Понеділок, 02.10.2023, 06:22

Березанська селищна рада

Підрозділи
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Селищна рада » Селищна рада

До уваги населення селищної ради!

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Березанської селищної ради Миколаївської області

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
на 2019 рік на території Березанської селищної ради»

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Березанської селищної ради Миколаївської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
на 2019 рік на території Березанської селищної ради» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308.

 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VIII, на органи місцевого самоврядування були покладені повноваження по встановленню ставки земельного податку та пільг щодо земельного податку. Проектом рішення запропоновано розв’язання проблеми визначення, на законних підставах, розміру земельного податку на земельні ділянки, розташовані на території Березанської селищної ради. За відсутності вищевказаного регулювання сплата податку за земельні ділянки буде здійснюватися з порушенням вимог Податкового кодексу України.

Проблема, яку передбачається вирішити прийняттям регуляторного акту, полягає у встановленні порядку нарахування плати за землю в залежності від розміру земельних ділянок та виду їх використання. Диференціація розмірів земельного податку з врахуванням комерційної цінності земельних ділянок дозволить збільшити надходження до бюджету та підвищити ефективність землекористування.

Основні групи, на які проблема справляє вплив: :
 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб΄єкти господарювання

так

 

З метою ефективного використання земельних ділянок на території Березанської селищної ради, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності і захисті їх законних прав та інтересів та отримання додаткових надходжень до селищного бюджету від земельного податку, пропонується впровадити регулювання рішення та Положення, проект яких розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 1. Визначення цілей державного регулювання.

Основними цілями прийняття регуляторного акту є:

 • вдосконалення земельних відносин у сфері плати за землю;
 • встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок земельного податку з урахуванням рівня платоспроможністі громадян, суб’єктів господарювання та відповідно до потреб селищного бюджету;
 • диференціація ставок в залежності від функціонального призначення земельної ділянки;
 • визначення порядку нарахування та строків сплати земельного податку;
 • забезпечення необхідних надходжень до селищного бюджету.
 1. Альтернативні способи досягнення цілей державного регулювання.

Для досягнення встановлених цілей розглянуто наступні альтернативи:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта

Альтернатива не є прийнятою, оскільки вона веде до відмови від використання економічних ресурсів громади, які спрямовуються на фінансування інфраструктури населених пунктів селищної ради

Альтернатива 2

Встановити з 01.01.2019 року на території Березанської селищної ради ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, за 1 га, у розмірі:

- 0,07 % – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) від їх нормативної грошової оцінки;

- 3 % – для будівництва індивідуальних гаражів, від їх нормативної грошової оцінки;

- 1% – для власників та користувачів земельних ділянок, на яких розміщені господарські двори, від їх нормативної грошової оцінки;

- 1 % – для сільськогосподарських угідь – рілля, від їх нормативної грошової оцінки;

- 1 % – для сільськогосподарських угідь – пасовища, сіножаті, багаторічні насадження, від їх нормативної грошової оцінки.

Встановити з 01.01.2019 року на території Березанської селищної ради ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання під об’єктами торгівлі та громадського харчування (крім державної та комунальної власності) нормативну грошову оцінку, яких проведено (незалежно від місцезнаходження), за 1 га, у розмірі:

- 7 % від їх нормативної грошової оцінки.

Встановити з 01.01.2019 року на території Березанської селищної ради ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні та повністю

утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів, нормативну грошову оцінку, яких проведено (незалежно від місцезнаходження), за 1 га, у розмірі:

- 1 % – від їх нормативної грошової оцінки.

Встановити з 01.01.2019 року на території Березанської селищної ради ставку за земельні ділянки, які перебувають у власності суб’єктів господарювання під об’єктами торгівлі та громадського харчування нормативну грошову оцінку, яких проведено (незалежно від місцезнаходження), за 1 га, у розмірі:

1,5 % – від їх нормативної грошової оцінки.

Встановити з 01.01.2019 року на території Березанської селищної ради ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у власності чи постійному користуванні суб’єктів господарювання під об’єктами енергетики, водорозподільних та газорозподільних господарств (крім державної та комунальної власності) нормативну грошову оцінку, яких проведено (незалежно від місцезнаходження), за 1 га, у розмірі:

- 7 % від їх нормативної грошової оцінки.

Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено 5 відсотків від нормативної грошової оцінки площі ріллі по Миколаївській області.

 

Застосування даної альтернативи є найбільш прийнятою. З веденням в дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між суб΄єктами господарювання, органами державної влади і місцевого самоврядування з питань сплати земельного податку та орендної плати за землю. Встановлення ставок податку за землю забезпечить додаткові надходження до селищного бюджету та забезпечить більш прийнятне податкове навантаження для власників та користувачів земельних ділянок, що підлягають оподаткуванню.

Альтернатива 3

Встановити з 01.01.2019 року на території Березанської селищної ради максимальні ставки згідно Податкового Кодексу України земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).

Встановлення максимальних ставок земельного податку забезпечить додаткові надходження до місцевого бюджету, упорядкує відносини між органами влади та суб΄єктами господарювання з питань сплати податку, але разом з тим руйнуватиме позитивний імідж органів місцевого самоврядування.Тому дана альтернатива не є прийнятною, так як вона буде тяжким податковим тягарем для власників та користувачів земельних ділянок, які податковується.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

-приведення нормативних актів місцевого самоврядування у відповідність до Податкового кодексу України;

-удосконалення системи місцевого оподаткування;

-підвищення рівня використання економічних ресурсів громади;

-збільшення надходжень до місцевого бюджету.

витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування земельного податку

Альтернатива 3

-приведення нормативних актів місцевого самоврядування у відповідність до Податкового кодексу України;

-удосконалення системи місцевого оподаткування;

-підвищення рівня використання економічних ресурсів громади;

-забезпечення максимальних надходжень до місцевого бюджету.

витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування земельного податку.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

-зменшення податкового навантаження на платників;

-вирішення частини соціальних проблем громади.

збільшення витрат для власників та користувачів земельних ділянок, які підлягають оподаткуванню

Альтернатива 3

-вирішення частини соціальних проблем громади за рахунок збільшення надходжень до селищного бюджету;

-розвиток інфраструктури населених пунктів селищної ради.

максимальні витрати для власників та користувачів земельних ділянок, які підлягають оподаткуванню

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

можливість сплачувати земельний податок та орендну плату за землю за обгрунтованими ставками з дотриманням критеріїв, встановлених для даного виду податку

часові витрати на отримання інформації про оподаткування землі, здійснення розрахунку податку та матеріальні витрати на сплату податку

Альтернатива 3

відсутні

часові витрати на отримання інформації про оподаткування землі, здійснення розрахунку податку та матеріальні витрати на сплату податку

 


4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
 

 

Вигоди(підсумок)

Витрати(підсумок)

 

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

 

Альтернатива 2

-можливість сплачувати земельний податок та орендну плату за землю за обгрунтованими ставками;

-вирішення частини соціальних проблем за рахунок надходжень до місцевого бюджету;

-прозорість і гласність надходжень.

-витрати, пов΄язані з виконанням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»;

-податкове навантаження на власників та користувачів земельних ділянок, що підлягають оподаткуванню.

При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання

Альтернатива 3

-максимальне надходження коштів до мсцевого бюджету;

-соціально-економічний розвиток населених пунктів селищної ради

-витрати, пов΄язані з виконанням вимог, встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»;

-максимальне податкове навантаження на власників та користувачів земельних ділянок, що підлягають оподаткуванню.

 

 

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

Причиною відмови від даної альтернативи є необхідність в фінансуванні інфраструктури населених пунктів селищної ради

На дію даного акту можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері.

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей, перевага була надана даній альтернативі, що дасть можливість:

-соціально підтримати окремі категорії громадян, які потребують додаткової пільги зі сплати земельного податку;

-отримати додаткові надходження до місцевого бюджету;

-здійснити планування та прогнозування надходжень земельного податку та орендної плати за землю при формуванні селищного бюджету;

-сприяти уникненню колізій в законодавстві та попередити виникнення конфліктних ситуацій між органами державної фіскальної служби та платниками податку.

Альтернатива 3

Причиною відмови від даної альтернативи є максимальне податкове навантаження на власників та користувачів земельних ділянок, що підлягають оподаткуванню.

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
  Механізмом розв’язання вказаної вище проблеми є прийняття проекту рішення селищної
  ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
  на 2019 рік на території Березанської селищної ради » відповідно до вимог чинного законодавства. .
  З метою реалізації поставленого завдання пропонується: :
  - розробити проект рішення селищної ради щодо встановлення ставок земельного податку та орендної плати на 2019 рік; ;
  - забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його розміщення на інформаційному сайті Березанської селищної ради
  та повідомлення про оприлюдення проекту рішення в районній газеті «Березань».

6. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Найбільш значний вплив зовнішніх факторів на дію вищезазначеного акта можливий при виникненні змін у чинному законодавстві. В цьому випадку може мати місце невідповідність положень регуляторного акта нормам, що встановлюються нормативно-правовим актом вищої юридичної сили. Зазначена обставина негативно вплине на виконання вимог акта, проте може бути подолана шляхом внесення відповідних коригувань до нього. Враховуючи вищевикладене, впровадження та виконання вимог акта органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності передбачається ефективним.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта - 2019 рік. Регуляторний акт може бути переглянуто внаслідок внесення змін до чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності

 1. Показники результативності регуляторного акта .
  Відстеження результативності дії зазначеного регуляторного акта передбачається за наступними критеріями: 
  - обсяг надходжень земельного податку та орендної плати за землю до місцевого бюджету; 
  - кількість власників та користувачів земельних ділянок. 
   

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта .
Відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом. У рамках статистичного методу відстеження буде проведено аналіз офіційної статистичної інформації, отриманої від ДПІ та бухгалтерії селищної ради, щодо надходжень до селищного бюджету земельного податку та сплати за оренду земельних ділянок та кількості платників.

Термін проведення відстеження результативності регуляторного акта:
- базовий – через 6 місяців з дати набрання чинності дії акта; 
- повторний – через рік після набрання чинності дії акта; 
- періодичний – один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів повторного відстеження результативності акта. 
За результатами проведених відстежень результативності регуляторного акта в разі виникнення неврегульованих питань, вони можуть бути усунені шляхом внесених відповідних змін. .
 

Селищний голова                                                  В.А.Хоміцький

 

 

 

 

Категорія: Селищна рада | Додав: berezanselrada (31.05.2018)
Переглядів: 255 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
idth="100%" cellspacing="1" cellpadding="2" class="commTable">
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
ПОГОДА
Block title
Block content