Вівторок, 05.12.2023, 01:28

Березанська селищна рада

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог файлів

Головна » Файли » Рішення виконкому » 2018

Рішення виконавчого комітету № 30 від 17.04.2018 року
15.05.2018, 15:29

 

БЕРЕЗАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Центральна, 86, смт. Березанка, 57401, тел. (05153) 2-13-10, факс 2-13-43

E-mail: radabrz2017@ukr.net Код ЄДРПОУ 04376624

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ

17.04.2018                                                                                                                                                                                                          № 30

 

Про погодження Статуту громадського

формування з охорони громадського порядку

«Захисник 2018»

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 5 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2000 № 1872 «Про затвердження Типового статуту громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування», з метою забезпечення охорони громадського порядку на території Березанської селищної ради, виконавчий комітет

 

В И Р І Ш И В :

 

 1. Погодити Статут громадського формування з охорони порядку «Захисник 2018», що додається.
 2. Доручити голові формування Яворському М.С. погодити Статут з начальником Березанського відділення поліції Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області та зареєструвати громадське формування «Захисник 2018» у відповідності до вимог чинного законодавства.
 3. Рекомендувати громадському формуванню з охорони порядку «Захисник 2018» під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку мати особисте посвідчення члена громадського формування та нарукавну пов’язку.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову громадського формування Яворського М.С.

 

 

 

Селищний голова                                                                         В.А.Хоміцький

 

 

 

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»                                                                                                                            «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням виконавчого комітету                                                                                                           Рішенням загальних зборів громадського

Березанської селищної ради                                                                                                                формування з охорони громадського

№ 30 порядку                                                                                                                                         «Захисник 2018»

Від «____»___________2018 р                                                                                                              Протокол №1

Голова Березанської селищної ради                                                                                                     від «___» _________2018 р.

       _________ Хоміцький В.А.                                                                                                                     Голова зборів_______Яворський М.С.

 

 

 

 

С Т А Т У Т

громадського формування

з охорони громадського порядку «Захисник 2018»

 

 

 

 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»

Начальник Березанського ВП

Очаківського ВП ГУНП України

у Миколаївській області

майор поліції

_________________ С.С.Окунцов

«____»__________2018 р.

 

 

 

смт. Березанка 2018 р.

 

 

ЗМІСТ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ
 3. ПРАВА ФОРМУВАННЯ
 4. СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ І ТЕРИТОРІЯ, В МЕЖАХ ЯКОЇ ПРОВОДИТЬСЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ
 5. СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИХ І ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ФОРМУВАННЯ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
 6. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ГРОМАДЯН ДО СКЛАДУ ФОРМУВАННЯ І ВИБУТТЯ З НЬОГО
 7. СТАТУТНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЧЛЕНІВ ФОРМУВАННЯ
 8. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
 9. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ МАЙНУ ЧЛЕНА ФОРМУВАННЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НИМ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ
 10. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ МАЙНУ ЧЛЕНА ФОРМУВАННЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НИМ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ
 11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОРМУВАННЯ
 12. ПРО ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЙОГО ЛІКВІДАЦІЄЮ

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Громадське формування з охорони громадського порядку «ЗАХИСНИК 2018» (надалі-Формування) створюється відповідно до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" від 22 червня 2000 року № 1835-ІІІ.

1.2 Формування створюється на добровільних засадах, як громадське об’єднання з метою участі в охороні громадського порядку, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних порушень від протиправних посягань, а також у рятуванні людей та майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

1.3 Правовою основою діяльності Формування є Конституція України, Закон України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" від 22 червня 2000 року № 1835 - ІІІ, інші закони України , акти Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю та адміністративними правопорушеннями, а також цей Статут.

1.4 Формування є юридичною особою з моменту його реєстрації, має рахунки в установах банків печатку із власним найменуванням , штамп та інші необхідні реквізити.

1.5 Формування відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном, від свого імені набуває майнові і немайнові права та обов"язки може виступати позивачем та відповідачем у суді.

1.6 Повне найменування Формування : Громадське формування з охорони громадського порядку «Захисник 2018». Скорочена назва «ГФ ЗАХИСНИК 2018»

1.7 Юридична адреса формування:57401,Миколаївська обл., смт.Березанка,вул.Центральна,86

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ФОРМУВАННЯ

 

2.1 Основними завданнями формування є:

2.1.1. У сфері охорони громадського порядку:

- надання допомоги органам Національної поліції у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і злочинам;

- інформування органів Національної поліції про вчинені або ті, що готуються кримінальні правопорушення і злочини, місця зосередження злочинних угруповань;

- сприяння органам Національної поліції у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб які їх вчинили ;

- участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх, заходам по захисту інтересів держави, підприємств, установ, організацій, а також громадян від злочинних посягань;

2.1.2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій:

- надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;

- участь у рятуванні людей і майна, дотриманні громадського порядку.

 

3. ПРАВА ФОРМУВАННЯ

3.1. Для виконання своїх завдань, визначених у Законі України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону" від 22 червня 2000 року № 1835 - ІІІ Формування та його члени мають право:

 

3.1.1. брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку разом з поліцейськими, а в сільській місцевості - самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу Національної поліції

3.1.2. Вживати спільно з працівниками Національної поліції заходів про припинення адміністративних правопорушень і злочинів.

3.1.3. Представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах.

3.1.4. Взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах спрямованих на:

- ведення індивідуально - профілактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень і злочинів;

- надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі та упорядкування території міст, інших населених пунктів;

- охорону природи і пам’яток історії культури;

- забезпечення безпеки дорожнього руху.

3.1.5. Вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам, виникненню причин та умов, що сприяють їх вчиненню.

3.1.6. Підтримувати зв’язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміном досвіду роботи.

3.2. Формування проводить свою діяльність під контролем органів Національної поліції шляхом:

3.2.1. Спільного з працівниками Національної поліції патрулювання і виставлення постів на вулицях, майданах, авто та залізничних вокзалах, території аеропорту, у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів; участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими органами міської ради.

3.2.2. Участі у здійсненні заходів правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами правопорушень.

 

4. СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ І ТЕРИТОРІЯ, В МЕЖАХ ЯКОЇ ПРОВОДИТЬСЯ ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. У Формуванні можуть бути створені такі структурні підрозділи як загони, штаби, тощо.

4.2. Формування діє в межах населених пунктів Березанської селищної ради Миколаївської області ,

 

5. СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИХ І ВИКОНАВЧИХОРГАНІВ ФОРМУВАННЯ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Вищим керівним органом Формування є загальні збори членів формування (надалі - загальні збори), які скликаються не рідше одного разу на рік.

5.2. Позачергові загальні збори можуть бути скликані на вимогу виконавчого органу Формування, або не менше 20% загальної кількості членів Формування, на вимогу ревізійної комісії.

5.3. Не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення загальних зборів, члени Формування повідомляються про порядок денний, дату та місце їх проведення.

5.4. Загальні збори є правочинними, якщо на них присутні не менше 50% членів Формування. У разі відсутності кворуму визначається нова дата і місце проведення загальних зборів, про що члени Формування повідомляються додатково.

5.5. Рішення на загальних зборах приймається простою більшістю голосів і оформляються протоколом, який підписується головуючим та секретарем загальних зборів. Протокол підлягає постійному зберіганню.

5.6. Рішення прийняті на загальних зборах, є обов’язковими для всіх членів формування, в тому числі тих, що не проголосували за прийняття цього рішення, крім рішень, що стосуються майнових прав і обов’язків членів формування, які є обов’язковими для тих членів, що голосували за їх прийняття.

5.7. До виключної компетенції загальних зборів належить:

5.7.1. Прийняття Статуту Формування та внесення змін до нього.

5.7.2. Затвердження структури Формування.

5.7.3. Затвердження складу та обрання членів виконавчого органу Формування.

5.7.4. Затвердження порядку прийняття та виключення громадян за їх заявою із складу членів Формування.

5.7.5. Затвердження кошторису Формування.

5.7.6. Прийняття рішення про припинення діяльності Формування.

5.7.7. Затвердження порядку відшкодування витрат на використання приватних транспортних засобів.

5.7.8. Затвердження річного звіту про діяльність формування та висновків ревізійної комісії.

5.7.9. Вирішення питання щодо сплати членських внесків та їх розміру.

5.7.10. Вирішення питання про призначення та розмір матеріального або іншого виду заохочення членів Формування.

5.7.11. Вирішення питання щодо відчуження основних фондів Формування.

5.8. Для забезпечення поточної діяльності Формування створюється виконавчий орган - штаб Формування (далі - Штаб), який підзвітний і підконтрольний загальним зборам.

5.9. До компетенції Штабу належить:

5.9.1. Планування та керування діяльністю Формування у періоди між загальними зборами.

5.9.2. Підготовка кошторису Формування, річного звіту про діяльність Формування;

5.9.3. Прийняття та виключення громадян із складу членів Формування, згідно положень розділу 6 цього статуту.

5.9.4. Складення заявок на виготовлення службових посвідчень і нарукавних пов’язок членам Формування, ведення відповідного обліку.

5.9.5. Погодження питань щодо безкоштовного надання громадському формуванню "ЗАХИСНИК 2018" приміщень, щодо розміщення його виконавчого органу, проведення загальних зборів, засобів телефонного зв’язку та автотранспорту, страхування членів Формування на випадок загибелі, поранень, травм або каліцтва, що сталось у зв’язку з виконанням обов’язків щодо охорони громадського порядку.

5.9.6. Ведення документації, бухгалтерського обліку та подання звітності.

5.9.7. Організація проведення загальних зборів.

5.10. Чисельність Штабу складає 3-5 чоловік. Структура Штабу: голова штабу - 1, заступник голови штабу - 1, члени штабу 3-5. Персональний склад Штабу затверджується на загальних зборах Формування з числа кандидатур, запропонованих керівництвом Формування. Голова Штабу та його заступник, обираються загальними зборами Формування.

5.11. Голова Штабу забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень Штабу, діє без довіреності від імені Формування, укладає в межах своєї компетентності угоди, розпоряджається коштами формування відповідно до затвердженого кошторису, представляє Формування в органах влади та місцевого самоврядування, органах Національної поліції.

5.12. Засідання Штабу проводиться не рідше одного разу на три місяці і скликаються його головою. Рішення Штабу приймаються, якщо за них проголосувало не менше ніж 2/3 усіх його членів.

5.13. Для здійснення контролю за фінансово – господарською діяльністю Штабу із числа членів Формування обирається ревізійна комісія.

5.14. Порядок діяльності ревізійної комісії та її кількісний склад затверджуються загальними зборами.

5.15. Рішення загальних зборів щодо затвердження річного звіту про діяльність Формування , його кошторису, розміру членських внесків приймаються з урахуванням висновків ревізійної комісії.

5.16. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виявлення зловживань, вчинених членами Штабу.

 

6. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ГРОМАДЯН ДО СКЛАДУ ФОРМУВАННЯ І ВИБУТТЯ З НЬОГО

6.1. До складу Формування приймаються громадяни України, які досягли 18 – річного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку та здатні за своїми діловими, моральними якостями і станом здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на себе зобов’язання.

6.2. Прийом до Формування здійснюється на основі письмової заяви особи, яка висловила бажання стати членом Формування. Рішення про прийом приймається на засіданні Штабу Формування, якщо за нього проголосує не менше 2/3 членів Штабу.

6.3. Члени Формування можуть брати участь у забезпеченні правопорядку за місцем реєстрації Формування після проходження відповідної правової та спеціальної підготовки в органах Національної поліції, та одержання в органі місцевого самоврядування посвідчення і нарукавної повязки, зразок яких затверджено Кабінетом Міністрів України.

6.4. Не можуть бути членами Формування особи, які порушують громадський порядок, особи, судимість з яких не знята або не погашена в установленому законом порядку, раніше засуджені за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм або наркоманію, визнані у судовому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними та інші особи у випадках, передбачених законами України.

6.5. Виключення членів Формування здійснюється:

- за письмовою заявою члена Формування;

- за рішенням Штабу Формування у зв’язку із порушенням встановленого порядку несення служби, зловживання спиртними напоями, скоєння правопорушення або злочину.

7. СТАТУТНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЧЛЕНІВ ФОРМУВАННЯ

7.1. Члени Формування зобов’язані:

7.1.1. Брати активну участь в охороні громадського порядку, припинені адміністративних правопорушень і злочинів та запобіганні їм.

7.1.2. Під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку мати посвідчення та нарукавну пов’язку члена Формування.

7.1.3. Доставляти до органу Національної поліції, штабу Формування або громадського пункту охорони порядку, осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, з метою його припинення (якщо вичерпано інші заходи впливу), встановлення особи порушника, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення (якщо складення протоколу є обов’язковими).

7.1.4. Надавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України, представникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування у їх законній діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.

7.2. Члени Формування під час виконання своїх обов’язків з охорони громадського порядку, після обов’язкового пред’явлення посвідчення члена Формування мають право:

7.2.1 Вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів.

7.2.2. У разі виникнення підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що засвідчують їх особу.

7.2.3. Разом з працівниками Національної поліції затримувати і доставляти до органу Національної поліції, Штабу Формування або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена Формування і не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення.

7.2.4. Входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень для переслідування правопорушника, який переховується або припинення адміністративних правопорушень чи злочинів.

7.2.5. У невідкладних випадках використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, установам, організаціям або громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доставлення до лікувальних засобів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової медичної допомоги.

7.2.6. У разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров’ю громадян вживати заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп’яніння до подальшого керування транспортними засобами.

7.2.7. Під час виконання обов’язків члена формування використовувати за власним бажанням свій або інший приватний транспортний засіб за згодою власника або особи, у володінні якої він перебуває.

7.2.8. Застосувати в установленому порядку заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.

8. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ І СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

8.1. Члени Формування під час спільного з працівниками Національної поліції, виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку, мають право застосувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального засобу та самооборони, заряджені речовинами сльозоточивої та дратівливої дії у випадках і порядку, передбачених законом.

8.2. Про намір застосувати силу і спеціальні засоби члени Формування повинні попередити осіб, проти яких він здійснюватиметься (якщо це можливо в ситуації що склалися). Без попередження фізична сила і спеціальні засоби можуть застосовуватись, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю члена Формування, іншого громадянина, працівника Національної поліції

8.3. Не дозволяється застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів до жінок з наявними ознаками вагітності, або похилого віку або з наявними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, членів Формування, працівників Національної поліції, або збройного нападу чи збройного опору.

8.4. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу або спеціальних засобів члени Формування не можуть перевищувати міри, необхідної для припинення правопорушення, а також зобов’язані звести до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров’ю правопорушника та інших громадян. У разі заподіяння шкоди члени Формування, забезпечують надання допомоги потерпілим у найкоротший термін.

8.5. Про поранення або смерть правопорушника, що сталися внаслідок застосування заходів фізичного впливу і спеціальних засобів, члени Формування повинні негайно сповістити відповідні органи Національної поліції і прокуратури.

8.6. Перевищення повноважень із застосуванням сили, а також спеціальних засобів тягне відповідальність згідно із законом.

8.7. Члени Формування, які мають дозвіл органу Національної поліції на придбання, зберігання і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, вправі під час виконання своїх обов’язків разом з працівниками Національної поліції застосувати власні або видані їм спеціальні засоби для:

8.7.1. Самозахисту і захисту громадян від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров’ю.

8.7.2. Припинення групових порушень громадського порядку.

8.7.3. Відбиття нападу на будівлі, приміщення державних і громадських організацій, підприємств, установ, транспортні засоби, а також громадян, та їх особисту власність.

8.7.4. Затримання і доставлення до органу Національної поліції, штабу Формування, громадського пункту охорони порядку осіб, які вчинили адміністративні правопорушення чи злочин, продовжують заподіювати шкоду оточуючим громадянам або чинять опір.

8.7.5. Припинення в разі потреби опору працівникам Національної поліції, іншим особам, які виконують службові або громадські обов’язки з охорони громадського порядку та боротьби із злочинністю.

9. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ МАЙНУ ЧЛЕНА ФОРМУВАННЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НИМ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ

9.1. Формування може користуватись на договірних засадах майном юридичних і фізичних осіб, у тому числі транспортними засобами, інвентарем та засобами зв’язку.

9.2. Майно Формування може формуватися за рахунок:

9.2.1 Майна, переданого органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями та фізичними особами для забезпечення його діяльності, у тому числі службових приміщень, необхідного інвентарю та засобів зв’язку.

9.2.2. Коштів, отриманих з місцевих бюджетів, членських внесків, добровільних внесків юридичних і фізичних осіб, а також інших джерел, не заборонених законодавством.

9.3. Органи Національної поліції можуть у разі потреби надавати на договірних засадах Формуванню на період його чергування або проведення цільових заходів мобільні радіотехнічні та спеціальні засоби, інші предмети екіпіровки нарядів.

9.4. Формування провадить фінансово – господарську діяльність та веде бухгалтерський облік і звітність в установленому порядку.

9.4.1. Доходи (прибутки) формування використовуються виключно для фінансування видатків на утримання формування, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених статутом.

9.4.2. Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед засновників (учасників) членів формування, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного внеску), членів органів управління та інших, пов'язаних з ними осіб.

9.5. Формування не має права займатись підприємницькою або іншою діяльністю, що має на меті одержання прибутку.

10. ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ МАЙНУ ЧЛЕНА ФОРМУВАННЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НИМ СВОЇХ ОБОВ’ЯЗКІВ

10.1. Збитки, заподіяні майну члена Формування чи майну членів його сім’ї у зв’язку з виконанням ним обов’язків з охорони громадського порядку, можуть бути відшкодовані за рахунок відповідного місцевого бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб у встановленому законом порядку.

10.2. Відшкодування витрат на використання приватних транспортних засобів здійснюється за рахунок коштів Формування у порядку встановленому загальними зборами

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ФОРМУВАННЯ

11.1. Про зміни, внесені до статуту після його реєстрації, Формування повідомляє реєструючий орган в 5-денний термін.

12. ПРО ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЙОГО ЛІКВІДАЦІЄЮ

12.1. Діяльність Формування може бути припинена шляхом примусового розпуску або саморозпуску відповідно до закону.

12.2. У разі порушення формуванням вимог законодавства щодо його діяльності за заявою реєструючого органу, його діяльність може бути заборонена за рішенням суду в установленому законом порядку.

12.3. Ліквідація Формування проводиться призначеною загальними зборами комісією.

12.4. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження з управлінням справами Формування. Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Формування в одному з друкованих засобів масової інформації із зазначенням терміну подання кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Формування, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Формування третім особам, а також його членам, складає ліквідаційний баланс і подає його загальним зборам.

12.5. У разі ліквідації формування його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації

12.6. Майно і кошти Формування після розрахунків з оплати праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед кредиторами використовуються для виконання статутних завдань. Майно передане Формуванню у користування, повертається у натуральній формі.

12.7. Після ліквідації Формування реєструючий орган приймає рішення щодо скасування запису про його реєстрацію.

 

 

 

Керівник громадського формування «ЗАХИСНИК 2018» Яворський М.С.

 

 

 

 

Категорія: 2018 | Додав: berezanselrada
Переглядів: 257 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content