Вівторок, 05.12.2023, 01:37

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2018

Пояснювальна записка до проекту селищного бюджету на 2018 рік (продовження)
16.01.2018, 09:16

3. В и д а т к и   т а  к р е д и т у в а н н я

 

Видатки бюджету визначаються як такі, що не створюють і не компенсують фінансові вимоги. Видатки передбачаються для задоволення поточних потреб та на здійснення капітальних затрат бюджетних установ, виконання державних та селищних програм.

 

Обсяг видаткової частини селищного бюджету (з урахуванням субвенцій з державного бюджету) визначено в розмірі 56692,4.,у тому числі 54214,0 тис.грн. - видатки загального фонду та 2478,4 тис.грн. – видатки спеціального фонду.

При формуванні видаткової частини селищного бюджету враховано такі складові:

- видатки за бюджетними програмами, спрямованими на утримання бюджетних установ, надання фінансової підтримки одержувачам бюджетних коштів та проведення заходів на виконання селищних програм, що фінансуються з селищного бюджету;

- резервний фонд селищного бюджету;

-міжбюджетні трансферти з державного бюджету, що передаються місцеми бюджетам;

- субвенції районному бюджету.

 

В проекті селищного бюджету 2018 року (без урахування власних надходжень бюджетних установ та трансфертів місцевим бюджетам) планується направити на основні галузі:

освіту - 18967,13 тис.грн. (із них: за рахунок освітньої субвенції з держбюджету – 5502,300 тис.грн.);

соціальний захист та соціальне забезпечення - 381,4 тис.грн.;

культуру і мистецтво1048,8 тис.грн.;

фізичну культуру та спорт - 98,5 тис.грн.;

органи місцевого самоврядування – 6980,6 тис.грн.;

житлово-комунальне господарство- 2772,2 тис. грн.;

економічна діяльність – 1,5 тис.грн.,

захист населення і території від надзвичайних ситуацій – 55,0 тис.грн.

резервний фонд – 100,0 тис.грн.

 

 • видатків обласного бюджету на 2018 рік здійснено з урахуванням встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3 723 грн. на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 1 762 гривень, резерву на підвищення комунальних послуг і енергоносіїв, прогнозного індексу споживчих цін, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411, заходів з посилення фінансово-бюджетної дисципліни, економного і ефективного витрачання бюджетних коштів з досягненням результативних показників при наявному фінансовому ресурсу.

 

Із запланованих видатків на виконання заходів селищних програм буде спрямовано фінансовий ресурс у сумі 3963,610 тис.грн. Напрями спрямування зазначених видатків знайшли своє відображення по тексту пояснювальної записки у розрізі галузей та в додатку 8 до проекту рішення.

 

 

Фінасовий ресурс селищного бюджету враховує забезпечення видатками на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ у сумі 22252,3тис.грн, проведення розрахунків за отримані комунальні послуги та спожиті енергоносії в сумі 3074,5 тис.грн., придбання медикаментів - 12,0 тис. грн. та продуктів харчування – 673,9 тис.грн., здійснення інших соціальних виплат населенню – 266,55 тис.гривень.

 

У межах коштів, що надійдуть до спеціального фонду по відповідних джерелах надходжень, за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку селищного бюджету (спеціального фонду), - видатки спеціального фонду селищного бюджету на 2018 рік розраховані в обсязі 2478,4 тис.гривень.

 

По розділу „Кредитування” видатки не планувалися.

 

У складі селищного бюджету визначено резервний фонд (стаття 24 Бюджетного кодексу України), для фінансування заходів з упередження та ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій та інших непередбачених видатків у сумі 100,0 тис.грн.

 

Формування обласного бюджету проведено з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України, в частині затвердження видатків на фінансування бюджетних установ.

 

Витрати коштів селищного бюджету (за програмною бюджетною класифікацією) характеризуються наступними показниками.

Березанська селищна рад рада

В проекті селищного бюджету для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень селищній раді плануються видатки за бюджетною програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради" в сумі 7057,3тис.грн., у тому числі: по загальному фонду – 6980,55 тис.грн., спеціальному – 76,75 тис.гривень.

За рахунок загального фонду селищного бюджету враховано 20,0 тис.грн. на висвітлення діяльності селищної ради через засоби масової інформації.

За рахунок власних надходжень планується отримати 27,8тис. грн., які планується спрямувати на поточне утримання та 49,0 тис.грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на придбання комп’ютерної техніки.

Освіта

У проекті селищного бюджету на утримання установ освіти плану плануються видатки у сумі 19656,3 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 18967,2 тис.грн., спеціальному – 689,1тис.гривень.

 

У загальному обсязі видатків враховано освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 5502,3 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, з них на: загальноосвітні навчальні заклади – 5502,3 тис. грн.

 

За рахунок цих коштів планується утримувати 11 закладів освіти, а саме: 3 загальноосвітніх навчальних заклади I-III ступенів, 2 загальноосвітніх навчальний заклад I-II ступенів,які будуть передані з 1 липня 2018 року та 6 дошкільних навчальних закладів, інші заклади освіти ( бухгалтерія і господарчу групу ) на три місяці.

 

В проекті загального фонду селищного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) видатки загального фонду враховані у сумі 13465,1тис.грн.,з них на: заробітну плату з нарахуваннями – 9514,1 тис.грн., медичне забезпечення – 17,0 тис.грн., оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 2271,7 тис. гривень.

 

На придбання продуктів харчування передбачено 1064,2 тис.грн.,з них на загальноосвітні школи 390,3 тис.грн з 1 липня 2018 року, розрахункова середня вартість харчування 10,0 грн. на одну дитину в день для таких категорій дітей : учнів 1-4 класів, малозабезпечених 5-11 класів, дітей батьків учасників АТО , дітей інвалідів, дітей сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування.

На харчування дітей в дошкільних закладах освіти передбачено кошти в сумі 673,9 тис.грн., розрахункова вартість харчування одного діто-дня склала на одну дитину віком до трьох років- 18 грн, більше трьох років- 27 грн.

 

За рахунок власних надходжень передбачається отримати 689,1 тис.грн., із них надання платних послуг – 689,1 тис.грн.(батьківська плата за харчування).

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення населення

 

На виконання програми Березанської селищної ради на 2018-2020 роки "Молодь Березанщини" передбачено 9,2 тис. грн. на придбання солодощів для проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей та до Дня св.Миколая.

На виконання Комплексної Програми соціального захисту людей похилого віку,осіб з обмеженими фізичними властивостями та осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Березанської селищної ради на 2018-2020 рік :

 • передбачено 43,5 тис.грн . для проведення заходів: до Дня вшанування пам"яті учасників бойових дій на території інших держав ; та заходу до Дня Перемоги,

- передбачено 260,5 тис. грн.на проведення заходів до Дня інвалідів, до Дня Чорнобильської катастрофи, до дня ліквідації Чорнобильської катастрофи, матеріальна допомога на лікування ,на поховання безхатченків ,одиноких громадян.

На утримання інших закладів ( соціальних працівників на 3 місяця ) передбачено 78,4 тис.грн.

На організацію та проведення громадських робіт передбачено 118,1 тис. грн.

 

Культура і мистецтво

 

У проекті селищного бюджету на утримання культури плануються видатки у сумі 1048,6 тис. грн., у т.ч. по загальному фонду – 1048,6 тис.грн.

За рахунок селищного бюджету будуть утримуватися 13закладів культури, а саме: 4 сільських будинки культури, 1 сільський клуб, 2 пристосованих сільських клуба, 6 бібліотек( які будуть передані з 1квітня 2018 року).

На заробітну плату з нарахуваннями передбачено кошти в повному обсязі з урахуванням вимог чинного законодавства в сумі 784,2 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 103,6 тис.грн.

 

Фізична культура і спорт

 

У проекті селищного бюджету на утримання стадіону «Фортуна « передбачено кошти в сумі 98,5 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями передбачено кошти в повному обсязі з урахуванням вимог чинного законодавства в сумі 69,2 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 14,4 тис.грн.

 

Житлово-комунальне господарство

 

У проекті селищного бюджету на забезпечення діяльності водоканалізаційного господарства на виконання програми "Питна вода України" Березанської селищної ради на 2006-2020рр. передбачено 431,2 тис. грн. для підтримки житлово-комунальних підприємств,оплата електроенергії, придбання глибинних насосів для артезіанських свердловин,ремонт водопроводів.

На благоустрій населених пунктів передбачено кошти в сумі 2341,0 тисяч гривень на проведення заходів :

 • на утримання робітників з благоустрою на 3 місяця- 95,6 тис.грн.,
 • на вуличне освітлення 265,3 тис. грн.,
 • на благоустрій населених пунктів передбачено кошти в сумі 1980,1 тис.грн.,з них: поточний ремонт доріг сіл Кімівка, А-Зорине,Матіясове,Лимани,Вікторівка,Василівка,

поточний ремонт доріг сіл Адамівка,Малахове,смт.Березанка

поточний ремонт тротуарної доріжки по вул.Центральна та від пров.Банківського до школи в смт.Березанка.

По спеціальному фонду за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального передбачено 1700,0 тис. грн.. на проведення заходів: капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулицям в с.Лимани , капітальний ремонт вуличного освітлення сіл Лимани,Вікторівка,с.Матіясове,А-Зорине,Калинівка,Василівка.

Економічна діяльність

На виконання Програми розвитку місцевого самоврядування Березанської селищної ради на 2017-2021рр. передбачено 1,5 тис. грн. на сплата членських внесків в Асоціацію міст і сіл.

 

Інша дільність

На виконання Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2014-2018 роки по Березанській селищній раді передбачено 55,0 тис. грн. для поповнення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій ( придбання 1 т бензину та 1 т дизпалива).

 

Охорона навколишнього природного середовища

 

У проекті селищного бюджету за рахунок надходження екологічного податку на виконання Програми економічного і соціального розвитку Березанської селищної ради на 2016-2018 роки передбачено 12,6 тис.грн.для придбання саджанців дерев та кущів роз.

 

Березанська селищна рада

 

У проекті селищного бюджету на 2018 рік плануються міжбюджетні видатки загального фонду у сумі 1973,2 тис.грн., у тому числі за бюджетними програмами:

«Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету» - 1973,2 тис.грн.;

 

4. Міжбюджетні трансферти з селищного бюджету до районного бюджету

 

Міжбюджетні трансферти - кошти, які передаються з одного бюджету до іншого для використання на певну мету, у порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання трансферту.

 

На рівні селищного бюджету до районного бюджету визначено та передається обсяг трансфертів у сумі 23680,5 тис.грн. (додаток 4 до проекту рішення), у тому числі за рахунок коштів державного бюджету в сумі – 17,251 тис.грн. та за рахунок коштів селищного бюджету в сумі – 6429,5 тис.грн. ,а саме:

міжбюджетні трасферти районному бюджету за

рахунок коштів державного бюджету

 

Для здійснення медичних заходів враховано 6451,0 тис.грн. на :

 • здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (на утримання центральної районної лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги) , додаток 4.;

Для здійснення освітніх заходів враховано 8826,8тис.грн. на :

 • здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету (на оплату праці педагогічним працівникам на 6 місяців),додаток 4

Крім того, передбачається дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету у сумі 1973,2 тис.грн.( оплата праці техпрацівників освіти на 6 місяців та оплата комунальних послуг на рік ),додаток 4 .

 

міжбюджетні трансферти районному бюджету за рахунок коштів селищного бюджету

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України в проекті селищного бюджету на 2018 рік передбачаються цільові субвенції з селищного бюджету районному бюджету на

 • утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи
 • утримання центру первинної медичної допомоги населенню
 • програми та централізовані заходи боротьби з туберкульозом
 • програми та централізовані заходи боротьби з онкологією

- утримання бібліотек

- утримання школи естетичного виховання

- надання позашкільної освіти

- методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

- утримання загальноосвітніх навчальних закладів(школи)

- на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

- утримання Трудового архіву

- утримання громадських організацій ради ветеранів і ради інвалідів

(додаток4)

 

5. Баланс обсягу доходів, видатків та кредитування селищного бюджету на 2017 рік

 

Обсяг селищного бюджету по доходах розраховано в сумі 56692,390 тис.грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду селищного бюджету – 55963,0тис.грн., спеціального фонду селищного - 729,4 тис.грн. Обсяг селищного бюджету по видатках розраховано в сумі 56692,390 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - 54214,000 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 2478,390 тис.грн., із них бюджет розвитку – 1749,0 тис. гривень.

 

6. По розділу "Кредитування"

 

Видатки на 2018 рік не планувалися.

 

Розділ ІІІ. Про хід виконання селищного бюджету у 2017 році

1. Доходи

До загального та спеціального фондів селищного бюджету 2017 рік очікується надходження у сумі 7911,1 тис.грн., у тому числі: до загального фонду – 6356,8 тис.грн. або 99,3 відсотка річного плану, проти 2016 року надходження зростуть на 1695,9 тис.грн. або на 36,4відсотка; спеціального фонду – 1554,3тис.грн або зростуть на 1162,4 тис.грн.

 

Виконання планових показників на 2017 рік та зростання надходжень порівняно з 2016 роком очікується по основних податках і зборах, а саме:

- податку на прибуток підприємств комунальної власності – 5,8 тис.грн. або 100,1 відсотка річного плану та на 11,1 відсотка (на 0,6 тис.грн.) більше 2016 року;

- плати за землю надійшло 2241,4 тис.грн. або на 118,2 відсотка річного плану та на 645,8 тис.грн більше надходження 2016 року;

- єдиний податок надійшло 2615,9 тис.грн. або на 153,7 відсотка річного плану та на 1856,2 тис.грн більше надходження 2016 року;

 

До спеціального фонду селищного бюджету надійшло у 2017 році 172,2 тис.грн. коштів від продажу землі.

2. Міжбюджетні трансферти

 

У 2017 році очікуваний обсяг міжбюджетних трансфертів становитиме 6550,6 тис.грн., із них: з державного бюджету – 1388,3 тис.грн.( на проведення виборів 238,7 тис.грн.,на придбання житла дітям-сиротам 1149,6 тис.грн) ,

з місцевого бюджету – 3306,1 тис.гривень.( на утримання дошкільних закладів освіти та сілького будинку культури).

 

3. В и д а т к и

 

Видатки загального і спеціального фонду селищного бюджету 2017 року очікуються у сумі 7911,1 тис.грн., у тому числі: загального фонду – 8026,8 тис.грн.,спеціального -1844,5 тис.грн.

 

Кредитування

 

Видатки в 2017 році не проводилися.

 

4. Міжбюджетні трансферти районному бюджету за рахунок коштів

селищного бюджету

 

Протягом 2017 року освоєння обсягу субвенцій, які передаються з селищного бюджету до районного бюджету складає 107,6 тис.грн., з них на:

 

. на харчування учнів із малозабезпечених сімей 1-4 класів Малахівській ЗОШ

4590,00

на харчування учнів із малозабезпечених сімей 1-4 класів та учнів із числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 1-11 класів Березанської ЗОШ

34425,00

на оплату за медичний огляд працівників Малахівського та Березанського ДНЗ Березанській центральній районній лікарні

3705,00

на харчування двох учнів із малозабезпеченної сім"ї Малахівській ЗОШ

686,00

на харчування дітей із пільгової категорії ( з особливими освітніми потребами) Березанській ЗОШ на квітень-травень,вересень-грудень 2017р.

6347,00

на придбання водонагрівача для шкільної їдальні Березанської ЗОШ

2350,00

на харчування дітей із пільгової категорії та дитини-інваліда в оздоровчий період Малахівській ЗОШ

3640,00

на оплату за природний газ (1600 грн). та послуг за телефон(400грн) Об’єднаному Трудовому архіву селищної та сільських рад Березанського району

2000,00

на харчування учнів із малозабезпечених сімей Малахівській ЗОШ вересень-грудень 2017р.

4320,00

на придання двох металопластикових вікон Малахівській ЗОШ

9896,00

на підписку періодичних видань для Малахівської бібліотечної філії Березанської районної центральної бібліотечної системи

1000,00

на придбання піску для Березанської ЗОШ

300,00

на придбання лінолеуму,плінтуса та планки з"єднувальної у кабінет початкової школи Березанської ЗОШ

8388,00

на придбання парт для Березанської ЗОШ

18000,00

на придбання вікон та дверей для інфекційного відділення Березанської ЦРЛ

8000,00

 

IV. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

4.1. Бюджетний кодекс України зі змінами і доповненнями;

4.2. Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

4.3. постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 411 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки;

4.4. постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету»;

4.5. розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 року № 411-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки";

4.6. розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки".

 

V. Розміщення проекту рішення "Про селищний бюджет Березанської селищної ради на 2018 рік"

 

Відповідно до вимог статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" проект рішення "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2018 рік" розміщено на сайті Березанської селищної ради 15 січня 2018 року http://www. berezanselrada.at.ua/

 

 

Селищний голова                                           В.А.Хоміцький

Категорія: 2018 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 536 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content