Вівторок, 27.02.2024, 18:48

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2018

Пояснювальна записка до проекту селищного бюджету на 2018 рік (продовження)
17.01.2018, 20:53

2. Міжбюджетні трансферти з державного бюджету

до селищного бюджету

 

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного бюджету до селищного бюджету, і які є складовою дохідної частини селищного бюджету 2018 року, визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2018 рік.

 

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету до селищного бюджету враховано в сумі 22816,6тис.грн., у тому числі:

освітня субвенція- 14329,1 тис.грн.;

медична субвенція – 6451,0 тис.грн.;

 

З метою забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя, для селищного бюджету передбачено базову дотацію у сумі 2036,5 тис.грн.

 

З державного бюджету, також передається додаткова дотація на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 4198,3 тис.грн.

 

3. В и д а т к и т а к р е д и т у в а н н я

 

Видатки бюджету визначаються як такі, що не створюють і не компенсують фінансові вимоги. Видатки передбачаються для задоволення поточних потреб та на здійснення капітальних затрат бюджетних установ, виконання державних та селищних програм.

 

Обсяг видаткової частини селищного бюджету (з урахуванням субвенцій з державного бюджету) визначено в розмірі 56692,4.,у тому числі 54214,0 тис.грн. - видатки загального фонду та 2478,4 тис.грн. – видатки спеціального фонду.

При формуванні видаткової частини селищного бюджету враховано такі складові:

- видатки за бюджетними програмами, спрямованими на утримання бюджетних установ, надання фінансової підтримки одержувачам бюджетних коштів та проведення заходів на виконання селищних програм, що фінансуються з селищного бюджету;

- резервний фонд селищного бюджету;

-міжбюджетні трансферти з державного бюджету, що передаються місцеми бюджетам;

- субвенції районному бюджету.

 

В проекті селищного бюджету 2018 року (без урахування власних надходжень бюджетних установ та трансфертів місцевим бюджетам) планується направити на основні галузі:

освіту - 18967,13 тис.грн. (із них: за рахунок освітньої субвенції з держбюджету – 5502,300 тис.грн.);

соціальний захист та соціальне забезпечення - 381,4 тис.грн.;

культуру і мистецтво1048,8 тис.грн.;

фізичну культуру та спорт - 98,5 тис.грн.;

органи місцевого самоврядування – 6980,6 тис.грн.;

житлово-комунальне господарство- 2819,29 тис. грн.;

економічна діяльність – 1,5 тис.грн.,

захист населення і території від надзвичайних ситуацій – 55,0 тис.грн.

резервний фонд – 100,0 тис.грн.

 

  • видатків селищного бюджету на 2018 рік здійснено з урахуванням встановлення мінімальної заробітної плати в розмірі 3 723 грн. на місяць та встановлення посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС у розмірі 1 762 гривень, резерву на підвищення комунальних послуг і енергоносіїв, прогнозного індексу споживчих цін, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411, заходів з посилення фінансово-бюджетної дисципліни, економного і ефективного витрачання бюджетних коштів з досягненням результативних показників при наявному фінансовому ресурсу.

 

Із запланованих видатків на виконання заходів селищних програм буде спрямовано фінансовий ресурс у сумі 4003,610 тис.грн. Напрями спрямування зазначених видатків знайшли своє відображення по тексту пояснювальної записки у розрізі галузей та в додатку 8 до проекту рішення.

 

 

Фінасовий ресурс селищного бюджету враховує забезпечення видатками на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ у сумі 22252,3тис.грн, проведення розрахунків за отримані комунальні послуги та спожиті енергоносії в сумі 3074,5 тис.грн., придбання медикаментів - 12,0 тис. грн. та продуктів харчування – 673,9 тис.грн., здійснення інших соціальних виплат населенню – 266,55 тис.гривень.

 

У межах коштів, що надійдуть до спеціального фонду по відповідних джерелах надходжень, за рахунок коштів, переданих із загального фонду до бюджету розвитку селищного бюджету (спеціального фонду), - видатки спеціального фонду селищного бюджету на 2018 рік розраховані в обсязі 2478,4 тис.гривень.

 

По розділу „Кредитування” видатки не планувалися.

 

У складі селищного бюджету визначено резервний фонд (стаття 24 Бюджетного кодексу України), для фінансування заходів з упередження та ліквідації наслідків стихійного лиха, надзвичайних ситуацій та інших непередбачених видатків у сумі 100,0 тис.грн.

 

Формування селищного бюджету проведено з дотриманням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України, в частині затвердження видатків на фінансування бюджетних установ.

 

Витрати коштів селищного бюджету (за програмною бюджетною класифікацією) характеризуються наступними показниками.

Березанська селищна рад рада

 

В проекті селищного бюджету для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень селищній раді плануються видатки за бюджетною програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради" в сумі 7057,3тис.грн., у тому числі: по загальному фонду – 6980,55 тис.грн., спеціальному – 76,75 тис.гривень.

За рахунок загального фонду селищного бюджету враховано 20,0 тис.грн. на висвітлення діяльності селищної ради через засоби масової інформації.

За рахунок власних надходжень планується отримати 27,8тис. грн., які планується спрямувати на поточне утримання та 49,0 тис.грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду на придбання комп’ютерної техніки.

 

Освіта

 

У проекті селищного бюджету на утримання установ освіти плану плануються видатки у сумі 19656,3 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 18967,2 тис.грн., спеціальному – 689,1тис.гривень.

 

У загальному обсязі видатків враховано освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 5502,3 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, з них на: загальноосвітні навчальні заклади – 5502,3 тис. грн.

 

За рахунок цих коштів планується утримувати 11 закладів освіти, а саме: 3 загальноосвітніх навчальних заклади I-III ступенів, 2 загальноосвітніх навчальний заклад I-II ступенів,які будуть передані з 1 липня 2018 року та 6 дошкільних навчальних закладів, інші заклади освіти ( бухгалтерія і господарчу групу ) на три місяці.

 

В проекті загального фонду селищного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) видатки загального фонду враховані у сумі 13465,1тис.грн.,з них на: заробітну плату з нарахуваннями – 9514,1 тис.грн., медичне забезпечення – 17,0 тис.грн., оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 2271,7 тис. гривень.

 

На придбання продуктів харчування передбачено 1064,2 тис.грн.,з них на загальноосвітні школи 390,3 тис.грн з 1 липня 2018 року, розрахункова середня вартість харчування 10,0 грн. на одну дитину в день для таких категорій дітей : учнів 1-4 класів, учнів 5-11 класів пільгової категорії населення із малозабезпечених сімей, діти батьків учасників АТО , дітей - інвалідів, дітей- сиріт,дітей,позбавлених батьківського піклування та дітей , які підвозяться до шкіл.

На харчування дітей в дошкільних закладах освіти передбачено кошти в сумі 673,9 тис.грн., розрахункова вартість харчування одного діто-дня склала на одну дитину віком до трьох років- 18 грн, більше трьох років- 27 грн.

 

За рахунок власних надходжень передбачається отримати 689,1 тис.грн., із них надання платних послуг – 689,1 тис.грн.(батьківська плата за харчування дітей в дошкільних закладах освіти).

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення населення

 

 

На виконання програми Березанської селищної ради на 2018-2020 роки "Молодь Березанщини" передбачено 9,2 тис. грн. на придбання солодощів для проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей та до Дня св.Миколая.

На виконання Комплексної Програми соціального захисту людей похилого віку,осіб з обмеженими фізичними властивостями та осіб,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Березанської селищної ради на 2018-2020 рік :

  • передбачено 43,5 тис.грн . для проведення заходів: до Дня вшанування пам"яті учасників бойових дій на території інших держав ; та заходу до Дня Перемоги,

- передбачено 260,5 тис. грн.на проведення заходів до Дня інвалідів, до Дня Чорнобильської катастрофи, до дня ліквідації Чорнобильської катастрофи, матеріальна допомога на лікування ,на поховання безхатченків ,одиноких громадян.

На утримання інших закладів ( соціальних працівників на 3 місяця ) передбачено 78,4 тис.грн.

На організацію та проведення громадських робіт передбачено 118,1 тис. грн.

Культура і мистецтво

 

У проекті селищного бюджету на утримання культури плануються видатки у сумі 1048,6 тис. грн., у т.ч. по загальному фонду – 1048,6 тис.грн.

За рахунок селищного бюджету будуть утримуватися 13 закладів культури, а саме: 4 сільських будинки культури, 1 сільський клуб, 2 пристосованих сільських клуба, 6 бібліотек( які будуть передані з 1квітня 2018 року).

На заробітну плату з нарахуваннями передбачено кошти в повному обсязі з урахуванням вимог чинного законодавства в сумі 784,2 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 103,6 тис.грн.

Фізична культура і спорт

 

У проекті селищного бюджету на утримання стадіону «Фортуна « передбачено кошти в сумі 98,5 тис. грн.

На заробітну плату з нарахуваннями передбачено кошти в повному обсязі з урахуванням вимог чинного законодавства в сумі 69,2 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 14,4 тис.грн.

 

Житлово-комунальне господарство

 

У проекті селищного бюджету на забезпечення діяльності водоканалізаційного господарства на виконання програми "Питна вода України" Березанської селищної ради на 2006-2020рр. передбачено 431,2 тис. грн. для підтримки житлово-комунальних підприємств на оплату за електроенергію, придбання глибинних насосів для артезіанських свердловин, ремонт водопроводів.

На благоустрій населених пунктів передбачено кошти в сумі 2341,0 тисяч гривень на проведення заходів :

  • на утримання робітників з благоустрою на 3 місяця- 95,6 тис.грн.,
  • на вуличне освітлення 265,3 тис. грн.,
  • на благоустрій населених пунктів передбачено кошти в сумі 2027,1 тис.грн.,з них: поточний ремонт доріг сіл Кімівка, А-Зорине, Матіясове, Лимани, Вікторівка, Василівка,

поточний ремонт доріг сіл Адамівка, Малахове, смт.Березанка,

поточний ремонт тротуарної доріжки по вул.Центральна та по

вул.Суворова від пров.Банківського до школи в смт.Березанка.

По спеціальному фонду за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального передбачено 1700,0 тис. грн.. на проведення заходів: капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Молодіжна, капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Шкільна в с.Лимани , капітальний ремонт вуличного освітлення сіл Лимани, Вікторівка,с. Матіясове, А- Зорине, Калинівка,Василівка.

 

Категорія: 2018 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 226 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content