Вівторок, 27.02.2024, 19:30

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення сесії » 2018

Проект рішення "Про селищний бюджет Березанської селищної ради на 2018 рік"
17.01.2018, 20:09

                                                                                                                            Проект

 

 

 

 


УКРАЇНА

БЕРЕЗАНСЬКИЙ РАЙОН МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

БЕРЕЗАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 

Р І Ш Е Н Н Я

позачергова II сесія 7 скликання

Від 18.01.2018 р.                                                                                                                                      №   

 

 

Про селищний бюджет Березанської селищної ради на 2018 рік

 

 

 

Розглянувши проект селищного бюджету на 2018 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України « Про Державний бюджет України на 2018 рік », на підставі пункту 23 частини першої статті 26, частини першої статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2018 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 56692,390 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – в сумі 55963,0 тис. гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – в сумі 729,390 тис.гривень

( додаток 1);

 

видатки селищного бюджету у сумі 56692,390 тис.гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету - в сумі 54214,0 тис.гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету - в сумі 2478,390 тис.гривень , у тому числі бюджету розвитку – в сумі 1749,0 тис.гривень ( додаток 3);

 

профіцит загального фонду в сумі 1749,0 тис.гривень за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (додаток 2);

дефіцит спеціального фонду 1749,0 тис.гривень за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду ; (додаток 2)

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету - у сумі 1000,0 тис. гривень.

оборотний

2. Затвердити бюджетні призначення коштів селищного бюджету на 2018 рік у розрізі по головним розпорядникам коштів селищного бюджету відповідальних виконавців за бюджетними програмами в сумі 56692,390 тис.гривень, у тому числі по загальному фонду – 54214,0 тис.гривень та спеціальному фонду - в сумі 2478,390 тис. гривень згідно з додатком 3.

 

3. Визначити розмір оборотного залишку бюджетних коштів селищного бюджету - у сумі 1000,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2018 рік у складі видатків селищного бюджету обсяги міжбюджетних трансфертів, розподіл яких визначено відповідно до Порядку розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (додатки 4,5) .

Надати право селищному голові,за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування бюджету,фінансів,соціально-економічного розвитку та інвестицій, за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин, джерел фінансування селищного бюджету проводити їх розподіл чи перерозподіл з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами бюджетної програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, та економічної класифікації видатків, головними розпорядниками коштів селищного бюджету із внесенням відповідних змін до розпису бюджету Березанської селищної ради на 2018 рік шляхом видання відповідного розпорядження селищного голови.

 

5. Затвердити у складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію регіональних програм у сумі 4003,610 тис.гривень,(додаток 8).

Надати право селищному голові за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій, за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, селищному бюджету вносити зміни до додатка 8 щодо реалізації регіональних галузевих програм селищного бюджету.

 

6. Затвердити розмір резервного фонду селищного бюджету на 2018 рік

в сумі 100,0 тис. гривень.

 

7. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку селищного бюджету (додаток 7).

 

8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплата енергосервісу.

 

9. Розпорядникам коштів - виконавцям бюджетних програм селищного бюджету:

забезпечити у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

забезпечити під час укладання договорів, контрактів тощо, щодо закупівлі товарів,робіт і послуг, за кошти селищного бюджету встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань.

 

10. Установити, що після прийняття рішення «Про селищний бюджет Березанської селищної ради на 2018 рік» внесення змін до бюджетних призначень та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від

12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

Зокрема, у виняткових випадках, за обґрунтованим поданням селищна рада здійснює перерозподіл видатків за бюджетними програмами, видатків у розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень окремо по загальному та спеціальному фондах. Перерозподіл бюджетних призначень між видатками за бюджетними програмами у межах загального обсягу селищного бюджету, збільшення або зменшення бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок зменшення бюджетних призначень на видатки розвитку, за рахунок зменшення або збільшення бюджетних призначень на видатки споживання окремо по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування бюджету, фінансів ,соціально-економічного розвитку та інвестицій .

 

11. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право голові селищної ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів селищного бюджету з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. У випадку невиконання показників надходжень до селищного бюджету на 2018 рік, визначених розписом селищного бюджету, бюджетні установи забезпечують взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після попереднього погодження з головою селищної ради.

 

13. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2018 рік: до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 101, 103-2, 103-4 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що у спеціальному фонді селищного бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, які визначені пунктом 10 частини першої статі 71 Бюджетного кодексу України.

 

15. Доручити голові селищної ради за погодженням з постійною комісією

селищної ради з питань планування бюджету ,фінансів,соціально-економічного розвитку та інвестицій вносити зміни до розпису селищного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

у разі внесення змін до структури селищної ради з урахуванням положень про новоутворені та реорганізовані структурні підрозділи;

за джерелами доходів і напрямами видатків селищної ради за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»(зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

 

16.Передати повноваження на здійснення у 2018 році видатків районному бюджету на утримання :

на 3 місяці:

- бібліотек ;

на шість місяців:

- загальноосвітніх навчальних закладів;

- методичне забезпечення діяльності навчальних закладів ;

- забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти;

- центру первинної медичної допомоги населенню;

- на програми та централізовані заходи боротьби з туберкульозом;

- на програми та централізовані заходи боротьби з онкологією;

- на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування.

 

на рік:

- дитячо-юнацької спортивної школи;

- надання позашкільної освіти;

- утримання школи естетичного виховання;

- утримання архівного фонду;

- на фінансову підтримку громадських організацій ради ветеранів та інвалідів;

- на утримання стаціонарного відділення;

- утримання центральної районної лікарні;

 

17.Установити, що відповідно до статей 59,80 Бюджетного кодексу України у 2018 році встановлюється звітність про виконання селищного бюджету:

квартальний та річний звіти про виконання селищного бюджету у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду подаються постійній комісії селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України, після чого депутати селищної ради затверджують звіт про виконання селищного бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

 

18. Додатки 1 - 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

19. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2018 року.

 

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій .

 

 

Селищний голова                                         В.А.Хоміцький

 

Категорія: 2018 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 234 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content