту набрання цим Законом чинності. .

 

2.8. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Березанською селищною радою звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками. Замовник та генеральний проектувальник несуть відповідальність за достовірність наданої інформації щодо загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва та техніко-економічних показників.У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

 

3. Договір про пайову участь.
.
3.1. Договір укладається між Березанською селищною радою та замовником (суб’єктом містобудівної діяльності) не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
3.1.1. До звернення додаються такі документи:
а) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки або рішення виконавчого комітету селищної ради( за наявності) ;
б) зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта;
в) завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця (юридичної особи);
г) завірена копія паспорта (для фізичної особи);
д) завірена копія статуту з останніми змінами (для юридичної особи);
е) довідка щодо реквізитів юридичної особи та прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, із зазначенням посади, яка відповідно до статуту має право на укладення договорів(для юридичної особи).
3.2. Договір про пайову участь від імені Березанської селищної ради підписує голова Березанської селищної ради.

3.3.Істотними умовами договору про пайову участь є:
а) розмір пайової участі;
б) строк (графік) сплати пайової участі;
в) відповідальність сторін.
Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайового внеску замовника у розвиток інфраструктури населених пунктів Березанської селищної ради.
3.4. Пайовий внесок вноситься у грошовій безготівковій формі та сплачується в повній сумі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором, шляхом їх перерахування на рахунок, указаний у договорі про пайову участь. .
3.5. У разі прострочення замовником термінів сплати пайового внеску, визначених Договором, Замовник несе відповідальність згідно з умовами укладеного з селищною радою Договору про пайову участь. .
3.5.1. Невиконання та/або неналежне виконання замовником зобов’язань стосовно прийняття пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Березанської селищної ради є підставою для відмови замовнику в присвоєнні об’єкту будівництва поштової адреси.
3.6. При збільшенні/зменшенні загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва з фізичними та юридичними особами укладається додатковий договір, який є невід’ємною частиною основного договору, де зазначається уточнена сума пайового внеску.
3.7. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Березанської селищної ради.

3.8. Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та його виконання зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.

4. Заключні положення
 

4.1. Забороняється вимагати від Замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів селищної ради.

4.2. Відповідальність за своєчасне надання проектно-кошторисної документації в повному обсязі для виконання Розрахунку та достовірність наданих документів покладається на Замовника.

4.3. У разі несплати або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Березанської селищної ради, передбаченої договором про пайову участь, Замовник несе відповідальність згідно з умовами договору про пайову участь та відповідно до діючого законодавства.

4.4. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури населених пунктів селищної ради, вирішуються у судовому порядку.

4.5. Це Положення набуває чинності з дня опублікування рішення про його затвердження. У випадку внесення змін в законодавчі акти України, що регулюють питання сплати пайової участі, це Положення продовжує діяти в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані даним Положенням, регулюються згідно норм чинного законодавства.

 

 

Селищний голова                                              В.А.Хоміцький

 

 

Додаток

до Положення про пайову участь замовників

будівництва (реконструкції) у розвитку
інфраструктури на території

Березанської селищної ради
 

 

 

Типовий договір
пайової участі замовників будівництва (реконструкції)
у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури
населених пунктів Березанської селищної ради
 

смт Березанка «__»_________20___ р.
 

Березанська селищна рада, в особі селищного голови ______________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( далі- Сторона 1), з однієї сторони та Замовник будівництва_____________________________________
в особі_______________________, що діє на підставі ____________________(далі- Сторона 2), з іншої сторони, разом іменовані Сторони, уклали даний договір про наступне:
 

1. Предмет договору.
 

1.1. За цим Договором Замовник, що здійснює ______________, в порядку та на умовах, визначених цим Договором, бере участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Березанської селищної ради.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта :
___________________________
1.3. Цільове призначення об’єкта :
__________________________________
 

2. Сума договору та умови оплати.
 

2.1. Замовник будівництва перераховує кошти до селищного бюджету на
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Березанської селищної ради в розмірі ___% -____________________ грн. єдиним платежем (або частинами за графіком, що додається) на рахунок Березанської селищної ради відповідно до розрахунку (додається) до ___________ 20 _ року.
2.2. Сплата коштів замовником будівництва до селищного бюджету на
розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Березанської селищної ради здійснюється у безготівковій формі на рахунок №______________ в ГУДКУ Миколаївської обл.; МФО___________; код ЄДРПОУ _____________. Одержувач: Березанська селищна рада.
 

3. Права і обов’язки сторін.
 

3.1. Замовник будівництва зобов’язується перерахувати кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури в повному обсязі та в терміни, встановлені умовами цього Договору.
3.2. Замовник будівництва зобов’язується у разі змін та доповнень до проектно-

 

Продовження додатка

 

кошторисної документації, які спричиняють зміни техніко економічних показників будівництва, виступити із клопотанням перед Березанською селищною радою про внесення відповідних змін до Договору пайової участі.
3.3. Замовник будівництва (реконструкції) має право на отримання інформації щодо використання залучених коштів.
 

4. Відповідальність сторін та вирішення спорів.
 

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього договору в межах діючого законодавства.
4.2. Замовник будівництва та генеральний проектувальник несуть відповідальність за достовірність інформації щодо загальної кошторисної вартості об’єкту будівництва (реконструкції) та техніко-економічних показників.
4.3. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.
4.4. За порушення умов п. 2.1 Договору Замовник будівництва сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на дату настання платежу, від суми несплати пайового внеску.
 

5. Інші умови.
 

5.1. Невід’ємною частиною Договору являється зведений кошторисний розрахунок об’єкта будівництва та розрахунок пайового внеску.
5.2. Зміни і доповнення до цього договору вносяться за взаємною згодою сторін та оформляється додатковою угодою.
5.3. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.
5.4. Договір складено в 2-х примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.
 

Додатки до Договору
1. Копія зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування.
2. Розрахунок пайового внеску.

3. Графік внесення платежів пайового внеску.
 

Юридичні адреси та реквізити сторін:

 

СТОРОНА 1 СТОРОНА 2

 

 

 

 

 

Селищний голова

 

 

 

_______________________

 • керівника, дата) (П. І. Б. керівника)

 

__________________

 • керівника, дата) (П. І. Б. керівника)

Селищний голова В.А.Хоміцький

Категорія: 2017 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 259 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content