Вівторок, 27.02.2024, 19:43

Березанська селищна рада

Підрозділи
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Селищна рада » Селищна рада

До уваги населення селищної ради!!!

1. Питання на перевірку знання Закону України " Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

 

 1. Сфера застосування Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст. 1 ).
 2. Засади державної реєстрації прав (ст. 3 ).
 3. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації (ст. 4 ).
 4. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав (ст. 5).
 5. Система органів та суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав (ст. 6 ).
 6. Державний реєстратор (ст. 10).
 7. Прийняття рішення державним реєстратором (ст. 11).
 8. Державний реєстр прав (ст. 12 ).
 9. Структура Державного реєстру прав (ст. 13 ).
 10. Відкриття та закриття розділів Державного реєстру прав у разі поділу, виділу частки, об’єднання, знищення об’єкта нерухомого майна (ст. 14 ).
 11. Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна (ст. 15).
 12. База даних заяв (ст. 16 ).
 13. Реєстраційна справа ( ст. 17 ).
 14. Проведення державної реєстрації прав (ст. 18).
 15. Строк державної реєстрації прав (ст. 19 ).
 16. Подання документів за заявами у сфері державної реєстрації прав (ст. 20 ).
 17. Отримання документів за результатами розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав (ст. 21 Закону ).
 18. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав ( ст. 22 ).
 19. Зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав (ст. 23 ).
 20. Відмова в державній реєстрації прав (ст. 24 ).
 21. Зупинення державної реєстрації прав (ст. 25 ).
 22. Внесення записів до Державного реєстру прав, змін до них та їх скасування (ст. 26 ).
 23. Підстави для державної реєстрації прав (ст. 27 ).
 24. Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної, комунальної власності (ст. 28 ).
 25. Особливості державної реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки, право власності на які виникло та оформлено в установленому порядку до 1 січня 2013 року (ст. 29 ).
 26. Особливості державної реєстрації права оренди на нерозподілені (невитребувані) земельні ділянки (ст. 30 ).
 27. Особливості державної реєстрації прав на об’єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках та збудовані до 5 серпня 1992 року (ст. 31 ).
 28. Надання інформації з Державного реєстру прав (ст. 32 ).
 29. Плата за проведення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру прав та надання інформації з Державного реєстру прав (ст. 34).
 30. Відповідальність у сфері державної реєстрації прав (ст. 38 ).

2. Питання на перевірку знання Закону України " Про адміністративні послуги".

 

 1. Строки надання адміністративної послуги (ст.10).
 2. Завдання адміністратора центру (ст.13 ).
 3. Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері надання адміністративних послуг (ст.19 ).
 4. Сфера дії закону України про адміністративні послуги (ст.2 ).
 5. Поняття адміністративна послуга (ст.1 ).
 6. Плата за надання адміністративних послуг ( адміністративний збір) (ст.11).
 7. Час прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг (ст.12 ).
 8. Права адміністратора центру (ст.13 ).
 9. Реєстр адміністративних послуг (ст.16 )
 10. Єдиний державний портал адміністративних послуг (ст.17 ).
 11. Вимоги до графіку роботи центру надання адміністративних послуг (ст.12 ).
 12. Вимоги до заяви, що надається для отримання адміністративної послуги (ст.9 ).
 13. Поняття суб’єкт надання адміністративної послуги (ст.1 ).
 14. Інформаційна картка адміністративної послуги (ст.8 ).
 15. Форми і способи подання заяви про надання адміністративної послуги (ст.9 ).
 16. Надання супутніх послуг в приміщенні центру (ст.15).
 17. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг (ст.4 ).
 18. Технологічна картка адміністративної послуги (ст.8 ).
 19. Коли адміністративна послуга вважається наданою? (ст.10 ).
 20. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг (ст.5).
 21. Положення про центр надання адміністративних послуг (порядок затвердження та стислий зміст) (ст.12, Постанова КМУ від 20.02.2013 р. №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг») .
 22. Контроль дотримання суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справи (ст.10 , Постанова КМУ від 01.08.2013 р. №588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг») .
 23. Обов’язки суб’єкта надання адміністративної послуги (ст.9 ).
 24. Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг (ст.7 ).
 25. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг (ст.14 ).
 26. Фінансове та інше забезпечення надання адміністративних послуг (ст.18 ).
 27. Поняття адміністратор Центру надання адміністративних послуг (ст.13 ).
 28. Визначення терміну: адміністративна послуга, суб’єкт звернення, суб’єкт надання адміністративних послуг (ст.1).
 29. Що не може вимагати суб’єкт надання адміністративних послуг від суб’єктів звернення (ст.9 ).
 30. Центр надання адміністративних послуг (ст.12).

 

3. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (ст. 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (ст. 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (ст. 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (ст. 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (ст. 13,14).
 7. Найважливіші функції держави (ст. 17).
 8. Державні символи України (ст. 20).
 9. Конституційне право на освіту (ст. 53).
 10. Конституційне право на соціальний захист (ст. 46).
 11. Конституційне право на охорону здоров’я (ст. 49).
 12. Обов’язки громадянина України (ст. 65-68).
 13. Право громадянина України на вибори (ст. 70).
 14. Повноваження Верховної Ради України (ст. 85).
 15. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (ст.92).
 16. Державний бюджет України (ст. 96).
 17. Порядок обрання Президента України (ст. 103).
 18. Повноваження Президента України (ст. 106).
 19. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (ст. 107).
 20. Склад Кабінету Міністрів України (ст. 114).
 21. Повноваження Кабінету Міністрів України (ст. 116,117).
 22. Повноваження місцевих державних адміністрацій (ст. 119).
 23. Система судів в Україні (ст. 125).
 24. Основні засади судочинства в Україні (ст. 129).
 25. Система адміністративно-територіального устрою України (ст. 133).
 26. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (ст. 137).
 27. Повноваження Автономної Республіки Крим (ст. 138).
 28. Органи місцевого самоврядування в Україні (ст. 140).
 29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (ст. 143).
 30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (ст. 147, 150).
 31. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

4. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

1.Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4).

2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5).

3. Посадова особа місцевого самоврядування, посади в органах місцевого самоврядування.(ст.2,3)

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування. (ст. 6).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 9).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст. 12)

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст. 10).

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 11).

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 13).

11. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст. 14).

12.Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 15)

13. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (ст. 16)

14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування.(ст.17).

15. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (ст. 18).

16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст. 20).

17.Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (ст. 21).

18. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (ст. 24).

18. Обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування (ст. 22)

20. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (ст. 23).

 

5. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (ст.1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (ст.3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.4,5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (ст.14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (ст.20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (ст.22,23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (ст.25,27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (ст.29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (ст.36).

13. Вимоги до поведінки осіб (ст.37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст.45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (ст.49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (ст.51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (ст.53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст.54).

19. Антикорупційна експертиза (ст.55).

20. Спеціальна перевірка (ст.56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (ст.61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (ст.65).

 

6. Питання на перевірку знання Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“

1. Поняття місцевого самоврядування (ст. 2).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (ст. 4).

3. Повноваження сільських, селищних, міських рад (ст. 25, 26).

4. Основні повноваження виконавчих органів сільських, селищних і міських рад (ст. 27-40).

5. Повноваження сільського, селищного, міського голови (ст. 42).

6. Порядок формування рад (ст. 45).

7. Основні розділи Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“.

8. Місцеві податки і збори (ст. 69).

9. Місцеві бюджети (ст. 63).

10. Порядок скликання і проведення сесії ради (ст. 46).

11. Постійні комісії ради, їх завдання та повноваження (ст. 47).

12. Депутат ради (ст. 49).

13. Секретар сільської, селищної, міської ради (ст. 50).

14. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради (ст. 51).

15. Повноваження виконавчого комітету (ст. 52).

16. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 59).

17. Право комунальної власності (ст. 60).

18. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 74-77).

19. Виконавчі органи рад (ст. 11).

 

 

 

Категорія: Селищна рада | Додав: berezanselrada (30.01.2018)
Переглядів: 255 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content